فضل ابن نوبخت

 

 

فضل ابن نوبخت

(۱۲۸ – ۲۰۰ هجری) فضل ابن نوبخت معروف به ابوسهل از خانواده نوبختیان در سال ۱۲۸ هجری در بغداد متولد شد و در کودکی علوم مقدماتی را آموخت و سپس در خدمت عالمان دین فقه و تفسیر و منطق و حکمت را فرا گرفت و پس از اخذ اجازه به خدمت هارون الرشید عباسی (۱۹۳ – ۱۷۰ هجری) رسید و نزد وی تقرب یافت هارون او را رئیس کتابخانه خود (خزانه کتب بیت الحکمه) کرد و زندگی را بدینسان گذرانید تا به سال ۲۰۰ هجری درگذشت.

وی یکی از فلاسفه و فضلای ایرانی به شمار می رود و پدرش نوبخت در آغاز زرتشتی بود و سپس مسلمان شد و ابوسهل فضل از مترجمین کتب پهلوی به عربی بود و او بسی کتب پهلوی را به عربی ترجمه کرد که متأسفانه اکنون از آنها اثری نیست و وی در ریاضی و نجوم هم استاد بود و تألیفاتی در این باره از او نقل کرده اند.

«التشبیه والتمثیل»؛ «الفال النجومى»؛ «المدخل فى علم النجوم»؛ «المنتحل من اقاویل المنجمین فى الاخبار والمسائل والموالید»؛ «النهمطان فى معرفه طالع الانسان» از آثار فضل ابن نوبخت به شمار می رود

ابن الندیم از کتاب النهمتان یاد می کند و ظاهرا از دیباچه آن کتاب قسمتی را در الفهرست نقل کرده است که ترجمه آن اینست: صنوف علم و انواع کتب و اقسام مسائل و مأخذی که علم نجوم و مدلولات آن نیز قسمتی از آن است بسیار شده است و علم نجوم دلالت می کند بر وقایع و حوادث امور پیش از ظهور اسباب آن و قبل از معرفت مردمان بدانها، مطابق آنچه اهل بابل در کتب خود به وصف آن پرداخته اند و مصریان از آنان فرا گرفته و مردم هند پایه عمل خویش بر آن نهاده اند.

 

 

Updated: مارس 18, 2019 — 10:21 ق.ظ