داغ ننگ و هویت اجتماعی

این تحقیق تجارب و نگرش های هشت نفر از افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار که در شهر رشت زندگی می کنند را توصیف می کند. در یک سری از مصاحبه هایی که با این افراد انجام شد، شرکت کننده ها بینش هایی را در زمینه تجارب شان در طول زندگی ارائه دادند.

ادامه متن 

Updated: دسامبر 25, 2017 — 12:44 ب.ظ