جملات فرانسیس بیکن فیلسوف بریتانیایی

 

 

جملات فرانسیس بیکن

فیلسوف بریتانیایی  

عطر گلها زمانی كه در باغچه هستند، لذت بخش تر است، تا زمانی كه آنها را می چینی.فرانسیس بیكن

 

بد گمانی در افكار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است كه همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب كه نور و ظلمت به هم آمیخته است بال فشانی می كند.فرانسیس بیكن

 

انسان دانا به جای آنكه در انتظار یك فرصت خوب در زندگی بنشیند، خود، آن را به وجود می آورد. فرانسیس بیكن

 

همان گونه كه بچه‌ها از رفتن به تاریكی می‌ترسند، مردم نیز از مرگ هراسانند. فرانسیس بیكن

 

مرگ، این لطف را دارد كه كاخ نیكنامی را بهره‌ی انسان می‌سازد و رشك و تنگ‌نظری كسان را نسبت به وی نابود می‌كند.فرانسیس بیكن

 

بیان پرسشی بجا، یعنی به نیمه‌راه خردمندی رسیدن. فرانسیس بیكن

 

پروردگار، در آغاز یك باغچه آفرید و براستی، این باغچه ناب‌ترین شادمانی‌های انسان است.فرانسیس بیكن
خطاكارترین افراد كسانی هستند كه عیب دیگران را می بینند.فرانسیس بیكن

 

آنچه مردم را دانشمند می كند، مكاتبی كه می خوانند نیست، بلكه چیزهایی است كه یاد می گیرند.  فرانسیس بیكن
همه چشم امید به محبت دیگران دوخته اند و بیخبر از آنند كه خود نیز می توانند عامل محبت برای دیگران باشند.فرانسیس بیكن

 

برخی كتب را باید چشید، برخی دیگر را باید بلعید و تعداد محدودی را هم باید جوید و هضم كرد.فرانسیس بیكن

 

در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی كند كه دیگران دروغش را كشف كنند.فرانسیس بیكن

 

مطالعه، انسان را كامل می كند، سخنرانی به او حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد، اما نوشتن، انسان را دقیق می كند. فرانسیس بیكن

 

كتاب، سفینه ای است كه اقیانوس بیكران زمان را درمی نوردد.فرانسیس بیكن

 

پول مانند كود است؛ نیك است در صورتی كه پراكنده باشد.فرانسیس بیكن

 

در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست كه با آموزش مناسب درست نشود.فرانسیس بیكن

 

بدتر از بیماری، وسیله ی مداوای آن است.فرانسیس بیكن

 

گشادن عقده های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد؛ یكی آنكه شادی را دو برابر می كند و دیگر آنكه غم را دو نیم می سازد. زیرا آن كس كه دوستان را در شادی خویش شریك می كند، سرور خاطرش بیشتر می شود و آن كه غم دل به یاری همراه می گوید، بار اندوه خویش را سبك تر خواهد یافت.فرانسیس بیكن

 

دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست. فرانسیس بیکن

 

بشر به طور معمول بر اساس سیرت خود فكر می كند و بر اساس دانش خود و افكار عمومی رایج سخن می گوید، اما عموماً بر مبنای عادت عمل می كند.فرانسیس بیكن

 

انسانیت نیازمند حقیقت است.  فرانسیس بیكن

 

 

دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام روابط نیكو است. فرانسیس بیكن

 

سرشت و بخت یك انسان در دستان خود اوست. فرانسیس بیكن

 

ما باید برای خوشبخت زیستن، موقعیت های مناسب ایجاد كنیم، نه اینكه در انتظار آن باشیم. فرانسیس بیكن

 

دانش یعنی قدرت. فرانسیس بیكن

 

آدمی نمی تواند به طبیعت فرمان بدهد، مگر آنكه قوانین ابدی آن را بپذیرد. تنها با وجود چنین شناختی است كه طبیعت فرمانبردار آدمی می گردد.فرانسیس بیكن

 

شعر، قسمتی از دانش بشری است.فرانسیس بیکن

” همین بخش دانش بشری در خزانه معرفتی زبان فارسی نهفته است. ”

 

مطالعه اجمالی و جزیی در فلسفه، فرد را به تفكر و بی دینی وا می دارد، اما اگر به فلسفه عمیق بیندیشد او را به سمت دین متوجه می سازد.فرانسیس بیكن

Updated: اکتبر 22, 2017 — 11:18 ب.ظ