ادعاءِ گرفتن استقلال افغانستان از انگلیسها ، نادرست ودروغ محض است

 

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

 واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ، اتکاء نفس ، خود سالاربودن ، خود مختاربودن ، خود مستقل بودن ، آزادی داشتن ،  به آزادی کار کردن ، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن ، دردست داشتن سرنوشت خود ،  اختیار ، اجازه ، خود ارادیت … می باشد .

از دید سیاسی واژه استقلال ، به مراد خود فرمانی ملی ، خود سالاری ملی ،  خود گردانی ملی ، خود مختاری ،  اراده کردن به کاری ، قانون گذاری ،  بدون مداخله کشورهای بیگانه کار خود را انجام دادن ، اداره کردن کشوربا اختیار وآزادی ، وغیره .

همین اهمیت وارزش گرانمایه آزادی ، برای انسان  بوده وهست که وی ــ همیشه تا کرانه مرگ از آن پاسداری ومراقبت می کند .

تاریخ گواه فرآیند راهکار سیاسی ایست ، که گرفتن استقلال یک کشوراز نزد استعمارگران کهنه ونو، ورسیدن آن به خود فرمانی ملی ، با نبرد ها ــ مقاومت وپایمردی میهن پرستان راستین  در برابر متغلب ها ، باریزش خونِ هزاران هزار سرباز راه آزادی ، در امردفاع ازخاک وشرف وناموس ــ بدست آمده است.

بگونه نمونه : گرفتن استقلال خراسان زمین از دولت اموی تازی ها در ۱۵ نوامبر ۷۴۹ میلادی ، شیلی ازاسپانیا در۱۲ فبروری ۱۸۱۸ م. ، بلژیک از هلند در ۲۱  جولای ۱۸۳۰ م. ، لیبیا از ایتالیا در ۲۴ دسامبر۱۹۵۱ م. ، الجزایرازفرانسه در۵ جولای  ۱۹۶۲ م. ، بحرین از بریتانیا ۱۵ اگست ۱۹۷۱ م. ، آنگولا از پرتغال در ۱۱ نوانبر ۱۹۷۵ م. … ولاغیرمی باشد .

ادامه متن را اینجا بخوانید