ادعاءِ گرفتن استقلال افغانستان از انگلیسها ، نادرست ودروغ محض است

تلاش ما دراین نوشته هم ، روشن کردن شماری از حقایق تاریخی است که ،  گویا از نبرد های استقلال خواهی افغانستان دربرابر انگلیسها ، خبر می دهد . زیرا حقایق تاریخی ،  مبنی براستقلال 1919 افغانستان همیشه ازجانب حاکمان قبیله گرا ونویسندگان وابسته به آنها ، مورد دستبرد ودگرگونی قرار گرفته است. اکنون با استفاده ازممکنات پیشرفتۀ رسانه ی ،  زمان آن رسیده که مردم ونسل جوان مــــــا بدانند که آیا ! ” ادعاءِ گرفتن استقلال افغانستان از بریتانیا در19 اگست 1919 میلادی ”  برهبری نادر خان وزیرجنگ و امان الله خان پادشاه وقت ، درست است یا خیر ؟

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/08/استقلال-ملی.pdf

Updated: آگوست 18, 2017 — 3:16 ب.ظ