سعدی پژوهی در پایان نامه ها

سعدی پژوهی در پایان نامه ها

 

پایان‌نامه‌های سعدی

 1. 1. آقایی، علی (1376). «جايگاه بلاغت در غزليات سعدي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه يزد، مجتمع علوم انساني، دانشكده زبان و ادبيات فارسي.
 2. 2. آگاه، فاطمه (1388). «جایگاه زن در بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد فسا.
 3. 3. ابراهیم‌زاده، حسن و عباس بلاغی (1386). «مقایسه‌ سیمای معشوق درغزلیات سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد.
 4. 4. ابراهیمی، احترام (1388). «بررسي داستان‌هاي اخلاقي و اجتماعي بوستان و گلستان سعدي و نقد سبك آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تاکستان.
 5. 5. احمدی عدلی، حبیب (1348). «آراى تربيتي سه كتاب بزرگ اخلاقي و تربيتي (بوستان، گلستان و اخلاق ناصري)»، كارشناسي‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 6. 6. اسپرهم، داود (1372). «مقابله و مقايسه مخزن‌الاسرار و بوستان». پايان‌نامه كارشناسي ارشدزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.
 7. 7. اسدی، محمدباقر (1379). «بررسی سبک‌شناسی و آماری چگونگی کاربرد صفت و ساختارهای صفتی در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.
 8. 8. اسدي‌مفرح، طیبه (1383). «برخورد انتقادي جديد به بوستان سعدي از ديدگاه دستوري. ـ بلاغي»، پايان‌نامه (كارشناسي ارشد)، دانشگاه تربيت مدرس. دانشكده علوم انساني
 9. 9. اسکندری ورزلی، حسین (1387). «خداوندان غزل: مقایسه غزلیات حافظ و سعدی از دیدگاه‌های بیان، بدیع، موسیقی کلام و درون‌مایه‌‌های شعری»، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 10. 10. اصغرزاده، الهه (1387). «فرهنگ واژه‌نمای قصاید، قطعات و سایر قالب‌های سعدی (به جز غزلیات)». کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 11. 11. اعرابی، امیرعین‌اله (1366). «طبقه‌بندی و بررسی شخصیت‌ها در بوستان» پایان‌نامه کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.
 12. 12. افشارفرد، رسول (1389). «تحلیل مدایح سعدی در کلیات»، کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره).
 13. 13. اف‍ش‍ان‍ی‌ آق‍اج‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن (1382). «ع‍ل‍م‌ م‍ع‍ان‍ی‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) قزوین، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌.
 14. 14. اکبرزاده، محمد علی (1382). «بررسی مقایسه‌ای ساختار جملات و فرآیند افعال در 25 غزل هم وزن و هم قافیه از سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
 15. 15. اکبری، حمیدرضا (1383). «منظورشناسي اشعار پرسشي بوستان سعدي»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.
 16. 16. اکرمی، میرجلیل (1374). «تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی (آثار حکیم سنایی، سعدی، حافظ)»، دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
 17. 17. امامي، سهيلا (1384). «بررسي ساختارهاي نحوي در غزليات سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 18. 18. امیربیگی، انیس (1378). «بررسی اصطلاحات و مفاهیم اخلاقی و ارزش‌های انسانی در کلیات سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 19. 19. امیرتیموری، جهانگیر (1376). «جلوه‌هاي بيان در گلستان و بوستان»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 20. 20. امیرخانلو، معصومه (1386). «موسيقي شعر در صد غزل سعدي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهراء(س). دانشكده ادبيات، تاريخ و زبان‌ها.
 21. 21. امیرزاده گشوییه، معصومه (بی تا). «مضامین مشترک بین کلام امیرالمومنین علی (ع) و سعدی»، کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.
 22. 22. امیری، لیلا (1385). «بررسی تحلیلی تعلیم و تربیت کودک در آثار تعلیمی مولانا و سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.
 23. 23. انداز، ثریا (1381). «مقایسه ادب تعلیمی سعدی و پروین اعتصامی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
 24. 24. انشاني (آقاحري)، بهمن و سلطان سلطان ميد (1382). «علم معاني درغزليات سعدي»، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)، دانشكده علوم انساني.
 25. 25. انصاری، احسان (1389). «انعکاس مدح و رثاء اهل بیت(ع) در اشعار سرایندگان ایرانی اهل سنت (تا پایان قرن هشتم هجری قمری با تکیه بر خاقانی، مولوی، سعدی و حافظ». کارشناسی ارشد. دانشگاه اهواز.
 26. 26. انصاری، ایوب (1385). «بررسي حكايات كتاب بوستان سعدي براساس رويكرد زبان‌شناسي صورت‌گرا»‏، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پيام‌نور.
 27. 27. اوحدي، مهرانگيز (1376). «تصويرهاي نو در شعر و سبك عراقی (غزلیات شمس، سعدي، حافظ)»، دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
 28. 28. ایران‌زاده، نعمت‌الله (1380). «ويژگي‌هاي سبك غزليات سعدي»، دكتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني.
 29. 29. برنا، عباس (1377). «تأثير قرآن و حديث در كتاب‌هاي بوستان و گلستان سعدي». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز.
 30. 30. بهاری‌فر، زلیخا (1384). «بررسي عناصر طبيعي در غزليات و قصايد سعدي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهراء، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 31. 31. بهرام‌خانی، رویا (1383). «سيماي حضرت يوسف در ادبيات فارسي بر اساس غزل خاقاني، سعدي و حافظ»، كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي.
 32. 32. بيژني، مهين (1383). «تحقيق و بررسي تحليلي غزليات سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزآباد.
 33. 33. پارسایی، محمدحسین (1342). «پرتوی از قصص قرآن در آثار سعدی»، دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 34. 34. تسليمي، محمدباقر(1371). «وجوه ابهام در غزل‌هاي سعدي و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربيت معلم تهران.
 35. 35. تقی‌پور، ام‌البنین (1357). «تحليل سبكي گلستان»، كارشناسي ‌ارشد زبان‌شناسي دانشگاه تهران.
 36. 36. تقی‌زاده شهیدی، محمد (1372). «درآمدی بر زبان و زیبایی‌شناسی غزل سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 37. 37. تواضعی، رسول (1374). «بیان در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 38. 38. جابري‌اردكاني، ناصر (1381). «مقايسه برخي از خردنامه‌ها با بوستان، گلستان و قابوسنامه»، پايان‌نامه (كارشناسي ارشد)، دانشگاه شيراز.
 39. 39. جباری، شاهین (1383). «بررسی مفاهیم تربیتی در قطعات انوری، سعدی، ابن یمین و پروین اعتصامی»، کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 40. 40. جراحی، محمدامین (1344). «قصاید و غزلیات و قطعات و مفردات عربی شیخ سعدی شیرازی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 41. 41. جراحی، محمدامین (1345). «قصاید و غزلیات و قطعات و مفردات عربی شیخ سعدی شیرازی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 42. 42. جعفری، غلامحسین (1384). «مقايسه تغزلات قيس بن ملوّح (مجنون ليلي) و غزليات سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان.
 43. 43. جلالت‌مغانلو، فرامرز (1386). «مآخذ قصص و تمثیلات بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی. (تهران مرکزی). دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 44. 44. جلیلی دو‌آب، فریبا (1386). «درونمایة حکایات در بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دانشکده علوم انسانی.
 45. 45. جمشیدیان، همایون (1383). «بررسي و تحليل مقايسه‌اي تغزل در شعر کلاسيک و نو با تاکيد بر اشعار انوري، سعدي، حافظ و شاملو، سپهري، اخوان»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 46. 46. جمیری، محمدرضا (1361). «بررسی کرامات و خوارق عادات عارفانه در کلیات سعدی»، دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز.
 47. 47. جنگ‌آزمای، علی (1380). «شخصیت و اندیشه بایزید بسطامی و بازتاب آن در ادب فارسی ( در آثار پنج تن از شاعران بزرگ عارف : سنایی ، عطار ، مولوی ، سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم.
 48. 48. جوانشیرخویی، ابراهیم (1318). «مقایسه غزل‌های سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 49. 49. چاوشي، حسين (1369). «بررسي عنصر خيال در غزليات سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 50. 50. چرمگی عمرانی، مرتضی (1381). «جلوه‌های صوری و معنوی معشوق در اشعار غنایی خاقانی، نظامی و سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
 51. 51. حاجیان، خدیجه (1379). «نقد و بررسی شرح‌های فارسی چاپی گلستان سعدی در ایران»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
 52. 52. حافظي، علي (1375). «مضامين خمري در غزلیات سعدي و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.
 53. 53. حسن‌زاده‌بوری‌آبادی، سعید (1380). «جغرافیای تاریخی مکان‌ها در گلستان و بوستان سعدی». پایان‌نامه‏‫ کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.
 54. 54. حسن‌لی، کاووس (1377). «سعدی پژوهی در سده چهارده هجری (بررسی انتقادی رویکردهای سده چهارده به سعدی و آثار او) (جلد 1 و 2 و 3)»، دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
 55. 55. حسنی جلیلیان، محمدرضا (1372). «سیمای انسان در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 56. 56. حسینی‌نژاد پونلی، فائقه (1389). «مقایسه قصاید انوری و سعدی در مدیحه سرایی»، کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
 57. 57. حق بين، محمدرضا (1350). «مقايسه غزليات فروغي و سعدي»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 58. 58. حق‌پرست، احمد (1385). «زیبایی‌شناسی انسان در شعر سعدی». کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.
 59. 59. حكم‌آبادي، محمود (1375). «تجزيه و تحليل مفاهيم عشق در غزلیات سعدي و حافظ به انضمام باب سوم بوستان»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.
 60. 60. حمیدی، محمدحسن (1376). «عملگرایی (پراگماتیسم) در اندیشه سیاسی- اجتماعی سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق (ع).
 61. 61. حیدری، بتول (1388). «نقد شروح بوستان سعدي»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 62. 62. حیدری، فاطمه (1382). «چشم‌اندازهای آرمانشهر در شعر فارسی (با تکیه بر آثر نظامی، عطار، سعدی و جامی)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان،‌ دانشکده علوم انسانی.
 63. 63. حیدریان، شهین (1343). «مقایسه بین غزل سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 64. 64. خافي، مرضيه (1386). «نقد و بررسي صورتگرايانة حکايت‌هاي بوستان سعدي»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
 65. 65. خاوری، پریدخت (1340). «رسالات سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 66. 66. خدابنده، نسرین (1385). «مقایسه و نقد آثار مقلدان گلستان سعدی با تاکید بر این آثار (روضه خلد، بهارستان، پریشان، منشآت و ملستان)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
 67. 67. خدادادی قزلچی، لیلا (1387). «خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی در بوستان و گلستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌.
 68. 68. خدایاری، مصطفی (1386). «عناصر بلاغت و ابتکار در قصاید سعدی». دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 69. 69. خديش، پگاه (1379). «بررسي زبان و سبك سعدي در غزليات»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 70. 70. خیرآبادی، عباس (1369). «سعدی و عرفان»، کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 71. 71. دارابی‏، فریبرز (1387). «تمثیل غیرحیوانی (پارابل و اگزمپلوم) در بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 72. 72. دبیری، فاطمه (1389). «بررسی زبانشناختی قصایدی از ناصرخسرو و سعدی در سه حوزه (معنایی، آوایی، نحوی)». کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 73. 73. دسترس، دانیال (1383). «بررسی انواع تشبیه در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 74. 74. دوستی، احمد (1386). «آرایه‌های ادبی در قصاید عربی سعدی». کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی. دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات.
 75. 75. رجایی، محمودرضا (1381). «تحليل آماري تشبيه در غزليات سعدي و تصرف در تشبيه»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 76. 76. رحمتی، زیبا (بی تا). «بازشناسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عهد مغول در آثار سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.
 77. 77. رحيمي جورابي، سميرا (1388). «مقايسه سبک شناسانه غزليات سعدي و امير خسرو دهلوي (‎۱۰۰غزل)»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهراء، دانشكده ادبيات، تاريخ و زبان‌ها.
 78. 78. رحیمی، محسن (1385). «طبقه‌بندی وتحلیل اندیشه‌های سعدی در بوستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.
 79. 79. رحیمی، محمدرضا (1379). «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی»، پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‏، واحد تهران مرکزی.
 80. 80. رشيدي، خسرو (1379). «تحليل ديدگاه‌هاي عاشقانه سعدي در غزليات»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شيراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 81. 81. رضایی، طاهره (1385). «وصف معشوق در غزل كلاسيك (سعدي) و شعر معاصر (شاملو)»، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 82. 82. رفیعی آشتیانی، تقی (1312). «مقایسه غزلیات حافظ و سعدی که هم‌وزن و قافیه هستند»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 83. 83. رقاع، فرزانه (1387). «محوريت زبان مقصد در مقابل محوريت زبان مبدأ در ترجمه طنز: بررسي طنز در بوستان سعدي»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده زبان‌های خارجی.
 84. 84. رمضانی، اکرم (1384). «سیمای عدالت و احسان در بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن.
 85. 85. رنجبر کلهرودی، عباس (بی تا). «مدیریت و جلوه های آن در آثار سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران.
 86. 86. زارع دمیرچی، روح‌الله (1385). «بررسی ویژگی‌های موضوعات و مضامین اشعار عربی سعدی». کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 87. 87. زرشناس، زهره (1365). «بررسی چند متن سعدی موزه بریتانیا», دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 88. 88. زهتاب، مجید (1380). «خرد سیاسی در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 89. 89. ساسانفر، شهلا (1385). «نظر و نظر بازی در اشعار عارفانه فارسی (سنایی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ)», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
 90. 90. سپهری، فاطمه (1340). «مجالس سعدی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 91. 91. ستاری، ملوک (1316). «غزلیاتی که حافظ از سعدی اقتباس کرده است»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 92. 92. سلاجقه، حمید (1385). «تشويق و تنبيه در گلستان و بوستان سعدي با توجه به منابع قرآن و حديث»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.
 93. 93. سلامی، معصومه (بی تا). «بنات نبات (جلوه‌های گل و گیاه در آثار سعدی)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند.
 94. 94. سلطانی کوه‌بنانی، حسن (1373). «زیبایی‌شناسی در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 95. 95. سلطانی‌منصورآباد، نیلوفر (1385). « تجزیه و تحلیل غزلیات سعدی از نظر آوایی و واژگانی»، کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
 96. 96. سلیمانی‌الموتی، محمدحسین (1380). «فضایل و رذایل اخلاقی در بوستان وگلستان سعدی»، پایان‌نامه‏‫ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 97. 97. سيف، عبدالرضا (1374). «قيامت، بهشت، دوزخ، در حديقه‌الحقيقه و شريعه ‌الطريقه سنايي غزنوي و بوستان سعدي»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران.
 98. 98. شاه‌صنم، جواد (1388). «شكل‌شناسي حكايات بوستان و گلستان سعدي»، پايان‌نامه (دكتري)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه، دانشكده علوم انسانی.
 99. 99. شعبانی، اکبر (1364). «بررسي جنبه‌هاي بلاغي قصايد فارسي سعدي»، کارشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
 100. 100. شلیجی، علی (1384). «مقام سعدی در عرصه غزل و تبیین موضوعی آن»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
 101. 101. شمس، مریم (1385). «بررسي هنجارگريزي نحوي در 25 غزل از سعدي و 25 غزل از حافظ»، كارشناسي ارشد، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 102. 102. شنبه، رقیه (1387). «بررسي ساختاري و محتوايي بوستان و گلستان سعدي»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج.
 103. 103. شهبازي، ايرج (1378). «تجزيه و تحليل گفتماني و متني غزليات عاشقانه سعدي شیراز»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 104. 104. ش‍ه‌ب‍خ‍ش‌، آم‍ن‍ه (1381). «ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واژگ‍ان‌ اخ‍لاق‍ی‌ در ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌.
 105. 105. شیخی، یحیی (1374). «بررسی علم بیان در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 106. 106. شيدا، شهرزاد (1381). «جلوه‌هاي بلاغت درصد غزل از ديوان سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 107. 107. شیرزادی، فاطمه (1385). «تحلیل مبانی اندیشه‌های دینی سعدی در قصاید و غزلیات»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 108. 108. صالحی، محمود (1332). «پانصد بیت از قصاید سعدی»، کارشناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
 109. 109. صفا، ذبیح‌الله (1313). «مقایسه غزل‌های سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 110. 110. صفایی سنگری، علی (1374). «علل گرايش سعدي به مداحي». کارشناسی ارشد. دانشگاه شهيدبهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 111. 111. صفایی، صدیقه (1387). «فرهنگ واژه‌نمای بوستان سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.
 112. 112. صندوقی، شادی (1384). «اخلاق و تربیت در قرن هفتم هجری با تکیه بر آثار سعدی، مولوی و خواجه نصیر», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان.
 113. 113. صیادکوه، اکبر (1378). «نقد زیبایی شناسی سعدی»، دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
 114. 114. ضیاء، افروز (1385). «بررسی و طبقه‌بندی قابلیت‌های نمایشی ادبیات کلاسیک فارسی (با تاکید بر پنج اثر کلیله و دمنه، گلستان سعدی، دفتر اول مثنوی مولوی، رساله الطیر ابن‌سینا (ترجمه شیخ اشراق)، لطایف طوایف)», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
 115. 115. طالب‌زاده، رويا (1376). «جلوه‌هاي عرفان در بوستان و مقابله اصطلاحات عرفان شاعرانه با عرفان عالمانه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران.
 116. 116. طالب‌نژاد، رمضان (1387). «مردم‌شناسی در بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
 117. 117. طهوری، علی (1375). «بررسی تضاد و تناقض نمایی در آثارسعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.
 118. 118. ظرافت‌انگیز، فاطمه (1378). «شرح مضامین غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 119. 119. عادلخاني، حسن (1377). «جمال انساني (چهره معشوق) در ادب فارسي و جلوه هاي آن در غزل سعدي»، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.
 120. 120. عباس‌زاده، صفیه (بی‌تا). «تحلیل اغراض زیباشناختی و ثانویه استفهام در غزل سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، واحد بجنورد.
 121. 121. عباسی، پریا (1388). «بررسی و مقایسه تشبیه در غزل‌های حافظ و سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
 122. 122. عباسی، محمد و محمد علوي مقدم (1371). «نقد و بررسي تشبيهات و استعارات در غزليات سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 123. 123. عباسي، مرتضي (1387). «نقش غزلیات سعدی در موسیقی دستگاهی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان.
 124. 124. عبداللهی، محبوبه (1367). «بررسي فعل و جمله در بوستان سعدي»، دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبريز.
 125. 125. عزیزی، بهروز (1385). «بوستان سعدی از رهگذر تمثیل و حکایت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
 126. 126. ع‍زی‍زی‌‌م‍ق‍دم‌، ش‍ی‍ری‍ن (1377). «ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ـ ب‍س‍ام‍دی‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌.
 127. 127. عسكري‌رابري، فاطمه (1374). «بررسي و تحليل «شيوه‌هاي بيان مسائل اخلاقي در ده اثر فارسي (كليله و دمنه، اخلاق ناصري، گلستان سعدي، ديوان ناصرخسرو و…) تا قرن هفتم»، كارشناسي‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربيت مدرس.
 128. 128. علی‌اکبر عمید، افسر (1334). «شرح مختصری از زندگانی و توضیح شش قصیده از قصاید سعدی شیرازی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 129. 129. غم‌انگیز، محترم (1386). «آینه در ادب صوفیانه فارسی با تکیه بر آثار (سنائی، عطار، نظامی، مولانا، سعدی، عین القضاه)», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی.
 130. 130. فاضلي، مهبود (1382). «بررسي و نقد شرح‌هاي فارسي چاپي بوستان سعدي در ايران»، پایان‌نامه دکترا رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انسانی.
 131. 131. فامیلی، رضا (1336). «تحقیق در نوع و ساختمان افعال بسیط و مرکب غزلیات سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 132. 132. ف‍خ‍راس‍لام‌، ب‍ت‍ول (1383). «ج‍ام‍ع‍ه‌ـ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ [ف‍ردوس‍ی‌] و ب‍وس‍ت‍ان‌ [س‍ع‍دی‌]»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ش‍ه‍د.
 133. 133. فرجی، حسن (بی تا). «اعلام (اشخاص) در کلیات سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم.
 134. 134. فولادی، مهناز (1383). «بررسی تاثیرات حمله و حکومت مغولان بر شعر فارسی سده های هفتم و هشتم و بازتاب آن در آثار شعرای دوره مذکور (سعدی، مولانا، سیف فرغانی، اوحدی مراغه ای، عبیدزاکانی و حافظ)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده ادبیات، زبان ها و تاریخ.
 135. 135. قائدی کچویی، اسدالله (1385). «بررسی ساختاری غزل سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد فسا.
 136. 136. قاسمی، رضا (1385). «بررسي تحليلي و تطبيقي ابعاد اخلاقي مخزن‌الاسرار نظامي و بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
 137. 137. قدیری‌نژاد، معصومه (1386). «فرهنگ موضوعی. ـ تحلیلی بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشکده علوم انسانی.
 138. 138. قدیم، شکوفه (1388). «بررسی سبک‌شناختی ۱۵ غزل سعدی و ۱۵ غزل فخرالدین عراقی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 139. 139. قربانیون، حسین (1370). «بررسی طنز در آثار منظوم تا قرن هشتم (ه . ق)»، کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 140. 140. قشقایی، سعید (1384). «بررسی و تحلیل نکات تاریخی و جغرافیایی کلیات سعدی», دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
 141. 141. قشمي، مرتضي (1373). «معرفي مقلدان گلستان و بوستان شيخ اجل سعدي شيرازي»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبيات فارسي، دانشگاه تهران. دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 142. 142. قلیچ‌زاده، زلیخا (بی‌تا). «بررسی غزل‌های سعدی از دیدگاه معانی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، واحد بجنورد.
 143. 143. قمي اويلي، مصطفي (1386). «بررسي نسخه مصور بوستان سعدي (كتب هرات)»، پایان‌نامه کارشناسی گروه نقاشي و مجسمه، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا، دانشكده هنرهاي زيبا.
 144. 144. کارگری، امید (1385). «تأثیر سعدی بر نظیره پردازان گلستان»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد.
 145. 145. کاری، زیبا (1388). «بررسی و تحلیل چگونگی آرا و عقاید سعدی در آثار او و ریشه‌یابی علل آنها». کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین.
 146. 146. کاظمی اطهر، ذبیح‌اله (1385). «تقوای پرهیز و تقوای ستیز در آثار سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه تبریز.
 147. 147. کاظمی، صغری (1389). «بررسی و مقایسه‌ درون مايه‌های مدحی در قصايد فرخی، سنايی و سعدی». کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، مرکز ساري.
 148. 148. کاظمی، کاظم (1377). «تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در کلیات سعدی شیرازی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی.
 149. 149. کاووسی، غلامحسین (1313). «مقایسه غزلیات حافظ و سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 150. 150. کرد، مستوره (1336). «بحث و تحقیق افعال در قصاید فارسی سعدی». کارشناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
 151. 151. ک‍ردون‍ی‌، م‍ری‍م‌ (1377). «ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‌ و اح‍ادی‍ث‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول.
 152. 152. کریمی اردکانی، شهناز (1355). «مقايسة «گلستان» به خطّ ياقوت مستعصمي با دو نسخة فروغي و گرگاني به همراه برخي از ويژگي‌هاي اين كتاب»، كارشناسي‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شيراز.
 153. 153. کشتکار، علیرضا (1385). «نظریات تربیتی و اخلاقی سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
 154. 154. کلانتر هرمزی، یعقوب (1382). «ب‍ررس‍ی‌ اش‍ع‍ار و ع‍ب‍ارات‌ ت‍ح‍م‍ی‍دی‍ه‌ در ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی».‏کارشناسی ارشد. دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د دزف‍ول‌.
 155. 155. كيخاي فرزانه، احمدرضا (1375). «بررسي اصطلاحات عرفاني در غزليات سعدي و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 156. 156. گریوانی، فاطمه (1383). «انسان‏‎‎‏گرایی در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا‏‎ء‎‏، دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ.
 157. 157. گوهري‌کاهو، ايوب (1387). «شيوه کاربردي صناعات بديعي در بوستان سعدي»، پایان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه؟.
 158. 158. گوهرین، صادق (1313). «مقایسه غزلیات حافظ و سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 159. 159. گ‍ی‍لان‍ی‌، م‍ول‍ود (1381). «ب‍ررس‍ی‌ واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ن‍ادر و ب‍ی‍ت‌‍ه‍ای‌ دش‍وار در ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌.
 160. 160. مانوکيان، ستراک (1389). «غزل‌های سعدی: تحليلی نحوی از زبان»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، مرکز مطالعات اروپا و آسيای دانشگاه ونيز.
 161. 161. محفوظ، حسینعلی (1334). «روابط متنبی و سعدی», دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 162. 162. محقق، عبدالرضا (1383). «بررسی مفاهیم فقهی، حقوقی در غزلیات سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
 163. 163. محمدي، غلامحسين (1378). «مضامين مشترك شعر كردي و فارسي (بر اساس غزلیات سنایي، سعدي و حافظ)»، دكتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج.
 164. 164. محمدی، مصطفی (1384). «بررسي تحليلي موضوعات بياني در بوستان سعدي»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
 165. 165. محمودي سروستاني، ؟ (1380). «غم و شادي در غزليات سعدي و حافظ»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.
 166. 166. مختاري، نسرين (1375). «بررسي آراء اجتماعي سعدي در بوستان و گلستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي.
 167. 167. مددي‌الموسوي، محمدکاظم (1374). «تحليل نحوي گلستان»، كارشناسي‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسي مشهد.
 168. 168. مرادعلیزاده، مطهره (1378). «سیمای معشوق در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 169. 169. مرادی وستگانی، فاطمه (1385). «بررسي و مقايسه‌ غزل سعدي و سيمين بهبهاني»، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهركرد، دانشكده زبان و ادبيات فارسي.
 170. 170. مشهدي، محمدامير (1381). «مقايسه غزل‌هاي سعدي با غزل‌هاي خاقاني و حافظ»، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 171. 171. مشهدي، محمدامير (بی‌تا). «آرايش‌هاي لفظي و معنوي و عروض در غزليات سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 172. 172. مظفري‌خواه، زينب (1386). «بررسي تطبيقي اثري از كمال‌الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي (يوسف و زليخا)»، پایان‌نامه کارشناسی نقاشی، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا، دانشكده هنرهاي زيبا.
 173. 173. معترف، همای (1336). «ترجمه و شرح لغات (دویست بیت) قصاید عربی شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 174. 174. معدل، ابوالحسن (1314). «مقایسه غزلیات هم‌وزن و قافیه سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 175. 175. مقرب ا‌لحق، الهام (1388). «بررسی انواع کنایه دربوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.
 176. 176. ملک ثابت، مهدي (1369). «شرح قصايد فارسي شيخ مصلح‌الدين سعدي شيرازي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت مدرس.
 177. 177. من، سوپرات (1384). «نگرش اجتماعی سعدی در گلستان», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
 178. 178. موسوی، محمود (1385). «تلمیح و اشارات داستانی، شخصیت‌های اساطیری و مذهبی و تاریخی، آیات و احادیث و مثل‌ها در غزل‌های سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.
 179. 179. موسویان، حسین (1385). «بررسی ساختاری پسوند در تاریخ بیهقی، کلیه و دمنه و گلستان سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
 180. 180. مولوي سيرجاني، سهيلا (1375). «عقل و عشق در غزليات سعدي»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 181. 181. مویدزاده، اسماعیل (1390). «فرهنگ تلمیحات غزلیات و قصاید سعدی». کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مهاباد).
 182. 182. مهدی‌نیا، محسن (1383). «بررسي ساز و كارهاي زيباشناسي در غزليات سعدي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گيلان، دانشكده ادبيات و زبان فارسي.
 183. 183. میرفخرایی، ؟ (1312). «مقایسه بین غزلیات سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 184. 184. ميرهاشمي، علي (1375). «بررسي روندهاي تركيب و اشتقاق در بوستان سعدي»، پایان‌نامه کارشناسی رشته زبانشناسي همگاني، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني.
 185. 185. نازی، روح‌الله (1388). «بررسی سبک زبانی غزلیات ‌سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کرمانشاه.
 186. 186. نخستین، ابراهیم (1373). «بررسی مراتب رشد اخلاقی در آثار سعدی و مقایسه آن با نظریه کلبرگ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
 187. 187. نشاط، محمود (1336). «نوادر لغات و تعبیرات در آثار سعدی», دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 188. 188. ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د (1377). «ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ت‍رج‍ی‍ع‌ب‍ن‍ده‍ای‌ ف‍ارس‍ی». کارشناسی ارشد. دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رکزی.
 189. 189. نصرتی، نعمت‌الله (1388). «بررسی سبک‌شناختی ۱۵ غزل سعدی و ۱۵ غزل همام تبریزی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 190. 190. نصیری جوزانی، مجید (1386). «نشانه‌شناسي گناه، بررسي موردي برصيصاي عابد سعدي و فاوست گوته». کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
 191. 191. نظری کله‌جوبی، زهرا (1385). «بررسی تطبیقی سلوک کارگزاران در نهج‌البلاغه و آثار سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، واحد تهران.
 192. 192. نظری‌چروده، احمدرضا (1377). «بدیع و صورخیال در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 193. 193. نورزاد، عبدالله (1387). «نقد و تحلیل مجالس پنجگانه و نصیحه‌‌الملوک سعدی». کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، مرکز شیراز.
 194. 194. نورمحمدي آتشگاه، حسن (1386). «آموزه‌هاي اجتماعي در بوستان سعدی»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) قزوين، دانشكده علوم انساني.
 195. 195. نوروزی، اسدالله (1373). «سیمای سعدی در آینه غزل»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 196. 196. نیازکار، فرح (1380). «انسان در گلستان و بوستان سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.
 197. 197. نیازکار، فرح (1388). «شرح غزل‌های سعدی»، دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 198. 198. وفایی، عبدالخالق (بی‌تا). «غزلیات سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 199. 199. وکیل‌صمد، مریم (1378). «سیمای حضرت سلیمان (ع) در شعر فارسی (مثنوی، سعدی، حافظ)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی.
 200. 200. ولی‌زاده پاشا، لیلا (1375). «بررسی شخصیت‌ها و مکان‌های عرفانی در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 201. 201. هلال‌زاده، عباس (1339). «بحث در ساختمان افعال در قصاید فارسی سعدی». کارشناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
 202. 202. یاوری، فرامرز (1381). «بررسي آراي روان‌شناختي سعدي در گلستان»، كارشناسي‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
 203. 203. یزدگردی، امیرحسن (1347). «غزل سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 

………………………………..

منبع:

پ‍ژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

www.opac.nlai.ir

www.rlst.com

 

 

 

 

Updated: اکتبر 23, 2018 — 1:25 ب.ظ