برهمن در هندوئیسم خدا و جهان هستی از دیدگاه ادیان

 

برهمن در هندوئیسم

خدا و جهان هستی از دیدگاه ادیان

بیش از سه هزار سال دیرینگی و دارای میلیون‌ها پیرو است. هندو پس از مسیحیت و اسلام سومین دین بزرگ جهان است. دین هندو به بهشت و جهنم اعتقادی ندارد. به تناسخ که از دیدگاه اسلام مردود است معتقد است. اما تفسیر جالبی درمورد خداوند دارد :
به باور هندوها، یک روح واحد کیهانی به نام برهمن وجود دارد. هر موجود زنده یک روح ذاتی (آتمان) و خدایی دارد که با برهمن یکی است. از آن‌جا که موجودات زنده این را درک نمی‌کنند و فریب این تصاویر ناماندگار جهان ظاهری را می‌خورند روح‌های ذاتی افراد در تله بدن‌ها گیر افتاده و نمی‌تواند به برهمن بپیوندد.
هندوها به قوانین کارما و دارما اعتقاد دارند . همان قانونی که هر عملی عکس العملی دارد ، یا همان جهان مانند آینه. در این باره قبلا در سایت توضیح داده شده است.
بنابر این با توجه به باورهای هندویسم ها ، خداوند که در اینجا به روح واحد کیهانی یا برهمن معرفی شده است اولاً در پس زمینه همه چیز وجود دارد و این سیستم جهانی کاملاً یگانه است. که اجزای آن حالات مختلف دارند اما در اصل یکی هستند.

 

Updated: سپتامبر 30, 2018 — 11:07 ب.ظ