تصاویر 10 دستاورد برترعلمی بشر در سال 2012

تصاویر 10 دستاورد برترعلمی بشر در سال 2012

کشف ذره گریزان و نامرئی «بوزون هیگز» که می‌تواند اسرار جرم را توضیح دهد، جایگاه اول 10 دستاورد علمی برتر سال 2012 را در انتخاب سالانه مجله «ساینس» به دست آورد.دانشمندان برای بیش از چهار دهه به دنبال این ذره بوده‌اند که به تصور آنها، بدون این ذره هیچ چیز در جهان وجود نداشت.در ماه ژوئیه، دانشمندان مرکز سرن در ژنو از کشف ذره‌ای خبر دادند که با توصیف ذره هیگز متناسب بود.

ادامه متن …

Updated: دسامبر 3, 2017 — 10:59 ب.ظ