کلسیم اضافی درمغزمنجربه پارکینسون می شود

 

کلسیم اضافی درمغزمنجربه پارکینسون می شود

میزان بیش از حد کلسیم در مغز منجر به تشکیل توده های سمی می شود

 

طبق یافته محققان، میزان بیش از حد کلسیم در مغز منجر به تشکیل توده های سمی می شود که علامت بیماری پارکینسون هستند.

 

محققان دانشگاه کمبریج بریتانیا دریافته اند کلسیم می تواند تعامل بین ساختارهای غشایی کوچک درون پایانه های مغزی را فراهم سازد که برای سیگنال دهی نورونی در مغز و آلفا سینوکلین، پروتئین مرتبط با بیماری پارکینسون، مهم هستند.

 

وجود میزان بیش از حد کلسیم یا آلفا سینوکلین ممکن است آغازگر واکنش زنجیره ای باشد که به مرگ سلول های مغز منتهی می شود.

 

ادمه متن ایجا

Updated: مارس 26, 2018 — 12:49 ق.ظ