برآورد جریان زیست ‏محیطی رودخانه با استفاده از روش‏های هیدرولوژیکی تنانت، تسمن، انتقال منحنی تداوم جریان و مدل ذخیرۀ رومیزی

ورود به مسئله :

امروزه اکوهیدرولوژی را بستر ساز توسعه پایدار در حوزه های آبخیز می دانند. نویسندگان مقالات در این رشته با آگاهی بیشتر و نگرش عمیق تر به شناخت تعامل بین چرخه های هیدرولوژی و رفتار اکوسیستم ها و بررسی مشکلات ناشی از فعالیت های انسان در بهم خوردن تعادل ظریف بین منابع آبی و پایداری محیط که در تامین غذای انسان، حفاظت خاک و زیبایی محیط دخیل هستند می پردازند.

فصلنامه اکوهیدرولوژی نشریه علمی – پژوهشی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و انجمن آبخیزداری ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن اساتید، متخصصان، کارشناسان و دانشجویان رشته های مرتبط با اکوهیدرولوژی، منابع طبیعی و محیط زیست و علوم مهندسی و مدیریت آب با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با مهندسی، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در اکوسیستم های طبیعی و انسان­ساخت است.

این نشریه که با همکاری انجمن آبخیزداری ایران منتشر می شود در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت منابع آبی مقالات علمی – پژوهشی را منتشر می نماید.  نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه “ارسال مقاله” ثبت نموده و روند داوری را پی­گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع وقت نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.

توجه: با توجه به تعداد بسیار زیاد مقالات دریافت شده و پذیرش شده برای چاپ در شماره های آتی نوبت چاپ مقالات پذیرفته شده جدید حدود دو سال بعد خواهد بود.

لطفا توجه داشته باشید نوآوری مقالات و مبانی نظری، پیشینه تحقیق قوی و بحث مناسب و همچنین فرمت نشریه و رفرنس ها در داوری مقالات و پذیرش آنها بسیار مهم است. 

 


برآورد جریان زیست ‏محیطی رودخانه با استفاده از روش‏های هیدرولوژیکی تنانت، تسمن، انتقال منحنی تداوم جریان و مدل ذخیرۀ رومیزی
نویسندگان

سامان کریمی ، میثم سالاری جزی ، خلیل قربانی

رویکردهای متفاوتی برای برآورد جریان زیست‏محیطی رودخانه معرفی ‏شده است که به رویکرد هیدرولوژیکی به‌دلیل نیاز دسترسی به داده‏های محدود و زمان نسبتاً سریع ارزیابی توجه زیادی شده است. این رویکرد شامل روش‏های متنوعی است، بنابراین مقایسۀ بین نتایج روش‏های مختلف این رویکرد، ضروری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسۀ نتایج روش‏های تنانت، انتقال منحنی‏های تداوم جریان، روش مدل ذخیرۀ رومیزی و تسمن در برآورد جریان زیست‏محیطی رودخانۀ زهره در جنوب غربی ایران (ایستگاه آب‏سنجی دهملا) است. بر‌اساس بررسی داده‌های بلند‌مدت جریان متوسط سالانه برابر 18/80 مترمکعب بر ثانیه و دورۀ زمانی مرداد‌ـ مهر و بهمن‌ـ فروردین با جریان متوسط 5/22 و 6/156 مترمکعب بر ثانیه به‌ترتیب دوره‌‌های کم‌آب‏ و پرآب‏ سال هستند. بررسی نتایج روش‏های مختلف نشان می‏دهد روش انتقال منحنی تداوم جریان به‌دلایل ارائۀ مقادیر منطقی جریان زیست‌محیطی در ماه‌های مختلف در مقایسه با دبی جریان متوسط ماهانه و سالانه، تطابق مناسب الگوهای تغییرات درون‌سالی جریان متوسط زیست‏محیطی ماهانه و جریان متوسط ماهانۀ رودخانه و ‌تخصیص‌نیافتن همۀ جریان متوسط ماهانه به جریان مورد نیاز زیست‏محیطی در طول سال قابل ‏پذیرش‏ترین روش برآورد جریان زیست‏محیطی در این مطالعه است. با در‌نظر‌گرفتن نتایج روش انتقال منحنی تداوم جریان مقدار جریان زیست‏محیطی ماهانه بین 2/53-8/6 با متوسط 79/27 مترمکعب بر ثانیه در سال برآورد می‏‌شود. همچنین مقدار جریان متوسط زیست‏محیطی متوسط در دوره‏های کم‌آبی و پرآبی به‌ترتیب 7/7 و 3/49 مترمکعب بر ثانیه است.


برآورد جریان زیست ‏محیطی رودخانه با استفاده از روش‏های هیدرولوژیکی تنانت، تسمن، انتقال منحنی تداوم جریان و مدل ذخیرۀ رومیزی
Updated: ژوئن 25, 2018 — 10:31 ق.ظ