لزوم تغییر نگاه سریع مردم ایران به مردم بومی افغانستان

لزوم تغییر نگاه سریع مردم ایران به مردم بومی افغانستان

 

متاسفانه برخی مردم غالبا نا آگاه و کم سواد ایران دچار نوعی احساس نژاد پرستی نسبت به هم میهن و همخون و هم ریشه  و نزدیک ترین برادرهای ما هستند. وقتی یک چشم آبی اروپایی می بییند بشدت مهربان ومهمان پذیر و دلسوز می شوند اما نسبت به خراسانی های کهن خودبرتر بین می شود. لازم است یادآور شود همین نوع نگاه را مردم ترکیه به ما دارند! البته از نظر منطقی شاید قابل توجیه باشد به این دلیل که به ندرت مو بلوند ها و چشم آبی ها به ایران می آیند و برای ایرانی ها تازگی و جذابیت دارد اما چندین میلیون افغانی در ایران هستند که عموما محروم از آموزش های فرهنگی بودند و بعضا برخی دچار خطا هم می شوند اما باید به این مسئله یک نگاه کلان مهم و بزرگ واستراتژیک داشت

افعانستان یا آریانا یا ایران شرقی (ایرانا) و یا خراسان آنقدر مهم بود و هست که انگلیس روسیه آمریکا و اکنون ترکیه عربستان و به طور متفاوت پاکستان تلاش داشتند بر این کشور مسلط شوند. پس آنها که افغانستان را کشوری کم اهمیت یا هزینه بردار برای ایران می دانند باید گفت دچار تفکر سحطی، کم اطلاع و کم دانش هستند. افغانستان یک نیمه از ایران مادر بود.  پس از مرگ نادرشاه و کور کردن فرزندش که یک ضربه سهمگین به ایران بود هر یک از سردارانش در سمتی از ایران بزرگ حکومت تشکیل دادند و یکی از سرداران خراسانی او احمدخان ابدالی در شرق یعنی افغانستان حاکم شد. البته نواحی شرقی افغانستان امروزی همیشه جزو ایران بود تا زمانی که انگلستان با دخالت نظامی و تحمیل معاهده پاریس آن را از دست پادشاهان بی کفایت قاجار جدا کرد. ما مشابه این ضربه سهمگین یعنی مرگ پسر پادشاه را قبلا هم تجربه کرده ایم. وقتی یکی از پسران خسروپرویز به نام کواذ شیرویه 18 پسر دیگر خسروپرویز را کشت و پادشاهی ایران خالی از شاهزادگان شد و دختران خسروپرویز شاه شدند در نتیجه اعراب توانستند به راحتی ما را برای چند صد سال به فلاکت بنشانند.

اما اکنون که جهان در آستانه تحولی مهم است نزدیکی و لزوم توجه سیاست خارجی کلان دولت ایران در نگاه به شرق و تشکیل اتحادیه نوروز و خراسان کهن افغانستان تاجیکستان و ازبکستان بسیار بیشتر اهمیت پیدا می کند. پاکستان هم از این عرصه مستثنی نیست. پاکستان به دلیل فقر و نفوذ پول ناپاک سلفیت و وهابیت و رقابت احمقانه و بی دلیل با هندوستان دچار نابسامانی عجیبی شده است. عربستان این کشور را به قهقهرا و نزدیک پرتگاه کشانده است و این از صغف سیاست خارجی ایران است که مجال نفوذ عربستان را براحتی در افغانستان و پاکستان داده است و اجازه داده عربستان، این ملت ها را با ترور به خاک و خون بکشاند.

مردم ایران باید حس کاملا برادری و برابری با مردم افغانستان داشته باشند. این برای عظمت و ابهت ایران هم اهمیت دارد ایجاد این حس خوب یک وطیفه ملی و خدمت به ایران است. هر چند مردم افغانستان سالها تحت ستم و فشار و جنگ بوده اند اما مردمی با هوش و دانا هستند و تنها عامل مذهبی و سوء استفاده ترکیه و عربستان از این اختلاف مذهبی مانع نزدیکی و یکی شدن دوباره دو ملت می شود. اگر موانع مذهبی که حقیقتا پوچ ترین و بی مایه ترین عوامل دردساز میان جوامع بشری هستند کمرنگ نگاه داشته شود و به جای تعصب در مذهب بر دانش و خرد تکیه کنند این نقطه از جهان توانایی راهبردی رهبری بخش بزرگی از اقتصاد و فرهنگ جهان را خواهد داشت

 

 

Updated: دسامبر 24, 2018 — 1:31 ق.ظ