رسوایی نیروهای روس در بمباران تهران

رسوایی نیروهای روس در بمباران تهران

 

نیروهای تازنده ی روسیه پس از تازش به ایران در شهریور 1320 می کوشیدند،تازش به ایران و بمباران شهرها و کشته شدن ایرانیان بیگناه را بر گردن نگیرند و با هواپیماهای جنگی خود کاغذهایی بر سر مردمان تهران فرو می ریختند که ما را با شما کاری نیست و برای بیرون راندن آلمانی ها از ایران، آمده ایم .بیشرمی روسها به اندازه ای بود که حتی بمب هایی که از سوی هواپیماهای آنان بر سر ایرانیان ریخته می شد را کار خود ایرانیان می دانستند !
عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی پهلوی ، در یادداشت های خود از رویدادهای تازش انگلیس و شوروی به ایران و بمباران تهران در شهریور 1320 نوشته است :

در حدود ساعت 10 صبح، چند طیاره ی شوروی پیدا شده و شروع به بمباران کردند .در اثر این عمل، وضعیت کار در وزارتخانه مختل شد. اعضای وزارت دارایی یعنی حوزه وزارتی، تمام از اطاق ها خارج و درب اطاق من اجتماع کردند. دستور دادم درب زیرزمین های زیر عمارت وزارتخانه را باز کنند که اعضا به آنجا پناهنده شوند. پس از نیم ساعتی به هیأت رفتم. دیدم آقایان همه جمع اند و همه سراسيمه. این رفتار روس ها، برخلاف مذاکرات روزهای قبل بود.در این بین تلفنی از سعد آباد رسید و آقای سهیلی را شاه پای تلفن خواست و راجع به واقعه پرسش کرد که : چرا باید روس ها این حرکات را بکنند ؟ و دستور داد فوری با سفارتخانه ها مذاکره شود. آقای سهیلی به سفارت روس رفت. بعد از مراجعت اظهار کرد:سفير روس مدعی است:

از طرف طيارات شوروی بمبارانی نشده و بمب هایی که افتاد مال خود ایران بوده و از طيارات ایران بوده است.

آقای سرلشکر نخجوان و آقای سرلشکر ضرغامی به هیأت حاضر و پیغام شاه که به آقایان دستور داده بود که تحقیق شود چرا باز روس ها بمب به تهران ریخته اند، آوردند. به آقایان گفته شد سفير شوروی این طور اظهار می کند. آقایان اظهار داشتند خلاف است. قرار شد فوری أتاشه های نظامی روس و انگلیس با آقای سرلشکر نخجوان و یکی دو نفر دیگر از آقایان وزرا، به محلی که بمب افتاده که می گفتند نزدیک کوره های آجرپزی بیرون شهر است، رفته و معاینه محلی نمایند. آقایان مرآت وزیر فرهنگ و آقای رام رئیس اداره كل كشاورزی، مأمور شدند و به اتفاق آقایان و اتاشه های نظامی شوروی و انگلیس، به محل رفتند. بعد از نیم ساعت که مراجعت کردند، تکه های بمب را همراه آورده بودند، اظهار داشتند دو عدد بمب در سر کوره افتاده و در نتیجه دونفر عمله را کشته و تکه های بمب که همراه بود، مارک شوروی داشت !

گزارش گلشائیان نشان می دهد که روس ها همانگونه که با بهانه ای نادرخور و بچه گانه به ایران تاختند ، با دروغ هایی شاخدار می کوشیدند ستم هایی که بر ایرانیان روا داشته اند را بر گردن نگیرند .

……………..
یاری نامه :

یادداشت های شهریور 1320- عباسقلی گلشائیان – رویه های 48-49

 

Updated: آوریل 22, 2019 — 12:45 ق.ظ