آیا قاتلان اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟

دکتربصیر کامجو

شهروندان گرامی  آیا گاهی به این فکر رسیده اید که قاتلان اصلی مردم ما درافغانستان که ها اند  ؟ که همه روزه ده ها وصد ها شهروندان بی گناه وبی وسیله کشورما را ، سفاکانه می کُشند ودار وندار شان را به خون وخاک می کشانند .

اگر اخبار روزانه یی رسانه های رژیم اشرف غنی احمدزی را منبع قراردهیم ، دیدگاه و گــــزارش سخن گویان ” مُرده شمار “ ریاست جمهوری ، وزارت داخله ، وزارت دفاع را مورد توجه قرار بدهــیم.

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/08/قاتلان-اصلی-مردم-ما-پشتون-ها-هستند.pdf

 

Updated: آگوست 7, 2017 — 4:37 ب.ظ