بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان آموزان فارسی زبان از دیدگاه دستور ساختاری شناختی

 

بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان آموزان فارسی زبان از دیدگاه دستور ساختاری شناختی

نویسندگان

هوشنگ بساطی ، شهلا رقیب دوست

چکیده

ساختار مجهول زبان انگلیسی برای زبان­آموزان فارسی­زبان همواره یک چالش قلمداد شده­ و به رغم وجود رویکردهای زبان‌شناختی و آموزشیِ متعدد، هنوز برای زبان­آموزان فارسی‌زبان ­در برخورد با آن به نظر مسئله‌ای آموزشی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است با بهره­گیری از دیدگاه و آموزه­های دستور ساختاری­شناختی به بررسی ابعادی از خطاهای زبانی زبان­آموزان در مواجهه با ساختار مجهول be-passive در زبان انگلیسی بپردازیم. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی رفتار زبانی زبان­آموزان فارسی­زبان در تولید ساختار مجهول be-passive زبان انگلیسی از طریق طراحی و اجرای آزمونی نوشتاری روی 30 نفر از آزمودنی­های سطح زبانی متوسط، دریافتیم که زبان­آموزان گستره­ای از خطاهای زبانی را از خود نشان می‌دهند که می­توان با بهره­گیری از آموزه­های دستور ساختاری­شناختی به تحلیل آنها پرداخت و در نهایت سویه­های کارآمدی برای آموزش این ساختار به زبان­آموزان فارسی زبان فراپیش­نهاد.

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: سپتامبر 3, 2018 — 11:55 ق.ظ