یافته‌های جدید از اثر ایمنی‌درمانی بر سرطان پروستات

داروهای تقویت‌کننده سیستم ایمنی بر روی همه مردان دارای سرطان پروستات موثر نبوده

داروهای تقویت‌ کننده سیستم ایمنی در مواردی باعث نجات جان مردانی شده که سرطان پیشرفته پروستات داشته‌اند.

پژوهشگران رویال مارزدن، یک بیمارستان تخصصی پژوهشی سرطان در لندن، این یافته را “موضوعی مهم” و “ویژه” توصیف کرده‌اند.

با این حال داروهای تقویت‌کننده سیستم ایمنی بر روی همه مردان دارای سرطان پروستات موثر نبوده است.

در مرحله بعدی، پژوهشگران به دنبال آن هستند که بفهمند این داروها بر کدام بیماران موثر خواهد بود.

ایمنی‌درمانی یا ایمونوتراپی در درمان سرطان تحولی اساسی ایجاد کرده و در حال حاضر بخشی مهم از درمان سرطان‌های پوست و ریه است.

ادامه متن را ایجا بخوانید

Updated: ژوئن 4, 2018 — 12:03 ق.ظ