آیا خود آگاهی ذهن انسان را اداره می کند ؟

آیا خود آگاهی ذهن انسان را اداره می کند ؟

آیا می توانیم افکارمان را انتخاب کنیم؟ همه می دانند که خودآگاهی چه حسی دارد: این حس همان حس خودآشکارِ آگاهی فردی است که به ما حس مالکیت و کنترل افکار، عواطف و تجربیات روزانه را می دهد.

ادامه متن …

Updated: دسامبر 18, 2017 — 9:37 ق.ظ