تسویه قروض کشورها از چه …

همه ما وقتی با کمبود بودجه مالی مواجه می‌شویم از طریق استقراض از منابع گوناگون یا وام سعی می‌کنیم کسری پول و بودجه خود را تامین کنیم. اما اگر کشوری با این مشکل مواجه شود، تکلیف چیست؟ قرض کردن و تسویه قروض به چه شکل انجام خواهد گرفت؟ برای برخی از اقتصادهای نوظهور، استقراض از سایر کشورها و استفاده از وام‌ها به شکل ارزهای رایج و معتبر دنیا ممکن است. اما تسویه قروض از چه راه‌هایی صورت می‌گیرد؟ تمام کشورها، از کشورهای در حال توسعه تا کشورهای دیگر درصدد تامین بودجه و اعتبار برای رشد اقتصاد خود هستند. رویه کار درست شبیه استقراض مبلغی اندک از بانک، دوستان است.

ادامه متن را  این جا بخوانید

Updated: می 15, 2018 — 7:49 ب.ظ