راهبرد کاری تارنمای سرزمین آریان

ــ روشنگری برای همبستگی وهمزیستی

ــ بیان رویکردهویت شناسی فرهنگی ، تاریخی وسیاسی سرزمین آریان

ــ شناساندن کارعلمی وتحقیقاتی ، خردمندان ودانشوران بزرگ سرزمین آریان

ــ معرفی کارهای پژوهشی وتدقیقی درباره رشد وتکامل زبان وادبیات فارسی

ــ آشناسازی نسل دگر اندیش به دستآورد های دانشی جهان پیشرفته

ونشرده ها کتب ورساله ای معرفتی وهویتی ، ادبی واخلاقی ، فلسفی، اجتماعی وسیاسی دیگر …

این هم شماره بانکی تارنما  :

IBAN: DE72  2005  0550 1336  4646  39

BIC : HASPDEHHXXX

Updated: مارس 16, 2019 — 11:56 ب.ظ