نسبيت عام چيست و به چه كار مى آيد؟

پيش بينى هاى نسبيت خاص

نسبيت خاص پيش بينى هايى مى كند كه براى ما بسيار عجيبند. مثلاً اينكه ساعت هاى متحرك كندتر كار مى كنند، خط كش هاى متحرك كوتاه ترند. يا اينكه ممكن است مقدارى جرم به انرژى تبديل شود (E=mc2) .

ادامه متن …

Updated: دسامبر 10, 2017 — 11:46 ب.ظ