کشف عنصر کلیدی حیات دراطراف ستاره های جوان

مجموعه: نوآوری وکشفیات دانشی

اخترشناسان یکی از عناصر مهم حیات را در قرصی از گرد و غبار و گاز پیرامون ستاره های جوان خورشید مانند کشف کرده اند. منظومه سه ستاره جوان IRAS 16293-2422 با فاصلهٔ ۴۰۰ سال نوری از زمین در صورت فلکی مارافسای قرار دارد. ستاره‌ های جوان این منظومه جرمی مشابه با خورشید دارند، اما همچنان در مراحل ابتدایی شکل گیری هستند.

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/09/کشف-عنصر-کلیدی-حیات-دراطراف-ستاره-های-جوان.pdf

Updated: سپتامبر 24, 2017 — 11:47 ب.ظ