ناظم الاطباء

 

ناظم الاطباء

ناظم الاطباء علی اکبر (میرزا … خان ) بن محمدحسن بن علی اکبربن محمدعلی بن محمدکاظم بن ابوالقاسم بن محمدکاظم بن سعید شریف نفیسی . از اطبای معروف و دانشمندان قرن چهاردهم هجریست . وی به سال 1263 هَـ . ق . در کرمان تولد یافت و پس از تحصیلات مقدماتی با مساعدت وکیل الملک حاکم کرمان به سال 1282 به تهران آمد و در مدرسه ٔ دارالفنون به تحصیل طب پرداخت ، و در سال 1289 از تحصیل فراغت جست و سال بعد به ریاست مریض خانه ٔ دولتی تهران منصوب گشت و تا سال 1298 در این سمت باقی ماند.

مقارن این احوال به عضویت مجلس حفظالصحه نیز انتخاب گشت . وی پس از کناره جستن از ریاست مریض خانه سفری به خراسان کرد و یک سال بعد به تهران بازآمد و در سال 1303 به دعوت ظل السلطان به اصفهان رفت و دو سالی در آن حوالی به سر برد.

وی در وبای 1310 در تهران صمیمانه به کار مداوای بیماران کمر بست و در همین اوان جزو اطبای حضور پادشاه درآمد  ، سپس به طبابت مخصوص اندرون سلطنتی انتخاب شد و تا سال 1328 هَ . ق . در این مقام باقی بود. از تألیفات و ترجمه های اوست

1 ــ  کتابی در علم تشریح

2 ــ  کتابی در پاتولوژی و کلینیک جراحی

3 ــ رساله ای در فیزیک

4 ــ رساله ای در جراحی

5 ــ رساله ای در تراپوتیک

6 ــ کتاب مذاکرات .

7 ــ کتاب تعلیمات ابتدائی

8 ــ نامه ٔ زبان آموز

9 ــ کتاب پزشکی نامه

10 ــ فرنودسار یا فرهنگ نفیسی که از مهمترین تألیفات اوست . وی به سال 1342 هَ . ق . درگذشت . برای اطلاع بیشتر از احوال وی رجوع به مقدمه ٔ جلد اول فرهنگ نفیسی و تاریخ بیداری ایرانیان ص 215 و ریحانةالادب ج 4 ص 158 شود.

پارسی ویکی

Updated: جولای 4, 2018 — 12:21 ق.ظ