خدا و جهان هستی از دیدگاه ادیان جمع بندی

جمع بندی

1 ــ درک و استفاده از قانون جذب سه پیشنیاز دارد.مفهوم انسان ، جهان و خدا . در این پژوهش با بررسی های علمی، مذهبی ،عرفانی ، فلسفی ، ادبی و متافیزیکی درک واضح و متفاوتی از واژه خدا در ذهن تان نقش میبندد. که استفاده از قانون جذب به آن وابسته است.

2 ــ گروه تحقیقاتی آفرینش جهت بررسی حقیقت خدا و جهان بدون تعصبات سیاسی ، فرهنگی و دینی اقدام به مطالعه و گردآوری مطالبی در این زمینه از کشور ها و ادیان و علوم مختلف با زبان های مختلف در دوران متفاوت کرده است. این بررسی ها پس از یکسان سازی معیار های مقایسه ای در کنار یکدیگر قرارگرفتند . و نتایج به طرز شگفت آوری عجیب و بسیار واضح به نظر میرسید.

3 ــ ابتدا حقیقت خدا و جهان هستی از منظر علم بررسی شد . و بحث وحدت وجود از نظر علمی به چالش کشیده شد و سپس به بررسی جهان انرژیکو علوم قابل اثبات و آزمایش پرداخته شد. نتایج جالب و قابل ستایش بود.

4 ــ سپس حقیقت خدا و جهان هستی از دیدگاه ادیان مختلف بدون تعصبات خاصی بررسی شد. نتیجه بسیار تعجب برانگیز بود. زیرا برای اولین بار در تاریخ اثبات شد که همه ادیان از یک منبع منشا گرفته اند و مشخص شد که تمامی ادیان در تمام طول تاریخ قصد دارند فقط و فقط یک حقیقت را به انسان بیاموزند . مشخص شد که گرچه ادیان مختلف در فروع کمی با یکدیگر متفاوت هستند یا برخی دستخوش تحریف شده اند اما از دیدی وسیع تر که نگاه کنیم همه ادیان تکه های یک پازل هستند.

5 ــ این حقیقت در اسلام به نام الله معرفی شده است. در هندوئیسم به عنوان برهمن ، در بودا به عنوان پرانا ، در ادیان باستانیان مانا و همین حقیقت در ادیان غرب آفریقا با نام آنیمیسم شناخته شده است.یوگی در شرق ،ریکی در ادیان چینی و تانوئیسم در ژاپن هم مفاهیمی مشابه دارند. و در کل همه در کنار یکدیگر بیانگر یک تصویر واضح از حقیقتی هستند که تاکنون کسی با این دید باز به آن نپرداخته است.

6 ــ سپس نتایج به دست امده را در آثار فیلسوفان و عارفان معروف بررسی کردیم. زیرا اگر حقیقتی که به آن رسیده بودیم صحت داشت باید افراد مورد اعتمادی از تاریخ هم آن را تایید میکردند . جالب اینجا بود که تمامی حقایق به دست آمده به طور واضحی در آثار فیلسوفان و عارفانرخ مینمود.

7 ــ از آثار و نظریات هراکلیتوس فیلسوف یونانی،ابن عربی فیلسوف، و عارف اسپانیا(اندلُس)،اسپینوزا و دکارت در فلسفه غرب ، همچنین لائوتزو وچانگ تزو ژاپنی برای این منظور استفاده شده است.

8 ــ جالب اینجاست که همه ی نتایج به طرز عجیبی به صورت واضح در آثارمولانا ، شبستری، عطار نیشابوری،ابن عربی، و بیدل دهلوی یافت میشود. که از هرکدام خلاصه ای ذکر شده است.

9 ــ در نهایت به یک حقیقت جامع از خدا و جهان هستی میرسیم که با تمامی ادیان و تمامی فرهنگ ها و جوامع همخوانی دارد .

10 ــ نتیجه این که یک قانون و حقیقت جهان شمول وجود دارد که برای تمامی انسان ها در طول تمام تاریخ یکسان بوده و با تمامی زبان ها و فرهنگ ها،و جوامع کاملا سازگاری دارد .

11 ــ این حقیقت با توجه به منابع غنی مطالعاتی گروه تحقیقاتی آفرینش کاملا قابل اتکا میباشد و توسط تمامی ادیان و علوم قابل اثبات است. و رگ و ریشه ی این حقیقت در تمام علوم و مکاتب کاملا واضح است.

12 ــ توسط این حقیقت انسان میتواند با آرامش کامل به تمام آنچه که در سر دارد برسد و برای همیشه دنیا را از نگاهی دیگر ببیند.

13 ــ نتایج این تحقیقات از یک انسان معمولی، یک ابر انسان میسازد !

 

 

نتیجه گیری

یکی از پیشنیاز های سه گانه قانون جذب درک جدیدی از مفهوم خدا است که در این پژوهش به آن رسیدگی شده است.

همیشه سوالات بیشماری درمورد خدا و جهان هستی ذهن انسان را در فرآیند تاریخ به خود مشغول ساخته است. اما برداشت ما از خدا و جهان همواره تحت تاثیر افکار و فرهنگ مکان و زمانی که در آن بزرگ شده ایم قرار داشته است.

در کشور های مختلف مردم و دانشمندان به نتایج متفاوتی رسیده اند .

این نتایج هیچگاه با یکدیگر ترکیب و بررسی نشده اند و به همین دلیل همواره اختلافات زیادی بین مفاهیم آنها بوده است.

به همین دلیل است که امروز ده ها دین و صدها مذهب مختلف داریم.

بجز آن، میدانیم که دانشمندان در کشور های مختلف اعتقادات خاص خود را درمورد خدا و جهان دارند .

از طرفی شاعران و فیلسوفان و عارفان در طول تاریخ آثار متناقضی از این موضوع ارائه کرده اند.

بررسی های متافیزیکی و تجربه های عامیانه هم امروزه نتایج عجیبی در این مورد به دست میدهد.

اما جالب اینجاست تاکنون کسی یا کسانی همه ی این نتایج پراکنده را در کنار هم قرار نداده است.

ما به عنوان اولین گروه تحقیقاتی، اقدام به گرد آوری و مقایسه و بررسی تکه های این پازل حقیقت از تمام جوامع و ادیان و علوم کرده ایم .

تکه های پازلی که هر کدام جداگانه تنها  قسمتی از حقیقت است و در صورت بررسی جداگانه ممکن است ذهن مان را پر از سوالات بی جواب بگذارد.

تکه های این پازل اکنون توسط گروه تحقیقاتی آفرینش از هزاران منبع باز زبان های مختلف  در کنار هم قرار گرفته اندو یک تصویر واضح از حقیقت خدا و جهان ارائه داده است.

Updated: نوامبر 19, 2018 — 12:18 ق.ظ