تعریف سکولاریسم، آته ایسم و لاییسم

تعریف سکولاریسم، آته ایسم و لاییسم

سکولاریسم یعنی مخالفت با شرعیات و مطالب دینی روح دنیاداری طرفداری از اصول دنیوی و عرفی.
ماده سکولار وابسته به دنیا غیر روحانی، غیرمذهبی، عامی، عرفی، بیسواد، خارج از صومعه، مخالف شرعیات و طرفداری از اصول دنیوی و عرفی.
ماده سکولار وابسته به دنیا، غیرروحانی، غیرمذهبی، عامی، عرفی، بی سواد، خارج از صومعه، مخالف شرعیات و طرفدار دنیوی شدن امور.
سکولاریزه یعنی دنیوی کردن، غیرروح کردن، از قید کشیش یا رهبانیت رها شدن، ملک عام کردن اختصاص به کارهای غیرروحانی دادن، از عالم روحانیت (در مورد کشیش) خارج شدن، دنیاپرست شدن، مادی شدن، جنبه دنیوی دادن به عقاید یا مقام کلیسایی.
دو اصطلاح دیگر وجود دارد که آن دو را نیز در اینجا مطرح می سازیم:
آته ایسم: یعنی انکار وجود خدا، بی اعتقادی به وجود پروردگار
آته ایست یعنی ملحد.
لاییسم: از لاییک، وابستگی به شخص دنیوی و غیرروحانی، خروج از سلک روحانیون، دنیوی، آدم خارج از سلک روحانیون، دنیوی، آدم خارج از سلک روحانیت (به معنای اخص) لاییک یعنی تفکیک دین از سیاست.
بنابه تعریف دایره المعارف بریتانیکا: لاییک از موارد و مصادیق سکولار می باشد، زیرا تفکیک دین از سیاست اخص از سکولار و سکولار اعم از لاییک می باشد. این دو طرز تفکر، دین را به طور کامل نفی نمی کنند، بلکه آن را از امور و شئون زندگی دنیوی و مخصوصا از سیاست تفکیک می نمایند.
آته ایسم، این نوع تفکر بدان جهت که خدا قبول ندارد، لذا به بطلان کلی دین حکم نموده و آن را به عنوان یک امر واقعی تلقی نمی کند. البته ممکن است به عنوان آلت و وسیله ای برای پیشبرد اهداف مکتبی خود مورد بهره برداری قرار بدهد؛ همان روح ماکیاولی که سیاست را از اصالت بر کنار نموده است.
نظریه سکولاریسم در قرنهای 14 و 15 میلادی در نتیجه تعارض طرز تفکر و روشهای اجتماعی و سیاسی کلیسا در مغرب زمین پا به عرصه تفکرات نهاد با توجه به معنای حیات دین و سیاست از دیدگاه اسلام چنین تعارضی امکان ناپذیر است، زیرا عقاید دینی، سیاست، علم، اقتصاد، فقه، حقوق، فرهنگ، هنر، اخلاق و غیر ذلک در اسلام، اجزاء و شئون تشکیل دهنده یک حقیقت می باشند.

منـابـع

محمدتقی جعفری- فلسفه دین- صفحه 251-252

 

 

 

Updated: آگوست 27, 2017 — 11:08 ب.ظ