قتل عام تاجیکان ، هزاره ها وازبکها بوسیله طالبان پشتون افغان

دکـتر بصیـر کـامـجـو

جولای 2017 میلادی

 

ازفرآیند دونیم قرن فرمانروایی شؤونیزم قبیله افغان وبویژه ازدورۀ امیرعبدالرحمان جبار وآدم کُش و نادر خان غدارآموخته آمدیم . ودیدیم که چگونه حاکمان قبیله افغان بدور از سجایای اخلاقی ، در چهره ریا و تزویر ،  پایه های مادی و سیاسی قدرت وامارت خویش را به هر گونه ای که امکانش بوده با جانبداری و پشتیبانی مستقیم انگلیسها در سرزمین ما استحکام بخشیدند . باتأسف ودرد که این روش واسلوب تاکنون ادامه دارد.

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/07/قتل-عام-تاجیکان-،-هزاره-ها-وازبکها-.pdf

 

 

Updated: جولای 2, 2017 — 11:46 ب.ظ