جهش ژنوم انسان در 2 میلیون سال پیش منجر به گفتار وتفکر شد!

جهش ژنوم انسان در 2 میلیون سال پیش منجر به گفتار وتفکر شد!

سر راجر پنروز فیزیکدان بزرگ انگلیسی اظهار داشت که مغز انسان پیچیده تر از کهکشان راه شیری است. چرا ما تنها گونه ای هستیم که برای دستیابی به توانایی اختراع رادیو، کاوش اعماق کیهان با تلسکوپ فضایی هابل یا کشف امواج گرانشی حاصل از برخورد سیاهچاله ها در کهکشانی دور دست تکامل یافته ایم؟

ادامه متن …

Updated: دسامبر 18, 2017 — 9:49 ق.ظ