زندگی نامه محمد بیهقی ” ابن فندق “

زندگی نامه محمد بیهقی ” ابن فندق “

ابولحسن علی بن زيد بيهقی مشهور به (ابن فندق)و معروف به فريد خراسان در 490 ه_ق در قصبه سبزوار از ناحيه بيهق تولد يافت. اين حکيم و اديب مشهور ايران، از رياضيدانان بزرگ عهد شمرده می شده است، تا آنجا که يکی از استخراجات وی را که بر عبدالرحمان خازنی عرضه کردند مورد مطالعه و توجه وی قرار گرفت و او بيهقی را در فن استخراج کامل و سرآمد دانست. بيهقی در اجزاء حکمت و علوم عقلی دست داشت و مردی دقيقنظر و جامع الاطراف بود.کتاب تتمه صوان الحکمه او که به قصد تکميل کتاب صوان الحکمه ابوسليمان منطقي سجستانی نوشته شده از امهات کتب در تاريخ حکما و علما و نشانه کمال اطلاع و دقت اين مرد بزرگ در کارهای علمی است ونسخه ای از آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود می باشد و از جمله آثار رياضی او کتاب معتبری است به نام جوامع احکام نجوم، در سه مجلد که بيهقی در عين انکار احکام نجوم آن را به خواهش دوستان خود نوشته است

از بيهقی بجز از تتمه و جوامع آثار ديگری باقي مانده است.مانند تاريخ بيهقی که دربارة تاريخ،جغرافيا،رجال،ادب،دانش و سياست تا زمان زندگانی خودش می باشد.(لازم به ذکر است که به علت اختصار ذر مطالب از ذکر نام ديگر آثار زيد بيهقی صرف نظر کردم) ؛

علت شهرت زيد بيهقی به ابن فندق از اين جهت است که نبيرة امام ابی سليمان فندق يکی از مشاهير علما است؛

به احتمال زياد زادکاه ابولحسن بيهقی،ششتمد،مرکز بخشی به همين نام در جنوب شرقی سبزوار می باشد و در سال 565 ه_ق هم، در همين جا در گذشت و به خاک سپرده شد و آرامگاهش در حال حاضر بر بلندترين نقطة اين روستای آباد مشرف بر آن قرار دارد و زيارتگاه دلدادگان ادب و دين و دانش است

قرن 6

“ابوالحسن علي بن زيد ابن محمد بيهقي”، معروف به “ابن فندق” و ” فريد خراسان “، حكيم و اديب مشهور ايران و از رياضي دانان بزرگ قرن 6 هجري است. وي در فقه، اصول، طب، لغت، عروض، حكمت، كلام، تاريخ و ساير علوم رايج زمان تبحر داشت. ولادت او را”ياقوت” به سال 499 ه‍.ق نوشته است اما از قرائن چنين برمي آيد كه بايد پيش از اين تاريخ بوده باشد.

ابن فندق در بيهق- منطقه اي در سبزوار- متولد شد. در جواني به كسب علوم مختلف پرداخت و بسياري از استادان بزرگ زمان خود را در بيهق، نيشابور، مرو، سرخس و ديگر مناطق خراسان ملاقات كرد و از آنان بهره جست، از جمله ديداري با “حكيم عمر خيام” داشت كه شرح آن را در كتاب “تتمه صوان الحكمة” آورده است. بيهقي مدتي را نيز در بيهق به قضاوت گذراند.

مهمترين اثر او كتاب پارسي “تاريخ بيهق” در تاريخ و جغرافياي ناحيه بيهق و ذكر رجال علم و ادب و كتاب و نيز سادات و خاندانهاي مشهور و ديگر اطلاعات تاريخي آن سرزمين است.

برخي آثار او عبارتند از: تتمه صوان الحكمه (به زبان عربي و ذيلي است بر صوان الحكمه ابوسليمان محمدبن طاهر بن بهرام سجستاني منطقي، با نام درة الاخبار ترجمه شده است)، جوامع الاحكام نجوم (3 جلد)، لباب الانساب، تفسير نهج البلاغه، مشارب التجارب (كه در دست نيست و ذيلي بود بر تاريخ يميني)، وشاح ديمة القصر (اين كتاب نيز در دست نيست و ذيلي بود بر دمية القصر باخرزي)، الامانات في شرح الاشارات، الاناده في كلمه الشهادة، اسئله القرآن مع الاجوبه، اصول الفقه، ازهار اشجار الاشعار، آداب السفر، اعجاز القرآن، الافاده في اثبات الحشر و الاعادة، اسرار الحكم و…

نوشته شده بوسیله هیات تحریریه گنجینه

 

Updated: اکتبر 9, 2017 — 12:57 ق.ظ