بومیان استرلیا قدیمی ترین تمدن برروی زمین

این ادعا که بومیان استرالیا باستانی ترین تمدن بر روی زمین هستند با شواهدی از مطالعه دی ان ای آنها بیشتر رنگ حقیقت پیدا می کند که این مطالعه نشان داد قدمت این بومیان استرالیا به بیش از ۵۰ هزار سال پیش باز می گردد.

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/10/بومیان-استرلیا-قدیمی-ترین-تمدن-برروی-زمین.pdf

Updated: اکتبر 1, 2017 — 11:45 ب.ظ