چرا «رنج» می کشیم

 

چرا «رنج» می کشیم

مصطفی ملکیان

انسان نمی تواند به گونه ای زندگی کند که کسی از او درد و رنج نبیند، چون درد و رنج دیدن یا ندیدن به دیدگاه انسان بستگی دارد. به تعبیر دیگر، درد و رنج خاصه افعال انسانها نیست، بلکه نسبتی است که رفتار انسان با دیگران ایجاد می‌کند.

گفته‌اند کسی اخلاقی است که دیگران از او نرنجند و به میزانی که کسی از انسان برنجد غیراخلاقی‌تر است. این نادرست‌ترین سنجه برای تعیین اخلاقی زیستن یا اخلاقی نزیستن است. در گذشته میان درد و رنج لازم و درد و رنج غیرلازم تفکیک کرده و گفته بودم آنچه اخلاقی بودن انسان بر آن مترتب است این است که درد و رنج غیرلازم به کسی وارد نکند، والا درد و رنج لازم نه‌تنها با اخلاقی زیستن منافات ندارد، بلکه، اصولاً اخلاقی زیستن باعث می‌شود که درد و رنجهای لازم به دیگران وارد آید. هر اندازه هم که درد و رنج لازم متراکم شود، نشان نمی‌دهد که انسان اخلاقی نزیسته است، البته عکس آن درست نیست، یعنی این طور نیست که هر کس که به دیگران درد و رنج لازم وارد می‌کند اخلاقی زندگی می‌کند. بنابراین، این سخن فقط دربارة درد و رنجهای غیرلازم درست است.

 

نکتة دیگر اینکه اساساً ممکن نیست انسان طوری زندگی کند که هیچ کس از او درد و رنج نبیند، چون درد و رنج دیدن یا ندیدن به دیدگاه انسان بستگی دارد. به تعبیر دیگر، درد و رنج خاصة افعال انسانها نیست، بلکه نسبتی است که رفتار انسان با دیگران ایجاد می‌کند و اینکه این نسبت برقرار می‌شود یا نه و چقدر درد و رنج‌زاست به دیدگاه دیگران بستگی دارد. اما دیدگاه همة انسانها هم عین یکدیگر نیست، پس نتیجه می‌شود که ممکن نیست فعلی به همه درد و رنج وارد کند یا نکند، چون باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته‌های انسانها باهم متفاوت است. بنابراین، انجام دادن کاری که به هیچ کس رنج نرساند در وسع انسان نیست، چون یکی کردن دیدگاه همة انسانها در وسع انسان نیست.
از سوی دیگر، علاوه بر اینکه این کار ممکن نیست، لااقل به دو جهت مطلوب هم نیست: یکی اینکه بعضی از انسانها در یک باتلاقها و مردابهای فرودین اخلاقی‌ای زندگی می‌کنند که وقتی از انسان راضی می‌شوند که انسان هم را به همان باتلاق و مرداب بکشانند و این مطلوب نیست.( به تعبیر قرآن: «لن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم».) البته هستند نوادری که از انسان راضی نمی‌شوند مگر اینکه انسان به سطح بالایی برود که آنها در آن هستند، اما اینان نادرند (هرچند من این را هم مطلوب نمی‌دانم).

منبع؛ https://t.me/mostafamalekian

 

Updated: می 4, 2019 — 1:41 ق.ظ