سیاست قتل وکشتار مردم در دوران حاکمیت سیاسی رژیم قومگرای اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله

 

سیاست قتل وکشتار مردم در دوران حاکمیت سیاسی رژیم قومگرای

                           اشرف غنی احمدزی   و     عبدالله عبدالله

 

بقول اشرف غنی در دوران چهارسال حکومتش 45000 سربازوطن

بوسیله طالبان پشتون کشته شده است.

آینجا را کلیک کنید

Updated: مارس 18, 2019 — 10:28 ق.ظ