تاریخچه و عقاید مهرپرستی در ایران

یکى از ادیان پر سابقه در میان مردم ایران باستان ، آئین مهرپرستى بود. این آئین را اریاها با خود به ایران آوردند، آنگونه که به هند نیز بردند. این آئین به مدت دو هزار سال دیگر آئینها را تحت الشعاع خود قرارداد وبرادیان یهود، مسیح و زرتشت تاثیر بسیار گذاشت مهرپرستان هرسال درماه مهر گاوى را زینت کرده وبا جلال و جبروت به میدان آورده ، آن را ذبح مى کردند.

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: جولای 8, 2019 — 10:07 ب.ظ