پنج امپراتوری که روزگاری بر دنیا حکومت می کردند

 

پنج امپراتوری که روزگاری بر دنیا حکومت می کردند

 

میدانیم که دموکراسی بر دنیای امروز حاکم می باشد و در حال حاضر میتوان گفت “ایالات متحده” یکی از بزرگترین قدرت های دنیاست! کشورهای زیادی در طول تاریخ به حکومتکردن بر دنیا نزدیک شدند و بر دنیا تسلط داشتند. پنج امپراتوری که روزگاری بر دنیا حکومت می کردند!

کدامند؟ با تاریخ ما همراه باشید.

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: جولای 8, 2019 — 10:23 ب.ظ