جشن نوروز مبارک

 

جشن نوروز مبارک

دکتربصیرکامجو

مارچ 2018 میلادی

تهمورس شاهنشاه پیشدادی بلخ       تندیس کوروش کبیر در سیتنی  داریوش کبیردر تخت جمشید

با ادای ادب اجازه می خواهم که جشن جهانی نوروز را بمرتبۀ یکی از مناسبت های جهانی و فرهنگ بشری ،  به همه شهروندان میراث دار این روز فرخنده ومیمون ، تبریک و تهنیت بگویم.

جشن نوروز مولد احساس مهر ورزی ودوستی،  با هم بودن وپهلوی هم بودن را به جهان بشریت به ارمغان آورد . وکهن ترین جشن به جا مانده از دوران باستان سرزمین آریان می باشد .

درون مایه جشن نوروز ازتک زمان برابرشدن  بهاری می آغازد ، مرحله ای که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد وبسوی شمال آسمان می رود. این وهله را، وهله اول برج حمل می نامند که برابر به 21 مارچ می شود.

ادامه متن 

Updated: آوریل 8, 2018 — 9:52 ق.ظ