شعر” شبانه” از شاعر معاصر احمد شاملو

 

شعر” شبانه” از شاعر معاصر احمد شاملو

شب ، تار

شب، بیدار

شب،سرشاراست.

زیباتر شبی برای مردن.

آسمان را بگو از الماس ستارگانش خنجری به من دهد.

شب،سراسر شب،یک سر

از حماسه ی دریای بهانه جو

بیخواب مانده است.

دریای خالی

دریای بی نوا…

حماسه ی دریا

از وحشت وسکون وآرامش است

شب تار است

شب بیمار است

از غریو دریای وحشت زده بیدار است

شب از سایه ها .غریو دریا سر شار است ،

زیبا تر شبی برای دوست داشتن.

با چشمان تو

مرا

به الماس ستاره ها نیازی نیست،

با آسمان

بگو.

با تشكراز همكار ارجمند وبزرگوار “صمدبين”بواسطه ي انتخاب وارسال اين شعر زيبا

 

Updated: سپتامبر 25, 2018 — 12:41 ب.ظ