نيايش عارفان”خواجه عبدالله انصاري”

 

 

نيايش عارفان”خواجه عبدالله انصاري”

 

الهي قبله عارفان خورشید روی تو است و محراب جانها طاق ابروی تو است و مسجد

 

اقصی دلها حریم کوی تو است، نظری به سوی ما فرما که نظر ما بسوی تو است.

 

الهی روی بنما تا در روی کسی ننگریم و دری بگشای تا بر در کس نگذریم،

 

الهی بنام آن خدائی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح و سلام

 

او در وقت صباح مومنان را صبوح و ذکر او مرهم دل مجروح و مهر او بلا نشینان

 

را کشتی نوح، عذر های ما بپذیر و برعیب ما مگیر .

Updated: آگوست 25, 2019 — 7:07 ب.ظ