خدا و جهان هستی از دیدگاه ادیان پرانا در ادیان شرقی

خدا و جهان هستی از دیدگاه ادیان

 

پرانا در ادیان شرقی

پرانا یا کی همان انرژی حیاتی است که بدن را زنده و سالم نگه می دارد و یونانی ها پنوما ؛ پلینزی ها مانا، و عرب دم حیات گویند.

انرژی حیاتی، جنبة نادیدنی هستی‌ است که جهان را شکل می‌دهد و همه چیز را به جنبش درمی‌آورد. این انرژی قابل دیدن و لمس کردن نیست، اما مانند هوایی که تنفس می‌کنیم ما را دربرگرفته و موجب ایجاد توازن در روح، روان و جسم ما می‌شود. انرژی حیاتی به اشکال مختلف ظهور می‌کند و همة جامدات و موجودات جهان فیزیک و پدپده‌های روحی و روانی را شامل می‌گردد. هرچه انرژی حیاتی متراکم‌تر شود، به ماده و جهان فیزیک نزدیک‌تر است و هرچه رقیق‌تر باشد به تجلیات روح.

مذاهب، مکاتب، فرهنگ‌ها و نژادها همواره از وجود این انرژی آگاه بوده و آن را به اسامی مختلفی نامیده‌اند. مسیحیان آن را «ایت» می‌نامند که در همه‌جا نافذ و سیال است و کاهنان پُلی‌زیری و هاوایی آن‌را «مانا» می خوانند. نزد صوفیان این نیرو به «برکت» شناخته می‌شود. از طرفی پژوهش‌گران روسی این انرژی را به نام «پلاسمای حیاتی» می‌شناسند. همچنین «نومیا» به گفتة پاراسلوس، «انرژی حیاتی و کیهانی» به گفتة برونلر، نام‌هایی ‌است که به انرژی حیاتی اطلاق شده است. همة این اسامی اشاره به انرژی مادر و بنیادین هستی‌ دارند که همه چیز را شکل داده و در همه چیز نفوذ می‌کند. در شماره‌های پیش به انرژی ارگن به گفتة ویلهم رایش و نیروی ادیک کشف رایشن باخ پرداختیم، در این شماره نیز به‌ جلوه‌ای دیگر از انرژی حیاتی، درالفبای باطنی هندوها یعنی «پرانا» می‌پردازیم:

 

در مناطق مختلف، مطالب زیادی با تعابیر و کلمات بومی و فرهنگ خاص محل، در مورد نیروی حیاتی وجود دارد. تقریبا تمام روش‌های باطنی، بسیاری از روش‌های درمانی، ورزش‌های رزمی، تانترا، به نوعی با نیروی حیاتی در ارتباط مستقیم قرار دارند. در بعضی از این روش‌ها از لفظ پرانا استفاده می‌کنند، بعضی با تعابیر دیگری اشاره به همان مفهوم دارند . تا مدت‌ها، مطالب زیادی در علوم تجربی در این‌باره وجود نداشت و از دید آنان، این مبحث یک نظریه یا باور قدیمی درنظر گرفته می‌شد. اما بررسی‌ها و تحقیقات اندیشمندان و متفکران و پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های مختلف از جمله فراروان‌شناسی به عمل آمد، دیدگاه آنان را نیز تغییر داد. اکنون شواهد و مدارک عملی زیادی در تأیید آن از طرف کسانی که زمانی آن را نمی‌پذیرفتند، اقامه می‌شود.

 

پرانا در اصل یک لغت سانسکریت است که در الفبای باطنی هندوها اشاره به گوهر حیات، نیروی حیاتی و یا نیروی خلاقة درون دارد. روشن بینان، آن را به صورت ذراتی متحرک از جنس نور که منشأ حرکت و حیات و آگاهی در جهان مادی‌ست مشاهده و تعریف کرده‌اند. «پرانا، ماده را به حرکت و جنبش در می‌آورد. پرانا همان چیزی‌ست که به‌عنوان نیروی جاذبه و یا به‌عنوان خاصیت آهن‌ربایی تظاهر می‌یابد. پراناست که به‌عنوان جریانات عصبی یا به‌عنوان نیروی تفکر و اندیشه ظاهر می‌شود. از دید فلسفة یوگا، از تفکر و اندیشه گرفته تا پست‌ترین اعمال، همگی صرفا تجلی پراناست

 

پرانا و کاربردهای آن: پرانا تمامی انرژی‌های ذهنی و جسمی را نمایان می‌سازد. با انجام فعالیت‌های گوناگون، پرانا از بین رفته و مجدداً از طریق هوا و غذا، جذب می‌گردد. انجام مرتب تمرینات تنفسی، افزایش پرانا را در بدن باعث شده و شخص را قادر می‌سازد با انجام تکنیک‌های نسبت به انتقال آن به افراد دیگر برای شفادهی بیماران اقدام نماید. جذب ماده حیات یا همان پرانا تنها از طریق آگاهی بر روی تنفس امکان‌پذیر است.

 

رابطه پرانا با تمرکز: هر چقدر پرانا را از طریق تمرینات تنفسی بیشتر جذب کنیم تمرکز و بودن در لحظه بیشتر شده، و در نهایت منجر به افزایش تمرکز فکر می‌گردد.

جذب پرانا در بدن از طریق ”نادی‌ها“ یا کانال‌های عبور انرژی انجام می‌گیرد، ۳ کانال اصلی عبور پرانا در بدن وجود دارد که عبارتند از: ”پینگالا یا خورشید“، ”آیدا یا ماه“ و ”سوشومنا یا کانال اصلی“.

انرژی‌های گرم از سمت راست بدن و از طریق کانال ”پینگالا“ جریان پیدا می‌کند، انرژی‌های سرد بدن از سمت چپ و از طریق کانال آیدا به‌حرکت در می‌آید در انتهای ستون‌فقرات نیرو یا انرژی عظیمی به نام کندالینی شاکتی وجود دارد که آن‌را به‌صورت مار خفته‌ای تشبیه کرده‌اند. این انرژی از طریق کانال سوشومنا که در امتداد ستون‌فقرات قرار دارد به‌تدریج به حرکت درآمده و از ۷ چاکرا که از انتهای ستون‌فقرات شروع و به تاج سر ختم می‌شود عبور کرده و فرد را به فرا آگاهی می‌رساند.

نکته: برای بیدار کردن این نیروی عظیم معنوی که به سال‌ها تمرین نیاز دارد تنها یک راه وجود دارد و آنهم انجام تمرینات مرتب یوگا، مدیتیشن و پیروی از رژیم‌غذائی مناسب می‌باشد.

Updated: نوامبر 19, 2018 — 12:22 ق.ظ