طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

 

نویسندگان

زهرا چراغی ، غلام محسین کریمی دوستان

 

چکیده

ارتباط بین فعل و موضوع¬های آن از مسائل بحث¬برانگیز است. در این زمینه نظریه‌هایی مطرح شده است و همگی در پی یافتن پاسخ این مسئله‌اند که چگونه معنای فعل در تعیین موضوع‌هایش در سطوح نحوی و معنایی و هم¬چنین بازنمایی موضوع[1] نقش ایفا می‌کند. به گفتۀ لوین (2005) ساخت نمودی[2] و ساخت رویدادی[3] اولین عامل معنایی تعیین¬کننده در بازنمایی موضوع هستند؛ لذا به دلیل اهمیت ساخت رویدادی و نمودی، در این مقاله سعی شده است تا از منظر ساخت نمودی افعال زبان فارسی طبقه¬بندی شوند. به همین منظور ابتدا به مباحث نظری و طبقه¬بندی¬های موجود در این زمینه پرداخته شده است و سپس پیکره¬ای متشکل از 60 فعل فارسی به پیروی از نظریۀ کرافت (2012) مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجۀ بررسی افعال به 4 طبقه¬¬¬ اصلی و 10 طبقه فرعی تقسیم شدند.

ادامه متن 

Updated: مارس 11, 2018 — 11:48 ب.ظ