تاریخ تمدن سکاهای باستان

 

تاریخ تمدن سکاهای باستان

 

مردمان کوچ نشین ایرانی تبار که قدمتشان به پیش از هخامنشیان برمی‌گردد سکاها بودند .سکاها در ترکستان چین تا دریای آرال و خود ایران و از این مناطق با فاصله هایی تا رود دن و از این رود تا رود بزرگ دانوب زندگی می‌کردند .سکلتث نامی بود که سکاها برای خود گذاشته بودند اما پارسی ها آنها را سکا ( جنگجو ، نیرومند ) می‌نامیدند ، یونانی ها نیز سکاها را پیاله به دوش یا خانه به‌دوش می‌خواندند .

 

 

پنج امپراتوری باستان با قدرت رزمی فاحش

 

نخست : مصرباستان

Ancient Egypt

در طول سلطنت رامسس دوم در ۱۲۵۰ میلادی، مصر بزرگترین ارتش دنیا را داشت و ۱۰۰۰۰۰ سرباز داشت. این کمپین های نظامی در ابتدا به دلیل مهارت های ضعیف رامسس در فرماندهی، نسبتا ناموفق بودند . با این وجود او اولین رهبری بود که این همه نیروی مسلح را فرماندهی می کرد و ارتش او مسئول حفاظت از مرزهای مصر بودند و امنیت او را در طول ۶۷ سال سلطنتش تضمین می کردند.

 

دوم ــ آشوری ها

assyrian

آشوریان یک جامعه جنگجو بودند که بخش بزرگی از سرزمین ها را از قرن دهم تا هفتم میلادی تحت کنترل داشتند. سرزمین آنها از مرزهای مصر شروع میشد و تا بخش های شرقی ایران کشیده می شد. آنها به منظور حفاظت از امپراطوری متزلزل خود، مجبور بودند ارتش بزرگی برای حفاظت از چنین قلمرو وسیعی داشته باشند و همچنین به کسی که بتواند محاصره ها موفقیت آمیز در مرزهای خارجی داشته باشد و برای پادشاه ثروت و رفاه به ارمغان آورد. بسیاری از مورخان بر این باورند که آشوری ها ، اولین ارتش بزرگ دنیای باستان را به وجود آوردند.ارتش آنها به تمامی سلاح های غول آسا و دور برد مثل نیزه، شمشیر آهنی، تیر و کمان، و سایر تجهیزات لازم برای محاصره مجهز بودند.

 

 

 

 

 

 

 

سوم ــ سکاهای باستان

scythian

اربابان سکاهای باستان هم مورد تحسین بودند هم ترس! انها یکی از قبایل نیمه عشایری بودند که در مناطقی از اوراسیا در قرن هفت تا سوم میلادی زندگی می کردند. انها در سوارکاری و جنگ پیشرفت زیادی داشتند. طبق سنت بربرها یک جنگجوی سکا باید خون اولین کسی که میکشت را مینوشید و سر از تن بقیه قربانیان خود جدا می کرد و بعدا آن را برای پادشاه خود به عنوان نشان قدرت خود هدیه می کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم ــ امپراتوری ایران

cyrus-the-great

بنیانگذار امپراطوری هخامنشی، کوروش دوم، معروف به کوروش کبیر، پادشاه ایران در قرن ششم قبل از میلاد بود. در طول سلطنت او ، اپراطوری ایران شاهد گسترش قلمرو بود به طوری که به یکی از بزرگترین امپراطوری های باستان تا آن برهه زمانی به شمار می رفت. به منظور داشتن چنین امپراطوری عظیم و قدرت فاحشی، امپراطور حتما دارای مهارت های زیاد بوده و ارتش بزرگ و کارامدی داشته است.

جنگجویان ایرانی به طور گسترده شناخته شده بودند. یک جنگجوی معمولی ایرانی در آن زمان در جوانی در زمینه های مختلف مهارت به دست می آورد ، به طوری که در سن ۲۰ سالگی به عنوان یک سرباز پیاده یا سواره ، فعالیت حرفه ای خود را آغاز می کرد. علاوه بر این ، کوروش کبیر گارد سلطنتی مخصوص خود را داشت که به گارد جاویدان معروف بودند. انها ۱۰۰۰۰ سرباز پیاده بودند که قسم خورده بودند جان خود را فدای امپراطور می کنند. بر اساس نوشته های هرودوت، جاویدان بدین معنا بود که هر گاه یک سرباز کشته میشد، یک نفر جایگزین او میشد و تعداد سربازان هیچ گاه کتر از ۱۰۰۰۰ نفر نبود.

 

 

 

 

 

 

پنجم ــ  امپراتوری باستان یونان (اسپارت ها)

greece

ارتش اسپارتان یکی از نمادین ترین نیروهای نظامی در طول تاریخ بشر بود که در مرکز شهر اسپارتان مستقر بود و مورد احترام ایالات مختلف بود. در طول جنگ پلوپونز ( ۴۶۰ تا ۴۰۴ قبل از میلاد) آنها پس از شکست رقیب خود در آتن، سلطنت خود را به عنوان نیروی نظامی پیشرو در آغاز کردند.

اسپارتان ها به کسانی که ازدواج می کردند ، اهمیت زیادی می دادند  تا سالم ترین و قوی ترین نوزادان را تحویل جامعه دهند. نوزادان توسط اسپارتان ها بررسی میشدند و در صورت ضعیف بودن، بیمار بودن و یا نقص عضو از بالای صخره ها دور انداخته می شدند! آموزش سربازان اسپارتان از سن ۷ سالگی شروع میشد، از مادر جدا می کردند و آنها را به مدارس نظامی شبانه می فرستادند. دوره آموزشی تا ۲۰ سالگی طول می کشید و تا ۴۰ سالگی هم باید در خدمت ارتش می بودند.

منبع : ancientfacts

 

Updated: سپتامبر 23, 2019 — 12:48 ب.ظ