برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر از کمال پاشا زاده نویسندۀ ترک

برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر

از کمال پاشا زاده نویسندۀ ترک

پاشازاده، کمال (۱۳۳۲)؛ رساله‌ی برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر به جز عربی؛ نوشته‌ی عربی با ویرایش و پژوهش از حسین‌ علی محفوظ؛ انجمن ایرانویج؛ ایران کوده؛ شماره‌ی ۱۷.

پارسی‌انجمنشمس‌الدین احمد بن سلیمان بن کمال پاشا، نامدار به کمال پاشازاده، از بزرگان و دانشمندان و ادیبانِ عثمانی و از دوستدارانِ زبانِ پارسی بود. «چون این زبان در دربارِ پادشاهانِ آلِ عثمان رواج بسیار داشت و زبانِ دانشمندان آن سرزمین بود، چنانکه بزرگ‌پادشاهانِ این خاندان، مخصوصاً سلطان سلیمِ نخست، بدین زبان شعر هم گفته‌اند» وی در زمانِ سلطنت همین سلطان به پیروی از گلستانِ سعدی «نگارستان» را نوشت و فرهنگی به نامِ «دقایق‌الحقایق» در دشواریهای زبانِ پارسی فراهم آورد و نبیگی در واژه‌های پارسیِ عربی‌شده و نیز این نبیگ را که درباره‌ی برتریِ زبانِ کهنسالِ پارسی بر همه‌ی زبانها جز عربی است نوشت. پاشازاده به سال ۹۴۰ اسلامی درگذشت. او را بیرونِ دروازه‌ی ادرنه در خانقاهِ محمود چلبی به خاک سپرده‌اند.

این نبیگ را «حسین علی محفوظ»، دانشمندِ عراقی، پیراسته و آن را در سالِ ۱۳۳۲ به «فرهنگستان ایران»، که هموندِ آن بود، پیشکش کرده است.

«رساله‌ی برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر به جز عربی» نوشته‌ی کمال پاشازاده را از

اینجا بارگیرید.

Updated: جولای 8, 2018 — 11:34 ب.ظ