چرا تاجیکستان به صلح رسید

چرا تاجیکستان به صلح رسید، ولی جنگ در افغانستان ادامه‌ دارد؟

قاسم شاه اسکندراف تحلیلگر مسایل افغانستان و آسیای میانه

برهان‌الدین ربانی، امامعلی رحمان بیست سال پیش در کابل و در زمان مذاکراتی که در نهایت منجر به توافق‌نامه صلح تاجیکان شد

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/07/چرا-تاجیکستان-به-صلح-رسید-1.pdf

 

Updated: جولای 10, 2017 — 1:16 ب.ظ