گاهشمار سرگذشت کردستان از جنگ‌جهانی اول تا امروز

هواپیماهای بریتانیایی در سال ۱۹۳۴ در مأموریت شناسایی در کردستان. نیروی هوایی بریتانیا چند سال بعد شورشیان کرد را بمباران کرد

گاهشمار مهمترین وقایع کردستان از جنگ جهانی اول تا امروز:

۱۹۱۸ – با شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نیروهای بریتانیایی ولایت نفت‌خیز موصل را تصرف کردند. به این ترتیب بخش بزرگی از مناطق کردنشین تحت حاکمیت بریتانیا در آمد.

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/09/گاهشمار-سرگذشت-کردستان-.pdf

Updated: سپتامبر 24, 2017 — 11:50 ب.ظ