عطار بزرگ دکتربصیر کامجو

عطار نیشابوری فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوری تاجیک ایرانی ( زاده 540 ــ درگذشته 618 هجری قمری )  شاعر وحکیم مشهور در قرن ششم وآغاز قرن هفتم می زیسته است .

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/07/عطار-بزرگ.pdf

 

 

Updated: جولای 10, 2017 — 1:22 ب.ظ