مرغ یا عقاب

 

مرغ یا عقاب

روزی یک تخم عقاب در لانه ی مرغ ها پیدا میشود. طولی نمی کشد که جوجه عقاب از تخم بیرون می آید و با مرغ ها بزرگ میشود. آن جوجه عقاب تمام طول زندگیش کارهای را انجام داد که مرغ ها انجام میدادند. هر روز چشمش به دنبال صاحب خانه بود تا مقداری دانه و غذا روی زمین بریزد.

به خاک نوک میزد تا کرم و حشره پیدا کند .

مثل مرغ ها بال هایش را باز میکرد و فقط چند متر از زمین بلند میشد و قدقد میکرد. و هیچوقت توان خارج شدن از پرچین خانه را نداشت. یک روز چیزی بالای سرش دید… آن چیز به آرامی و با شکوه در میان ابرها پروازمیکرد. عقاب گفت :آن چیه ؟ یک مرغ جواب داد : آن ؟! آن یک عقابه او پادشاه همه ی پرنده هاست … ارباب آسمان هاست … ولی ما به زمین تعلق داریم… چون ما فقط مرغ هستیم  .به آن فکر نکن… تو هیچوقت مثل اون نمیشی …حتی اگر هم بتوانی باید خیلی خونخوار بشی… باید غذای پرنده های دیگه رو بدزدی … آن شاید بتواند پرواز کند ، اما همیشه تنهاست …عقاب باور کرد.سالها گذشت و این عقاب مثل همه ی مرغ ها زندگی کرد  و در نهایت پیر شد و مرد.

 

وقتشه بال هایت را باز کنی و اوج بگیری …

امروز زمان پروازه..اگر به هر طریقی داری این متن را میخوانی یعنی سال ها به دنبال تغییر و تحول زندگیت بودی،چیزی که فقط 1 درصد مردم به دنبالشن.

حالا به اینجا هدایت شدی…از مرغ بودن خسته شده ای، درحالی که عقاب متولد شده ایمیخواهی به دنبال مقصر بگردی که چرا تو لانه مرغ ها بزرگ شدی؟هر روز از شرایط بد و کمبود دانه غرغر کنی؟ میدانم،اینقدر مرغ های اطرافت برایت گفتن که پرواز بده،تو نمیتوانی پرواز کنی،پرنده های آسمان خونخوارن که از رویات دلسرد شدی…اما حقیقت اینست که تو یک عقابی.باشکوهی و قدرتمند. نمیدانم چه رویایی در سر داری، اما میدانم که همین الان،کسی در بیمارستان هست که التماس میکنه فرصت شما رو داشته باشه.. الان زمان پروازه، اگر شهامت تغییر و پرواز رو داری بالهایت راباز کن، ما برایت یاد میدهیم که اصالتت را به دست بیاری.یا میخواهید به قدقد کردن با مرغ ها ادامه بدی؟!

کل متن با مرغ وعقاب

 

Updated: ژوئن 18, 2019 — 1:49 ق.ظ