نیایش به ذات روشنایی ومهر

 

نیایش به ذات روشنایی ومهر

ای خدای راستی

ای خدای دوستی !

بدا به شرارت وبدکرداری

بدا به جنگ ؟

آه اگر ، سرزمین خورشید درگرداب درد  فرو می رود ،

اما آرزوی مردم ما دربسترغم ،

نقاره رهایی می کشد.

بشنو ای مرد خبره بخواب !

پا شُو جُوش  بزن ، برِ ابراز وجود

مترس از آتش ودُود

زیرا ! دردائره آمد ورفت

هستی وبود همه در چرخش تغییرــ

بجولان شدن است.

آه بر نعره آن کودک سرخورده بخون ،

آه بر اشک یتیم

آه بر اخمه و چینِ مادر

آه بر آنچه  دروغ است ــ

وبه هرآنچه که از جنس ریاء ست.

آه برمن که در اشکه غمباده رنجِ میهن

به بلندای سکوت

در نهانگاه تنم

با قضاوقدرخود ساختی آمیخته

به گلوی پُندیده درد

همه جا اشک ریزان می گریم ،

گریه امید ، برای آزادی .

28 می 2018 دکتر بصیرکامجو

 

 

 

 

 

Updated: می 28, 2018 — 11:34 ق.ظ