خبرهای فوری روز: نگرانی آمریکا و متحدینش از شرکت دوستم در نشست مسکو

 

نگرانی آمریکا و متحدینش از شرکت دوستم در نشست مسکو

دعوت روسیه از جنرال دوستم برای شرکت در نشست مسکو به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، نگرانی و ناخوشایندی اتحادیه اروپا و آمریکا را بر انیخته است.

به گزارش شفقنا ، قرار است جنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست مشترک بر سر مقابله با تروریزم که به رهبری روسیه با مشارکت ایران، ترکیه و برخی کشورهای نزدیک به روسیه دایر می شود شرکت نماید.

در این نشست مشاور نظامی کرملین جنرال محمود احمدویچ گارییف متولد سال 1923 تاریخ نگار و از مسئولین ارشد اکادمی علوم نظامی روسیه نقش برجسته دارد.

گارییف که از تاتارهای روسیه است در سال های 1989 تا 1991 مشاور ارشد داکترنجیب الله در کابل بود.

جنرال محمود گارییف پس از سقوط شوروی و حکومت داکتر نجیب الله که کتاب “افغانستان پس از بازگشت قوای شوروی” را نوشت، با جنرال دوستم روابط نزدیک داشت و در آن کتاب از او به عنوان چهرۀ مهم نام برده است.

دعوت از دوستم در نشست مذکور توسط روسیه با توجه به گذشته و رابطۀ او با روس ها در اوضاع فعلی تنش آلود میان آن ها و غربی ها، برای امریکایی ها و متحدین اروپایی شان نا خوش آیند و نگران کننده است.

آیا اظهارات هوگو لارنس و اتحادیۀ اروپا در مورد محاکمۀ عادلانۀ دوستم بر سر قضیۀ ایشچی خواهد توانست روس ها را از رابطه با دوستم و دعوت او به کنفرانس متذکره باز دارد؟

سفارت آمریکا و نمایندگی اتحادیۀ اروپا در کابل در واقع خواستند تا موقعیت رسمی و جایگاه حقوقی جنرال دوستم را به عنوان معاون اول ریاست جمهوری زیر سوال ببرند و او را متهم و حتی مجرمی در حال محاکمه معرفی کنند.


افغانسـتان درگیـرِ دو جنـگ

ماندگار : ارگ به بهانۀ عدم مداخلۀ دولت در امور قضایی، پروندۀ معاون اولِ ریاست‌جمهوری را از طریق دادستانی کُل، به دادگاه عالی فرستاد. فرستادن این پرونده به دادگاه عالی نه‌تنها به حلِ آن کمکی نمی‌کند، بل به صورتِ دراماتیک موضوع را پیچیده می‌سازد. دفتر جنرال دوستم با نشر اعلامیه‌یی، هم به سخنان اخیرِ آقای غنی پاسخ گفت و هم موضعِ خود را در برابر سخنان سرپرستِ سفارت امریکا در افغانستان روشن کرد.
در اعلامیۀ دفتر معاون اول، آن قسمت از سخنان آقای غنی تکذیب شده که در نشست خبریِ خود گفته بود معاون اول ریاست‌جمهوری به اجازۀ دادستانی کُل برای درمان به ترکیه رفته است. در اعلامیۀ دفتر آقای دوستم گفته شده که او از دادستانی کُل اجازۀ سفر نگرفته، چون چنین چیزی با قانون اساسی کشور در مورد صلاحیت‌ها و جایگاه معاون اولِ ریاست جمهوری در تضاد قرار دارد و از جانب دیگر، این اعلامیه بحث حقوقی اتهام بر جنرال را نیز رد کرده و گفته است که پروندۀ ساخته‌شده برای معاون اول، سیاسی است. این یعنی رییس‌جمهوری کشور دروغ می‌گوید و در حالی که خود را حامی قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در آن می‌داند، از فهم مسایلی کوچک در آن عاجز است.
در همین حال، در اعلامیه با نوعی افسوس، موضع سرپرستِ سفارت امریکا که خواهان پیگیری پروندۀ جنرال دوستم از مجاری عدلی و قضایی شده بود، مداخله در امور یک کشورِ مستقل توصیف شده است. لحن اعلامیه چنین حکایت می‌کند که در موجودیتِ آنانی که در ارگ متولی امور کشور اند، چنان حقیر به نظر می‌رسند که حتا یک کشور خارجی به‌ساده‌گی در مسایل داخلی‌شان اظهار نظر و حتا مداخله می‌کند.
حالا بحث اصلی این نوشته، دفاع از جنرال دوستم و یا اعلامیۀ دفترش در رابطه با مسایلِ مربوط به او نیست، چون در این عرصه ماشاءالله افراد زیادی از اطرافیان و هوادارانِ جنرال دست و آستین بالا زده‌اند و به اندازۀ کافی اطلاع‌رسانی می‌کنند و گاهی هم که ضرورت بدانند، از اظهار حرف‌های آن‌چنانی کم نمی‌آورند. از جانب دیگر، این نوشته سودای رد و یا تأیید موضع سفارت امریکا در پروندۀ مربوط به جنرال دوستم را در سر ندارد. امریکا در حقِ کشورهایی که به آن‌ها کمک مالی نمی‌کند، گاهی وقت‌ها از صدور دستورالعمل به بهانۀ دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی اجتناب نمی‌ورزد؛ وضعیت کشورهایی مثل افغانستان که هم کمک‌های نظامی دریافت می‌کنند و هم کمک‌های هنگفت نظامی، از قبل مشخص است.
تنها کسی که در این میدان حالا شاید در ظاهرِ قضیه به مصافِ امریکا می‌رفت، حامد کرزی رییس جمهوری پیشینِ کشور بود که او هم با مواضعِ خود به‌جای بهتر کردن اوضاع، بیشتر آن را به سود گروه‌های تروریستی و حامیانِ آن مصادره کرد. اما در این میان، نکتۀ قابل مکث، مواضع و تحرکاتی است که از جانب ارگ ریاست جمهوری برای پیچیده‌تر کردنِ اوضاع هر روز به شکلی خود را به نمایش می‌گذارد.
ایجاد ایتلافِ جدید در موجودیت اصلی‌ترین چهره‌های قدرت‌مند نظام، حتا اگر نتواند مشکل کلانی برای ارگ به وجود آورد، ولی خالی از دردسر هم نیست. اعلامیۀ ریاست جمهوری در مورد محدود کردنِ صلاحیتِ عزل و نصبِ مقام‌های دولتی و سپس تقسیم نهاد ریاست دفتر و ریاست امور که در آغاز ایجاد دولت وحدت ملی با هم ادغام شده بودند، دوباره به دو نهاد مستقل بودجه‌یی و تقرر افراد جدید در پست‌های تازه به‌وجود آمده، عملاً نشان از سراسیمه‌گی و افزایش تعداد افراد خودی برای ارگ دارد.
ارگ عملاً از اوضاع بیرون از این محوطه احساسِ ترس کرده و به همین منظور تلاش‌هایی را آغاز کرده است که هم صلاحیت‌های نهادهای دیگر و به‌ویژه ریاست اجرایی را به‌صورت کم‌سابقه محدود کند و هم زمینه را در موقعیت‌های کلیدی برای افراد تیم خودی فراهم سازد.
آقای غنی عملاً جنگی را در دو جبهه آغاز کرده است که اگر جلو آن گرفته نشود، بدون شک افغانستان را به سمتِ نامعلومی هدایت خواهد کرد. جنگ گروه‌های تروریستی که از سالیانِ زیادی از افغانستان قربانی می‌گیرد از یک طرف، و حالا جنگی پنهان و به‌شدت ویرانگر در داخل از جانب دیگر، می‌تواند هستی نظام را با تهدید جدی روبه‌رو سازد. متأسفانه اگر عامل جنگ نخست به صورتِ مستقیم ارگ نباشد، ولی جنگ دوم عملاً از سوی ارگ به وجود آمده و تا این دم نیز ادامه دارد.
آنانی که حالا در وضعیتِ تدافعی به منتقدان ارگ و سیاست‌های آن تبدیل شده اند، این امکان را به صورتِ بالقوه دارند که اگر روزی واقعاً به آن مرحله از ناامیدی برسند که دیگر همۀ دروازه‌ها را به روی‌شان بسته ببینند، دست به تحرکات و فعالیت‌هایی بزنند که به نفع کشور در مقطعِ فعلی نباشد. این نکتۀ بسیار باریک و اساسی است که نباید آنانی که دعوای رهبری کشور را دارند، آن را به فراموشی بسپارند.
متأسفانه ارگ در بازی‌یی که بر سرِ قدرت به‌وجود آورده و به صورتِ توهم‌آمیزی هم در آن خود را محق می‌داند و هم پیروز، به وضعیتِ شکننده و به‌شدت خطرناکِ کشور توجه نداشته است. وضعیتِ کشور بحرانی‌تر از آن است که بتوان با یک فرمان و انحصار بیشترِ قدرت در ارگ آن را مدیریت کرد. اگر چنین مدیریتی امکان‌پذیر می‌بود تا به حال بخش بزرگی از سیاسیون و افراد قدرتمند که در درون نظام قرار دارند، جایگاه‌شان را به نفع آقای غنی و افراد نزدیک به او خالی کرده بودند. مگر بخش بزرگی از سیاسیونی که همین حالا در نظام هستند، به شمول جنرال دوستم نمی‌دانستند که رییس جمهوری در موردشان چگونه فکر می‌کند و اگر دستش برسد، با آن‌ها چه خواهد کرد؟
آقای غنی در نشست روز سه‌شنبۀ خود، عملاً به این جنبه از شخصیت و نیاتِ اصلیِ خود به صورتِ ناآگاهانه اشارۀ گذرایی کرد که شاید بسیاری‌ها متوجه آن نشده باشند. او گفت که موقعیتش در صدر نظام آزادی‌هایی را که قبل از این داشته، به مقدار زیادی محدود کرده و او حالا مجبور است که از خود حوصله‌مندی نشان دهد.
این سخنان به چه معنا می‌توانند باشند؟ مگر آقای غنی نمی‌خواهد بگوید که افکار من به هیچ صورت عوض نشده، ولی آن‌چه را که در گذشته رُک و واضح بر سرِ چوک می‌گفتم، حالا آن صراحت را در گفتن ندارم؟ و اما این به آن معنا نیست که اگر رییس جمهوری در برخی موارد به دلیل مصلحت‌ها زبانِ خود را می‌گیرد، به آن معنا هم باشد که از این افراد به شمول جنرال دوستم که چند سال پیش خواهان محاکمۀ او شده بود، حالا خوشش آمده است.

 

تشدید اختلاف درمحفل ارگ و زنگ خطر از جنوب

هیات هفتاد نفری ولسی جرگه بعد از اجرای مانور در قندهار، قرار است به ولایت بلخ بروند. 

خبر واصله به «گزارشنامه پس افغانستان» مشعر است که به دنبال تشکیل ائتلاف برای نجات افغانستان، مناقشه میان دکترغنی و حنیف «اتمر» دو باره عود کرده است.
منابع نزدیک به اتمر درمحافل شخصی اظهار می دارند که اتمر از عطا، دوستم و محقق هیچ هراسی ندارد. نفرات مقرب به حنیف اتمر پیوسته افاده می دهند که نگرانی اتمر از جانب دکترغنی است. اتمر، رئیس جمهور را «مریض روانی» توصیف کرده که درعمل کردهایش هیچ گونه پیش بینی نمی تواند وجودداشته باشد.

منبع درخبر آورده است که از زمان آغاز افراز خیمه های اعتراضی درکابل، حنیف «اتمر» به بهانه دیدار با خانواده اش، چندین بار ظاهراً به دوبی سفر کرده اما سپس معلوم شده است که مقصد سفر های مخفی وی امریکا بوده است.

سه روز پیش، حنیف اتمر، فرید «ماموندزی» مشاورشورای امنیت ملی را به منزل همایون همایون معاون اول ولسی جرگه فرستاده بود. فرید ماموندزی حامل پیام مشخصی بوده که از همایون همایون مطالبه نماید که به منظور تحت فشار گذاشتن دکترغنی، یک رشته همایش های بزرگ مردمی را در مناطق پشتون نشین و سپس در دیگر محور های اثر گذار، برضد دولت سازماندهی کند و مصارف آن برایش فرستاده خواهد شد. همایون، براثر حمایت حنیف اتمر، به هدف منزوی کردن حاجی ظاهر قدیر به کرسی معاونت اول ولسی جرگه دست یافته است.

درپایان خبر قید شده است که زمزمه های تازه به خاطر برکناری حنیف اتمر ریشه در همین تحرکات تازه دارد.

سفر رحمت الله نبیل نشان می دهد که ارگ درآستانه تغییراتی نا دلبخواه قرار گرفته است

سفر رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی به انفره برای دیدار با جنرال دوستم، بیانگر آن است که موتور تحولات سیاسی را سریع تر شده است.  ورود وی به میدان معرکه میان ارگ کابل و «شورای نجات» این احتمال را برجسته می کند که وی حامل دو پیام یا محاسبه واضح یا خاموش- یکی از کانال خارجی و دیگری از جریان داخلی– برای دوستم است. شاخص اصلی تحرکات اخیر این است که دولت کابل درآستانه یکتغییر ناگزیر قرار دارد؛ درغیر ان، مطالبات برای تغییر به تهدیدی بدل می شود که برای هیچ یکی از طرف ها نتیجه مثبت ندارد. به نظر می رسد مداخله سفارت امریکا  واتحادیه اروپا به یک مسآله ای که چندان ربطی به آن ها ندارد، بخشی از تحرکات چند جانبه برای مدیریت بحران بوده و درکنار آن پنجره های دیگری به سوی دوستم درحال بازشدن است.

 

هدف آمريکا در افغانستان ادامه جنگ است

يک کارشناس ارشد مسايل سياسي افغانستان گفت، هدف آمريکا در اين کشور ادامه جنگ است تا حضور نظامي خود را توجيه کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، «وحيد مژده» کارشناس مسايل سياسي افغانستان در مصاحبه با راديو پشتو برون مرزي ايران  افزود، آمريکا قصد دارد از راه نظامي به اهداف شوم خود برسد زيرا افزايش حضور نظامي اين کشور در افغانستان  فقط در جهت فريب افکار عمومي است.
وحيد مژده افزود، راهبرد نظامي آمريکا در منطقه اينست که جمهوري اسلامي ايران، روسيه، سوريه و عراق بايد در منطقه تضعيف شوند تا عليه آمريکا باهم متحد نشوند.
اين کارشناس مسايل سياسي افغانستان گفت، کشورهاي منطقه بايد در قبال توطئه هاي آمريکا بيدار و هوشيار باشند و توطئه هاي واشنگتن را خنثي کنند.
پيش ازاين هم «حبيب الله رفيع» رئيس دايره المعارف در آکادمي علوم افغانستان در مصاحبه با راديو پشتو برون مرزي گفته بود، همانطور که شوروي به افغانستان لشکرکشي کرد و با خفت و خواري از اين کشور خارج شد، آمريکا هم با چنين شکستي در اين کشور مواجه خواهد شد.
«حبيب الله رفيع» افزود، آمريکا قصد دارد با ايجاد پايگاههاي نظامي در افغانستان از طريق اين کشور به کشورهاي آسياي مرکزي دسترسي پيدا کند و منافع اين کشورها را به غارت ببرد.
آمريکا در سال 2001 به بهانه مبارزه  با تروريسم به افغانستان حمله کرد و اين کشور را اشغال کرد و اين حمله دستاوردي جز کشتار دهها هزار غير نظامي افغان و نابودي زير ساخت هاي افغانستان نداشته است.
در حال حاضر حدود ده هزار نظامي آمريکايي در افغانستان مستقر هستند و واشنگتن درصدد افزايش نيروهاي خود در اين کشور است.

 

هشتمین پل ارتباطی بین تاجیکستان و افغانستان احداث می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، مقامات ذیربط تاجیکستان و هیات اتحادیه اروپا توافقی را در خصوص احداث هشتمین پل بین تاجیکستان و افغانستان در یکی از مناطق مرزی استان «ختلان» و «بدخشان» افغانستان به امضا رساندند.

در این خصوص توافق نامه‌ای بین طرف تاجیک و هیات اتحادیه اروپا در بازدید از منطقه مرزی «شاهان» ناحیه شمس الدین شاهین ناحیه ختلان به امضا رسید.

بنابراین توافق با سرمایه گذاری 16 میلیون دلاری اروپا قرار است در این منطقه «کاکول» یک پل جدید و بازارچه مرزی احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.

طبق این لایحه 16 کیلومتر راه منطقه «فرخار تامیر» و پلی به طول 180 متر احداث می‌شود.

«استفان مانسیریس» رئیس کل کمیسیون اتحادیه اروپا در امور همکاری های بین المللی و توسعه که ریاست هیات اروپایی را در سفر به تاجیکستان بر عهده داشت، گفت: قصد داریم تجربه کشورهای اروپا جهت رفت و آمد ساکنان بدون مرز و محدودیت را در آسیای مرکزی راه اندازی کنیم.

وی رفت و آمد مردم 2 کشور همسایه تاجیکستان و افغانستان را مهم خوانده از تصمیم اتحادیه اروپا جهت افزایش سرمایه گذاری بیشتر در چنین طرح‌های خبر داد.

این مقام اروپایی معتقد است: راه اندازی چنین طرح‌های در کاهش افراط‌گرایی و تامین امنیت و افزایش سطح زندگی مردم 2 طرف مرز مساعدت می‌کند.

توافق جدید تاجیکستان و اتحادیه اروپا در خصوص احداث پل جدید میان دو کشور در حالی است که پل و بازار دیگری مرزی در ناحیه «شمس الدین شاهین» تاجیکستان قرار است که در ماه آگوست سال جاری به طور رسمی افتتاح و شهرستان 26 هزار نفری «خواهان» افغانستان را با استان ختلان تاجیکستان مرتبط کند.

 

نگرانی از قتل‌های زنجیره‌ای افسران پولیس در کندز؛ هشت افسر پولیس طی دو هفته کشته شده‌اند

8 صبح : در حالی که فعالان مدنی کندز نگرانی‌های‌شان را از قتل‌های زنجیره‌ای افسران پولیس در کندز ابراز می‌کنند، پولیس کندز می‌گوید که در یک هفته‌ی اخیر عاملان این قتل‌ها را بازداشت کرده‌ است.
محفوظ‌الله اکبری، سخنگوی پولیس کندز می‌گوید که عاملان قتل‌های افسران پولیس در کندز دستگیر شده‌اند. او می‌گوید که عاملان قتل‌های افسران پولیس کندز شش نفر بوده‌اند و در قتل‌هایی که انجام داده‌اند، از اسلحه‌ی بدون صدا یا خفه‌کن استفاده کرده‌اند.
به گفته اکبری، دو نفر از عاملان قتل در حال ارتکاب جرم دستگیر شدند و دو تن دیگر از عاملان تا اکنون اعتراف کرده‌اند که دست به قتل افسران پولیس زده‌اند.
سخنگوی پولیس کندز می‌گوید که هشت تن از افسران پولیس در دو هفته قبل کشته شده‌اند. چند تن از افسران در حالی که در رخصتی به سر می‌بردند و مصروف پیشبرد امور شخصی‌شان بودند، به قتل رسیدند. محفوظ اکبری افزود: «اکثرا در ساحاتی که چک پاینت پولیس بوده و بیش‌تر از دو سه نفر نبوده این واقعات رخ داده، یا در حالی که پولیس آگاه نبوده و مصروف خرید سودایش بوده، مورد هدف قرار گرفته است.»
در همین فعالان مدنی کندز طی کنفرانس خبری راجع به چالش‌های امنیتی کندز، نگرانی‌شان را از کشته‌شدن مرموز افسران پولیس در کندز بیان کردند. محمد رفیق کاکر، از فعالان مدنی کندز می‌گوید که افسران پولیس به شکل زنجیره‌‌ای در شهر کندز در نزدیکی پوسته‌های پولیس و حوالی ساحات امنیتی به قتل می‌رسند و سکوت حکومت برای مردم کندز قابل قبول نیست.

اما محمود دانش، سخنگوی والی کندز، قتل‌های انجام‌شده افسران پولیس را زنجیره‌ای نمی‌داند و می‌گوید که دشمنی‌های شخصی در پشت این قضایا وجود داشته است. او می‌گوید که قتل افسران پولیس برخاسته از مشکلات خانواده‌گی و ذات‌البینی بوده است. دانش می‌گوید که قضایای قتل فرزند قصاب و هم‌چنان شریف نام که مصروف کلچه‌پزی بوده است، دلیلی بر این مدعاست که قتل‌ها به شکل زنجیره‌ای نبوده است. او می‌گوید که عاملان همه این قتل‌ها با فاصله‌ی یک روز پس از رویداد، همراه با اسلحه‌‌ی بازداشت شده‌اند.
دانش گفت: «حکومت محلی در قبال این قتل‌ها مسوولانه برخورد کرده است. کسانی که عاملان این رویداد بوده‌اند، بازداشت شده و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار داده گرفته اند.»
سخنگوی والی کندز می‌گوید که پس از رسیده‌گی به سلسله قتل‌های انجام شده، فشارها بر مسوولان امنیتی وارد شده است که در یک ساحه‌ی امنیتی وظیفه‌ی هفت تن از مسوولان امنیتی به تعلیق در آمد و ۴ مامور امنیتی از وظایف شان برکنار شدند.
برقراری امنیت شهری، تشدید گزمه‌ها و ایجاد چک پاینت‌های بیشتر در ساحات مختلف شهری از اقدامات امنیتی حکومت محلی کندز بوده است. دانش می‌گوید که تحقیقات گسترده از عاملان قتل‌های افسران پولیس توسط نیروی کشفی جریان دارد تا به منابع اصلی این ترورها دسترسی پیدا کنند.
اما فعالان مدنی کندز از سوی دیگر ادعا می‌کنند پولیس در برخی موارد به طور خودسرانه به تلاشی شبانه منازل شهروندان می‌پردازند که حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده و موجب آزار و اذیت مردم می‌شوند و همه این‌ها نشان‌گر اوضاع بد امنیتی کندز در ادامه ناامنی‌های پیشین است. این فعالان خواستار آن شده‌اند که پولیس به گشت شبانه در منازل شهروندان به طور خودسر پایان دهد.
قیس ظهیر می‌گوید که رابطه میان حکومت و مردم بسیار دور شده است. اعتماد مردم به حکومت ضعیف شده است و در صورتی که صدای مردم کندز شنیده نشود، می‌تواند باعث افزایش فاصله میان حکومت و مردم شود.
فعالان مدنی کندز مدعی‌اند ناامنی‌ها در کندز برخاسته از برنامه‌ای سازمان‌یافته برای ناامن‌کردن زون شمال شرق کشور است که از سوی برخی اراکین دولتی و نماینده‌گان مجلس بر سر منافع اقتصادی، مافیای مواد مخدر و معادن راه‌اندازی شده است. فعالان مدنی کندز از حکومت می‌خواهند که در این خصوص تحقیقات ژرف انجام داده و عاملان چنین رویدادهایی را شناسایی و مورد پی‌گرد قانونی قرار دهد. فعالان مدنی کندز می‌گویند در صورتی که به ناامنی‌ها در کندز پایان داده نشود، مردم کندز با حکومت مرکزی قطع رابطه خواهند کرد.
ولایت کندز در شمال‌شرق کشور موقعیت دارد. در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، گروه طالبان از چند قسمت، حملات شدیدشان را به خصوص از ولسوالی‌های امام صاحب، قلعه‌ی زال، شاهراه کندز- تخار و مسیر شیرخان بندر- کندز انجام دادند.
گروه طالبان در ولسوالی‌ دشت ارچی، چهاردره، امام صاحب و برخی از مناطق دور دست حومه‌ی شهر کندز مثل گل‌تپه و شوره‌خاک حضور گسترده دارند. طالبان دوبار شهر کندز را در دو سال گذشته تصرف کرده بودند. نخست در ۶ میزان ۱۳۹۴ و بار دیگر در ۱۲ میزان ۱۳۹۵.

 

نکات تازه در باره نخستین جنگ افغان- انگلیس

Defence-in- Depth

پژوهشی از اداره مطالعات دفاعی کالج سلطنتی لندن

Dr HUw J. Davies

ترجمه: رزاق مامون

از آرشیف: عوامل نخستین تجاوز انگلیس بر افغانستان، سال 1839 تا 1842

بخش « از آرشیف» در Defence- in- Depth یک قاعده ویژه و جدید است . بایگانی ها محرک حیاتی تاریخ اند. اوراق، مکاتبات، روزنگاری ها و مجلات مواد اولیه ای اند که اساس تحلیل های تاریخی را تشکیل می دهند. این مسآله برای اجرای دو هدف طراحی شده است.  پی آیند مراجعه نویسنده گان ما به آرشیف که یافته های مهمی را سبب شده، توضیح خواهد داد که این مدارک و اسناد چه گونه تاریخ ساز شده اند. غالباً مدارک بسیار مهم به دشواری قابل دستیاب اند و نویسنده گان ما در رابطه به آزمون های طاقت فرسا در راه دسترسی به بایگانی ها اظهار نظر خواهند داشت.

آرشیف پنجاب، لاهور

او می گوید: شما باید به لاهور بروید، آن جا گنجینه طلا است..»

من با ویلیام دارلیمپل، نویسنده سرشناش در همایش رونمایی کتاب تحسین برانگیزش- بازگشت یک شاه، نخستین جنگ برای افغانستان، صحبت کرده بودم. من سرگرم پویش در باره عوامل ریشه ای نخستین جنگ افغان- انگلیس بودم. من با این روایات پرداخته شده که علت مداخله انگلیس درافغانستان براساس این تصور اشتباه صورت گرفت که گویا روسیه با حضور خود در کنار حکومت کابل می توانست به سوی هند عبور کند، میانه ای ندارم. من دنبال اسناد ومدارکی بودم تا موجبات اصلی تعرض انگلیس را دریابم. مدارک دست اول درین رابطه در لاهور نگهداری می شوند. اگر توضیحات متفاوتی درین رابطه موجود باشد، چنین چیزی درلاهور وجود دارد.

جنوری 2013 بود. من برای این که چطور روانه پاکستان شده و چه گونه به بایگانی لاهور دسترسی یابم، شش ماه وقت گذاشتم. این کار آسانی نبود. واضح بود که برای رفتن به پاکستان، نیاز به ویزا داشتم؛ مگر جهت دسترسی به بایگانی لاهور نیازمند یک معرفی نامه از کمیساریای عالی انگلیس در اسلام آباد بودم و «گواهینامه رفع اعتراض» از سوی حکومت پاکستان نیز ضروری بود.

تا ماه آگست به جایی نرسیدم. در ماه جولای، تاریخ پرواز و محل اقامت در هوتل را ثبت کردم که هرچند درآغاز نگران بودم. بعد از اشتراک درکنفرانس تاریخ نظامی جنوب آسیا درگرینویچ، یکی از اشتراک کننده گان حین بازگشت از کلکته برایم گفت که نباید درین رابطه تشویشی به خود راه دهم. وی گفت: این جا جنوب آسیاست و یک هفته قبل از حرکت تو، همه چیز رو به راه خواهد شد.

حق با او بود. دریافت ویزا، از برکت بخت خوش و لطف وعنایت آشنایان قدیم، حاصل آمد و درباب گواهی نامه رفع اعتراض از سوی حکومت، مستقیماً به آرشیف لاهور شفارشاتی انجام شده بود. دستیار مستشار نظامی سفارت انگلیس با ارسال نامه ای از طرف نماینده گی عالی سفارت، مرا یاری رسانید و اتفاقاً شماره تلفن مدیر آرشیف لاهور دراختیارمن قرار داده شد.

تلفنی تماس گرفتم. مهمان نوازی از نوع جنوب آسیایی که من بارها از آن تجربه داشتم، برای من اسباب تعجب  نبود. من در آن جا حضور یافتم.

آرشیف پنجاب در آرامگاه انارکلی یک مقام عالی شان مغل واقع است که درقرن هفده بنا شده است. ساختمان سفید و زیبای آرامگاه که پس از تاج محل بنا یافته با سلسله ای از راهرو ها در وسط ساختمان که مجموعه های آرشیف درآن جا نگهداری می شوند. من روی میز بلندی نشستم که درعقب من لوح سنگی گور انارکلی واقع بود. ظرف بیشتر از دو هفته، همکاری کارکنان بایگانی فوق العاده بود. من به معنای واقعی کلمه، به هزاران سند و مدرک دست یافتم. یافته های من، درک و فهم مرا در باره علت جنگ اول افغان- انگلیس بالا برد. از نظر انگلیس در کلکته، تهدید ورود امپراتوری روسیه به معادله وتعرض از فاصله بسیار دور، کار سختی بود. بیشترینه، افغانستان نسبت به انگلیس ها درین باره  مشوش بود.

درسال 1833 پشاور پایتخت تابستانی افغانستان به اشغال نیروهای امپراتور رنجیت سینگ درآمد. امیر دوست محمد برای استرداد دو باره پشاور اقداماتی روی دست گرفت. او درجستجوی متحدانی بود که به هدفش نایل شود. مگر نخستین انتخاب او، انگلیس بود که درآن زمان متحد رنجیت سینگ به شمار می رفت. روسیه در موقعیت بسیار دور قرار داشت و مناطق امروزی ازبکستان و تاجکستان، ضعیف بودند. ازین قرار، سرزمین فارس یگانه گزینه وی شمرده می شد. با این حال، لارد اوکلند وزیر اعلی هندوستان نوشته است که « از نظر حکومت انگلیس هرگونه  مداخله پادشاهی فارس درمسایل داخلی افغانستان رسمیت ندارد.»

درهرحال، نگرانی انگلیس از بی ثباتی درافغانستان پیوسته شکل جدی به خود می گرفت.

سرویلیام مکناتن نماینده اطلاعاتی حکومت هند در جنوری 1837 نوشت: « به نظر می رسد که ظرف همین چهار ماه، باید احتمالات ایجاد یک نیروی قدرتمند به وسیله افغان ها را برای مدتی مانع شویم.»

امیردوست محمد به علت تقسیم بندی قدرت در سطح داخل، برای بازپس گیری گذرگاه خیبر و پشاور، ناگزیر به تأمین مخارج یک جنگ محدود برضد سیک ها اکتفا کرد و این بیانگر آن بود که حکومت وی تا آن حد معروض به بی ثباتی بود که وی احتمالاً برای تقویت جایگاه خویش دست کمک به یک کشور خارجی دراز می کرد. چنین اقداماتی، تکیه گاه اصلی حکومت افغانستان در اواخر قرن هجده بود چنان که شاه زمان، حکمران آن دوره، به سوی پنجاب و گاه گاه به سوی دهلی، حملاتی متواتر در استقامت جنوب انجام داده بود.

انگلیس درکلکته در واکنش به اقدامات شاه زمان، نماینده ای به فارس اعزام کرد تا هند را از تهدید های حمله هرساله از سوی شاه زمان آسوده بسازد. ( چنان که از مسیرفارس شکست خورد و چشمانش را هم از دست داد. مترجم)

دوست محمد در 1837 برای گرفتن دوباره پشاور، برقلعه جمرود که سیک ها درآن مستقر بودند، یورش برد. در نتیجه، دوست محمد به بهای هلاکت هری سینگ نالوا فرمانده نظامی سیک ها، بازنده جنگ شد.

انگلیس  همزمان با حملات غارتگرانه شاه زمان، جد اعلی دوست محمد، همین راهکار را سازماندهی کرده بود. دوست محمد با حمله بالای سیک ها مردم خود را مجبور کرده بود که « جنگ متحدانه همراه با اشتیاق سرسختانه در راه دین» را به پیش ببرند که از نگاه کاپیتان کلودوود که به حیث نماینده سیاسی انگلیس برای لاهور و لودیانه منصوب شده بود، به گونه مقایسه ای به رنجیب سینگ توضیح داده بود که « یک حیوان ضعیف زمانی که زنده گی اش درخطر قرار می گیرد، از روی نا امیدی حتی در برابر قدرت انسان، تلاش های مذبوحانه از خود نشان می دهد.»

مقارن این احوال، رژیم کم رمق دوست محمد تهدیدی به امر توازن قدرت در امتداد مرزهای شمال غربی به حساب می رفت.

این اسناد که از ورای مجلدات خاک گرفته و بی شمار درآرشیف پنجاب به دست آمد، چشم انداز بسیار متفاوتی را در مورد دلایل مداخله انگلیس در افغانستان درسال 1939 ترسیم می کند. انگلیس نسبت به هر گونه تهدید آشکار از سوی روسیه، بیشتر از همه از بی ثباتی سیاسی درافغانستان بیمناک شده بود. در پلان تعرض، حذف دوست و جایگزینی دودمان سلف وی، شاه شجاع براریکه کابل قید شده بود. برای اجرای آن برنامه، انگلیس جرقه یک شورش بی رمقی را روشن کرد که سرانجام بدترین شکست و انهدام نظامی را برای امپراتوری انگلیس در قرن نوزده هم رقم زد.

 

 

 

دوسیه دوستم، آزمون استقلال دستگاه قضایی

آوا : پس از موضع گیری سفارت امریکا، اتحاديه اروپا نیز در مورد اتهامات وارده بر جنرال دوستم اعلامیه صادر کرده و از کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى خواسته که به این پرونده رسیدگی به موقع شود.

اتحادیه اروپا تاکید کرده که پرونده جنرال دوستم در يک محکمه عادلانه که فرايند قانونى در آن مراعات شده و معافيت وجود نداشته باشد، پیگیری شود.

پیشتر کاردار سفارت امریکا در کابل نیز خواهان پیگیری قضیه اتهام آزار جنسی احمد ایشچی؛ والی پیشین جوزجان توسط جنرال دوستم شده بود. او گفته است که نباید به این قضیه رنگ و بوی قومی و سیاسی داده شود.

اما این اظهارات سفارت امریکا در کابل با واکنش تند دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری رو به رو شد.

دفتر معاونت اول ریاست جمهوری گفته در حالیکه افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد، ابراز نظر غیر مسؤولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می شود.

به نظر کارشناسان، حق با دفتر آقای دوستم است؛ زیرا این وظیفه و صلاحیت نخستین و نهایی دستگاه قضایی است که باید در این باره، تصمیم بگیرد، نه سفارت های امریکا و اروپا؛ اما این چیزی نیست که در حال حاضر به آسانی قابل دستیابی باشد.

اظهار نظرهای کاردار سفارت امریکا و بیانیه اتحادیه اروپا کار دستگاه قضا برای تصمیم گیری در یک فضای کاملا حقوقی، غیر سیاسی و عاری از تحمیل فشار در مورد این دوسیه را بسیار دشوار کرده است.

دیگر حتی بحث سرنوشت جنرال دوستم و سمت معاونت اول ریاست جمهوری هم نیست؛ بحث اصلی در حال حاضر، استقلال دستگاه قضایی است که به طور آشکار از سوی مراجع غربی، نقض شده و نادیده انگاشته شده است.

از آنجایی که مراجع غربی، بعد از موضع گیری رییس جمهور غنی در این باره، همچنان به فشارها و بیان دیدگاه های بحث برانگیز و مداخله گرانه خود در خصوص دوسیه جنرال دوستم، ادامه می دهند، آثار، تبعات و بازخوردهای این نوع موضع گیری ها، مواضع رییس جمهور در این باره را کاملا تحت الشعاع قرار داده و آن را به محاق برده است.

آقای غنی گفت که در باره شخصیت های سیاسی، ابراز نظر نمی کند و تأکید کرد که موضوع جنرال دوستم، مسأله ای بین دو شخص است که دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.

به عقیده تحلیلگران، امریکایی ها و اروپایی ها اگر به اراده و خواست دولت قانونی افغانستان اعتنا می کنند و احترام می گذارند و موضع رییس جمهور کشور در این خصوص را معتبر و محترم می شمارند، نباید به خود اجازه می دادند که در امور داخلی کشور مداخله کرده و برای یک پرونده ای که هیچیک از اطراف آن، امریکایی یا اروپایی نیستند، اینگونه تعیین تکلیف کنند.

آنها اما با این موضع گیری های غرضمندانه و مداخله گرانه، نه تنها قانون، عدالت، حاکمیت ملی و استقلال دولت و دستگاه قضایی افغانستان را نقض کردند؛ بلکه این پرونده را به شدت، رنگ و بوی سیاسی بخشیدند و کار را برای رسیدگی عادلانه به این پرونده از سوی دستگاه های عدلی و قضایی، بسیار سخت و سنگین کردند.

اکنون و در این فضایی مسموم و آلوده، دادگاه مربوطه اگر تصمیمی اتخاذ کند که بر اساس آن، معاون اول ریاست جمهوری، محکوم شناخته شده و مورد مجازات قرار بگیرد، بی تردید، این شایبه قویا شکل خواهد گرفت که اراده و فشار تحمیلی از سوی سفارتخانه های خارجی به طور گسترده، روی این تصمیم اثر گذاشته و این امر، از دید صاحب نظران، وضعیت بحرانی کنونی در کشور را بحرانی تر خواهد کرد و حل آن نیز به همان میزان، دشوار خواهد شد.

این در حالی است که در شرایط عادی هم از آنجایی که پس از تبعید خودخواسته آقای دوستم به ترکیه، دعوای حقوقی او با ایشچی، به نوعی از دستور کار دستگاه قضا خارج شده بود، یا دست کم به صورت جدی و فوری به آن توجه و رسیدگی نمی شد؛ اما پس از آنکه آقای دوستم با دو رهبر دیگر شمال کشور، یک ائتلاف سیاسی قدرتمند را ایجاد کردند، ارگ ریاست جمهوری، بار دیگر خواستار رسیدگی به پرونده او شد و به این ترتیب، به باور منتقدان، استقلال دستگاه قضایی در این پرونده، یکبار دیگر مورد پرسش قرار گرفت.

با توجه به این مساله، پرونده ای که از همان آغاز، به اندازه کافی انگ سیاسی خورده بود، با دخالت های ناموجه و غیر مشروع امریکا و اروپایی ها، پیچیده تر هم شد. ضمن آنکه بعید به نظر می رسد که آقای دوستم، هوادارانش و افکار عمومی افغانستان، در این شرایط غیر قابل اعتماد و آشفته، خروجی رسیدگی کیفری به این پرونده را برتابند و بپذیرند و این همان چیزی است که به تشدید نگران کننده بحران سیاسی جاری منجر خواهد شد؛ وضعیتی که امریکا و اروپا در آن بی تقصیر نیستند.

 

طرح دولت افغانستان برای قانون تظاهرات «سرکوب‌گرایانه» است

فعالان مدنی افغانستان طرح جدید دولت این کشور درباره قانون تظاهرات و تجمعات را خلاف قانون اساسی و دیکتاتورمآبانه توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تظاهرات‌های اخیر در کابل علیه سیاست‌های ریاست جمهوری افغانستان، ظاهرا دولت برای رویارویی با اعتراض‌ها طرح جدیدی را برای قانون تظاهرات آماده کرده است.

گفته می‌شود در این طرح، ماده سی و سوم قانون اساسی افغانستان تغییر خواهد کرد که  سال 1381 درباره تظاهرات تصویب شده بود.

برخی از فعالان مدنی می‌گویند که دولت افغانستان تلاش دارد تا این طرح را با دور زدن پارلمان در ایام تعطیلات تابستانی، نهایی کند.

«شاگل رضایی» نماینده ولایت غزنی در پارلمان و از اعضای جنبش روشنایی در اعتراض به طرح احتمالی دولت برای مقررات تظاهرات گفت: «پیش‌نویش قانون اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات خلاف قانون اساسی کشور است و موجب سلب آزادی و حقوق اساسی شهروندان می‌شود».

وی در ادامه افزود: قرار است حکومت در تعطیلات تابستانی پارلمان این طرح را با امضای رئیس‌جمهور اجرایی کند و آزادی‌های مردمی را سلب کند.

«سمیع‌دره‌یی» از فعالان مدنی افغان در واکنش به این موضوع تصریح کرد: پیش‌نویس جدید دولت محدودکننده است و برای شهروندان افغان قابل قبول نیست زیرا حکومت به روش‌های سرکوبگرایانه رو آورده است.

«عزیز رفیعی» رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان موسوم به «مجما» تاکید کرد: «اگر این طرح تصویب شود، بدون شک بعد از آن دیگر چیزی به نام تظاهرات، تحصن و خواست مدنی وجود نخواهد داشت».

به گفته وی، این پیش‌نویس چارچوبی را تعیین می‌کند که بر اساس آن کسی حق اعتراض، تظاهرات و اعتصاب را نداشته باشد.

«شاه‌حسین مرتضوی» رئیس دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این موضوع گفته که این پیش‌نویس هنوز نهایی نشده است و تلاش‌ها برای نهایی کردن آن ادامه دارد.

برخی از فعالان مدنی و نمایندگان افغان معتقدند که دولت برای ممانعت از اعتراض‌های آینده جنبش روشنایی و معترضان کابل موسوم به جنبش رستاخیز این طرح را روی دست گرفته است.

 

مداخله کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در تعیین استراتژی واشنگتن در افغانستان

سناتور ارشد جمهوریخواه که پیش از این نیز درباره ملاحظاتی در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان به ترامپ هشدار داده بود، بطور رسمی بر ضمیمه کردن اصلاحیه‌ای به این راهبرد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از «واشنگتن اگزمینر»، «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد که اصلاحیه‌ای را آماده می‌کند تا استراتژی جدید ترامپ در افغانستان را به لایحه سیاست دفاعی سالانه این کشور ضمیمه کند.

وی پیش از این بارها دولت ترامپ را به دلیل شکست در «تعیین استراتژی برای پیروزی» در افغانستان مورد انتقاد قرار داده بود.

مک کین تصریح کرده بود که پس از 16 سال جنگ در افغانستان، آمریکا همچنان در بن‌بست نظامی قرار دارد و استراتژی مناسبی برای پیروزی در افغانستان ندارد.

سناتور آمریکایی هشدار داد که در صورت آماده نشدن استراتژی ترامپ، سنای آمریکا بزودی با ورود به این موضوع، طرح خود را به پنتاگون تحمیل خواهد کرد.

مک کین در اظهارات خود تاکید کرد که کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا با اختیاراتی که قوانین موجود به این کمیته می‌دهد، در حال الحاق استراتژی افغانستان به لایحه سیاست دفاعی سالانه آمریکا است.

وی گفت: من ماه‌ها پیش به دولت گفتم که اگر به ما استراتژی را ارائه نکنید، ما به شما استراتژی می‌دهیم.

این در حالی است که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا به مک کین و کمیته مسلح سنای آمریکا وعده داده که استراتژی جدید تا اوایل جولای آماده خواهد شد.

چندی پیش زمانی که از ماتیس درباره شمار نیروها در افغانستان پرسیده شد، وی پاسخ داد که تصمیم خود را در این رابطه قطعی نکرده است.

با این حال، «سارا هاکابی سندرز» سخنگوی کاخ سفید نیز روز گذشته اظهار کرد که ترامپ قصد دارد تا استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان را اعلام کند، اما هنوز روند بازنگری استراتژی کنونی پایان نیافته است.

 

داعشی های شکست خورده از موصل توان آمدن به افغانستان را دارند؟

سرپرست سفارت عراق در کابل در نشست خبری که به مناسبت آزادی موصل در کابل دایر گردید گفت، داعش در موصل عراق به ‌کلی سرکوب شده ‌است.

به گزارش اسپوتنیک، آقای زهیر الغلای ،سرپرست سفارت عراق در کابل در پاسخ به‌سوالی مبنی بر این که آیا نیروهای داعش پس از شکست موصل به افغانستان نخواهند آمد؟ گفت که نیروهای عراقی داعش را به‌گونه کلی سرکوب کرده و جلو فرار آنان به مناطق همجوار و یا سایر کشورها را گرفته ‌اند.
آقای زهیر الغلای اضافه کرد که آنان با راه‌اندازی عملیات‌ها از چندین سمت، قبل از بیرون شدن نیروهای داعش از موصل، به‌گونه کُلی این نیروها را از بین بردند.
او تاکید کرد که آمدن نیروهای داعشی از موصل به افغانستان ناممکن است.
او یادآور شد که داعشیان (افغانی و عراقی) تنها در قساوت، وحشی‌گری و عملیات ضد انسانی وجهه مشترک دارند، اما داعشی‌هایی که در عراق می‌جنگند، با کسانی‌ که در افغانستان به نام داعش می‌جنگند، دیگر هیچ وجهه مشترک ندارند.
در همین حال با آن که نیروهای داعشی نیز کشته شدن فرمانده خود را تأیید کرده‌اند؛ سرپرست سفارت عراق در کابل، اما کشته شدن ابوبکر البغدادی را رسماً تأیید نکرد و گفت که برای عراقی‌ها کشته شدن و یا نشدن البغدادی هیچ فرقی نمی‌کند.
به‌گفته او، “کشته‌شدن و نشدن رهبر گروه داعش برای ما مهم نیست، بل این مهم است که ما گروه داعش را در عراق شکست دادیم و دیگر قادر نیست که در آن کشور سر بالا کند”.

 

در مورد کشتار غیر نظامیان افغانستانی توسط نیروهای ویژه مسلح استرالیایی تحقیق و بررسی شده است

به گزارش شبکه تلویزیونی ABC News، در مورد کشتار غیر نظامیان در افغانستان که توسط نیروهای ویژه استرالیا انجام شده صدها صفحه بررسی صورت گرفته است. در این مدارک بدست آمده حداقل از 10 حادثه که از سال 2009 تا 2013 رخ داده بررسی گردیده است که نیروهای ویژه استرالیا نه تنها شبه نظامیان را کشته بلکه تعداد از مردان غیر مسلح و کودکان را نیز به قتل رسانده اند.

با این حال بازرس کل نیروهای مسلح استرالیا در حال بررسی حداقل دو مورد مشابه نیروهای استرالیایی که در سال 2013 رخ داده است، می باشد. حادثه نخست در باره کشته شدن یک مرد و کودک 6 ساله اش است و حادثه دوم در باره قتل یک زندانی که احتمالا در تلاش بدست آوردن تفنگ نیروهای ویژه استرالیا بوده، می باشد. هر دو حادثه در سپتمبر 2013 رخ داده است.

در گزارش این شبکه تلویزیونی آمده است، نیروهای استرالیایی چندی پیش نیز یک موتور سیکلت سوار را کشتند و احتمالا یک مسافر دیگر را زخمی کردند. در همین حال مقامات افغانستان از کشتن شهروندان غیر مسلح کشورش توسط نیروهای استرالیایی شگفت زده شده و تهدید به متوقف کردن همکاری با استرالیا نموده است.

عملیات جنگی استرالیا در اواخر سال 2013 به پایان رسید. در حال حاضر در افغانستان نزدیک به 300 پرسنل نظامی استرالیا در افغانستان به عنوان مربیان و مشاوران برای سربازان محلی انجام وظیفه می کنند.

 

روسیه نگرانی خود را مبنی بر مبدل شدن افغانستان به یک پناه گاه امن برای تروریستان ابراز نمود.

به گزارش اسپوتنیک ، الکساتدر گروشکو نماینده دایمی روسیه در پیمان ناتو در نشست شورای روسیه — ناتو گفت ناتو یک تهدید جدی برای مبدل نمودن افغانستان به پناه گاه امن برای تروریستان بشمار میرود.
گروشکو پس از پایان این نشست به خبرنگاران گفت ،ما بحث روی مسایل افغانستان را ادامه دادیم. من فکر میکنم که درک مشترک میان ما موجود است ، و آن اینکه ما نمیتوانیم از گسترش بی ثباتی درین کشور چشم پوشی کنیم. اوضاع با گذشت هر روز وخیمتر میشود.و متاسفانه بیم آن میرود که این کشور به یک پناه گاه امن برای تروریستان داعش “دولت اسلامی ” مبدل خواهد شد.

 

کنترل معدن طلای بدخشان افغانستان در دست طالبان/روزانه ۶ دلار دستمزد به ۵۰۰ کارگر پرداخت می‌شود

به گزارش ایلنا، در حالی که ۵۰۰ کارگر در معدن طلای بدخشان افغانستان در شرایط معیشتی نامناسب و با دستمزد ۶ دلار در روز  کار می‌کنند؛ شورشیان تشکیلات طالبان کنترل استخراج این معدن را در دست گرفته‌اند و روزانه یک میلیون افغانی از آن درآمد دارند.

میزان دستمزدی که طالبان به این کارگران پرداخت می‌کند نامشخص است اما کارگرانی که قبلا در این معدن “تحت شدیدترین تدابیر امنیتی” کار می‌کردند به منابع دولتی گفته‌اند که طالبان  روزانه ۳۰۰ افغانی معادل ۶ شش دلار دستمزد به آنها پرداخت می‌کردند که به این ترتیب آنها برای گذارن زندگی مجبور هستند سه شیفت در روز کار کنند.

با سه شیفت کار در روز این کارگران ۱۰۰ ساعت در هفته کار می‌کنند. این در حالی است که قانون کار افغانستان تنها ۳۰ ساعت کار در هفته را به رسمیت شناخته است.

وزارت معدن افغانستان شش سال پیش استخراج این معدن را به یک شرکت ترک واگذار کرد و بعد از عقد قرارداد، این شرکت به دلیل ادامه ناامنی قادر به استخراج این معدن نشد.

این معدن در ولسوالی راغستان قرار دارد و به گفته منابع محلی تنها “عده محدودی” از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند و محلی‌ها به سختی می‌توانند در این معدن به عنوان کارگر مشغول به کار شوند.

در عین حال طالبان در حال بدست گرفتن اداره معادن دیگری همچون یاقوت، بیروج و زمرد دریایی در ولسوالی راغستان هستند که می‌توانند از منابع آن برای عضوگیری و گسترش عقاید افراطی بهره می‌گیرند.

 

کمک 251 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به تاجیکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «استفان مانسیرویس» رئیس دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در امور همکاری‌های بین‌المللی و توسعه در دیدار با «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان در «دوشنبه» از کمک 251 میلیون یوروئی به این کشور خبر داد.

در این دیدار طرفین از سطح و کیفیت روابط دوجانبه و چند جانبه تاجیکستان و اتحادیه اروپا ابراز رضایت و در خصوص تقویت و تحکیم بیشتر آن ابراز علاقه کردند.

در این دیدار بر طرح «استراتژی جدید اروپا برای آسیای مرکزی» و توافق‌نامه مشارکت و همکاری به عنوان یک ابزار مهم برای بهبود روابط میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا تأکید شد.

طرفین در این دیدار برنامه اتحادیه اروپا برای سال‌های 2014-2020 که تخصیص 251 میلیون یورو برای بهبود بهداشت، آموزش و پرورش و توسعه مناطق روستائی تاجیکستان را در بر می‌گیرد، مهم ارزیابی کردند.

در دیدار 2 طرف همچنین مسائل مربوط به توسعه همکاری‌ها در عرصه اقتصاد، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و حل و فصل مشکلات امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر اشکال جرایم سازمان یافته فراملی، کمک به عادی سازی وضعیت سیاسی و نظامی در افغانستان، تقویت حفاظت از مرزها، ظرفیت تکنیکی و نظامی نیروهای مرزی مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.

 

افزایش 2 برابری مبادلات تجاری ازبکستان و تاجیکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «شریف سعید» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان گفت: مبادلات بازرگانی این کشور و ازبکستان از اوایل سال 2017 میلادی بیش از 46 میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 2 برابر افزایش‌ یافته است.

سعید افزود: از ژانویه تا می سال جاری میلادی ازبکستان به تاجیکستان کالاهایی مانند گندم، کودهای معدنی، فن‌آوری‌های کشاورزی و تجهیزات آن را به ارزش 25 میلیون و 681 هزار دلار صادر کرده است.

وی ادامه داد: تاجیکستان به ازبکستان کالاها و فرآورده‌های کشاورزی به ارزش 20 میلیون و 617 هزار دلار صادر کرده است.

گرمی مناسبات «تاشکند» و «دوشنبه» و تحکیم روابط اقتصادی با به قدرت رسیدن «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور جدید ازبکستان که توسعه روابط با کشورهای همسایه‌ را اولویت‌ سیاست خارجی کشور خود اعلام کرده،بیشتر شد.

در ماه آوریل سال 2017 میلادی در دوشنبه نمایشگاه کالاهای ازبکستان برگزار شد.

در این نمایشگاه تعداد زیاد شرکت‌کنندگان حضور داشتند و قراردادهای دوجانبه به ارزش معادل 35 میلیون دلار به امضا رسیده است.

علاوه بر این، در ژوئن سال 2017 میلادی تولیدکنندگان ازبکستان نخستین بار در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجاری سالانه «سغد-2017» حضور داشتند.

در چارچوب این نمایشگاه نیز بازرگانان ازبکستان و تاجیکستان در مورد گسترش بیش از پیش همکاری‌های متقابل 74 قرارداد امضا کردند.

در ماه سپتامبر سال جاری میلادی تولیدکنندگان تاجیکستان در شهر تاشکند نمایشگاه کالاهای تاجیکستان‌ را برگزار کنند.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ازبکستان، تاجیکستان استقلال ازبکستان‌ را در تاریخ 6 ژانویه سال 1992 میلادی به رسمیت شناخته و در تاریخ 20 اکتبر سال 1992 میلادی روابط دیپلماتیک برقرار کرده است.

 

 

بازی جدید با برگ داعش، چراغ سبز آمریکا برای کوچ تکفیری‌ها به افغانستان

در حالی که داعش در عراق و سوریه نفس‌های اخر را می‌کشد، طی هفته‌های اخیر بار دیگر آمریکا با درشت‌نمایی این گروه تروریستی، برای کوچ تکفیری‌ها به افغانستان و یافتن زیستگاه جدید چراغ سبز نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نام گروه تروریستی داعش برای نخستین بار از عراق و سوریه حدود دو سال قبل یعنی در اوایل سال 2015 میلادی فراتر رفت و در تعدادی از ولایت‌ها در شرق و جنوب افغانستان شنیده شد.

این گروه تروریستی که عنوان شاخه «خوراسان» داعش را با خود یدک می‌کشید در نیمه 2015 برخی از مناطق ولایت ننگرهار در شرق افغانستان را به مرکزی برای خود برگزید و نخستین درگیری‌ها را با طالبان آغاز کرد.

به نظر برخی کارشناسان نزدیکی ولایت ننگرهار به مناطق قبایلی پاکستان و مشابهت فکری داعش با برخی از ساکنان این مناطق از مهمترین دلایل انتخاب این ولایت شرقی افغانستان به عنوان مرکزیت داعش بوده است.

همکاری پاکستان در ساخت داعش/ طالبان هدف اصلی است

«وحید مژده» کارشناس مسائل افغانستان و طالبان نیز دو سال قبل مدتی پس از شنیده شدن نام داعش در این کشور به خبرگزاری تسنیم گفته بود که تعدادی افراد از پاکستان و برخی از جنایتکاران افغان که به لحاظ عقیدتی نیز پیوندی با داعش نداشتند توسط سرکردگان این گروه تروریستی در سوریه و عراق حمایت شدند.

وی گفته بود که این افراد با دولت و نیروهای آمریکایی کاری ندارند و بارها اعلام کرده‌اند که با طالبان می‌جنگند.

بر اساس اظهارات مژده، زمانی که اشرف‌غنی و حکومت پاکستان برای همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی توافق کردند، دولت افغانستان از پاکستان خواست تا به جنگ طالبان در این کشور نیز پایان دهد. بنابراین مقامات پاکستانی سه خواسته را برای طالبان مطرح کردند:

اول اینکه جنگ آنها طی یک ماه در افغانستان به پایان برسد، دوم اینکه قرارداد امنیتی پاکستان و افغانستان را تأیید کنند و سوم اینکه از پیشبرد مذاکرات صلح توسط پاکستان حمایت کنند.

اما طالبان این خواسته‌های پاکستان را نپذیرفت. در نتیجه داعش از مرز گذشت و در مناطق شرقی افغانستان جنگ علیه طالبان را آغاز کرد که تاکنون این جنگ علیه طالبان ادامه دارد.

به گفته مژده، پاکستان در صدد است یک گروه جدیدی بوجود آید که ظاهراً ارتباطی با پاکستان نداشته باشد و این طور وانمود شود که مرکز آنها در سوریه است.

از سوی دیگر، «جان برنان» رئیس سابق سازمان آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) نیز پیش از این تایید کرده بود که گروه تروریستی داعش در افغانستان تلاش می‌کند تا اتحاد خود را به دلیل رقابت با طالبان حفظ کند و درصدد است تا خود را با آنها در یک سطح برساند.

نقش آمریکا در تولید داعش در افغانستان

رسانه «هافینگتون پست» چندی قبل به نقل از «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نوشت که سیاست‌های اشتباه این کشور و عدم استراتژی درست موجب ایجاد داعش در افغانستان شد.

سناتور آمریکایی تاکید کرده بود که واشنگتن مسئول خراب شدن اوضاع امنیتی در افغانستان است.

از سوی دیگر، «جان اباتسفورد» مأمور سابق سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) نیز اعلام کرد که مقامات کشورش از سال 2001 میلادی کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را بصورت مؤثری مدیریت کرده‌اند و از آن برای تأمین مالی داعش نیز استفاده می‌کنند.

وی به «ورلدنیوز دیلی‌ریپورت» گفته بود که داعش با حمایت مالی و مدیریت سازمان سیا علیه کشورهای مخالف آمریکا و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌جنگد.

مامور سابق سازمان سیا اظهار داشت: آمریکا و متحدانش به‌ هدف کاهش بهای نفت، تسلط بر منابع نفتی در خاورمیانه و براندازی دولت‌های ضدآمریکایی از گروه تروریستی داعش حمایت می‌کنند.

جان اباتسفورد خاطرنشان کرد که حمله 11 سپتامبر توسط دولت آمریکا از قبل برنامه‌ریزی شده بود تا به‌عنوان بهانه‌‌ای برای حمله به افغانستان از این حادثه استفاده شود.

همچنین «حامد کرزی» رئیس‌جمهور سابق افغانستان نیز بارها در گفت‌وگو با رسانه‌های این پرسش را مطرح کرده است که چگونه با وجود حضور نظامی آمریکا گروه تروریستی داعش در افغانستان بر سر کار آمد؟

وی معتقد است که علاوه بر افغانستان در کشورهای سوریه و عراق نیز گروه تروریستی داعش پس از حضور آمریکا گسترش یافته است.

«ظاهر قدیر» نماینده ولایت ننگرهار در پارلمان افغانستان نیز بارها نیروهای خارجی و برخی مقامات دولت افغانستان از جمله «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی این کشور را به حمایت از داعش متهم کرده است. در تازه‌ترین مورد، قدیر گفته است که ده‌ها جنگجوی داعش توسط بالگردهای نظامی به شهرستان «بهسود» این ولایت منتقل شده‌اند و باید مشخص شود که آمریکا قاتل واقعی مردم افغانستان است.

بازی «درشت‌نمایی» داعش در شرق افغانستان

نخستین فعالیت برای درشت‌نمایی داعش از طریق رسانه‌ها، موضوع رادیو داعش موسوم به «صدای خلافت» بود که در مناطقی از ولایت ننگرهار شنیده می‌شد.

برخی از کارشناسان از دولت و نیروهای خارجی انتقاد می‌کردند که چگونه توانایی شناسایی یک رادیوی محلی را ندارند.

در همین رابطه طالبان نیز در پیامی تاکید کرده بود که این رادیو از محل پایگاه نیروهای آمریکایی در ننگرهار پخش می‌شود. بسیاری اذعان داشتند که رادیو داعش در افغانستان اهداف پنهانی دارد و توجه به این موضوع نیز کمک تبلیغاتی برای حامیان این گروه تروریستی است.

«رنگین دادفر اسپنتا» مشاور سابق امنیت ملی افغانستان نیز می‌گوید که حضور گروه تروریستی داعش در این کشور همراه با درشت‌نمایی است و باوجودی که قابل انکار نیست اما این گروه از سوی برخی از جریان‌ها در داخل و خارج از افغانستان درشت نمایی می‌شود.

«محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان نیز چندی قبل هشدار داد که هدف اصلی افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان به راه انداختن جنگ مذهبی در این کشور است.

استفاده از بزرگترین بمب آمریکا برای نابودی داعش در شهرستان «اچین» ولایت ننگرهار نیز درشت نمایی دیگری برای حضور داعش در افغانستان بود. بمبی که تنها کمتر از یکصد تن از افراد داعش را به قتل رساند و حتی محل انفجار دقیق این بمب هم به رسانه‌ها توسط آمریکا و دولت افغانستان نشان داده نشد.

با این حال، طالبان در واکنش به استفاده از مادر بمب آمریکا در ولایت ننگرهار اظهار داشت که این کار برای مطرح کردن هرچه بیشتر داعش در افغانستان بوده و نشانگر توحش آمریکاست.

طی ماه‌های اخیر نیز در ادامه پروژه درشت‌نمایی داعش، فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «عبدالحسیب» سرکرده داعش در شرق افغانستان و  «جوادخان» مسئول مطبوعاتی این گروه تروریستی را در حمله هوایی کشته است.

بر اساس این بیانیه فرد کشته‌شده تامین‌کننده روابط این گروه تروریستی از شرق افغانستان با گروه تروریستی داعش در سوریه بوده است.

ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در این رابطه گفت که کشته شدن «جوادخان» برای شبکه‌های مطبوعاتی داعش مشکلاتی را ایجاد کرده‌ و روند سربازگیری این گروه تروریستی با چالش مواجه شده است و طرح‌های عملیاتی آن‌ها را در سطح جهانی تضعیف می‌کند.

مقامات آمریکایی و ناتو در حالی از صدمه به داعش سخن می‌گویند که طی روزهای اخیر، این گروه تروریستی در بیانیه‌ای مدعی کشتن دو آمریکایی در ننگرهار شده و دفتر مطبوعاتی ناتو نیز با اهمیت به این خبر، در بیانیه جداگانه‌ای آن را رد کرد.

افغانستان مقصد احتمالی داعش

ظهور داعش در افغانستان با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی به نظر می‌رسد که برگ جدید بازی غربی‌ها بویژه آمریکا در این کشور است. به همین منظور رئیس‌جمهور سابق افغانستان اعلام کرده بود که گروه تروریستی داعش محصول و عامل آمریکاست و مقامات واشنگتن برای این منظور باید توضیح دهند.

چندی قبل نیز گروه تروریستی داعش با انتشار تصاویری مدعی شد که به تجهیزات نظامی حساس و کارت‌های شناسایی نظامیان آمریکایی دست یافته است. به نظر کارشناسان، شاید این اقدام نمایشی داعش به این دلیل انجام شده است که از این پس آنها از سلاح‌های آمریکایی استفاده خواهند کرد.

از دیگر اهداف حمایت از داعش در افغانستان را می‌توان خرید زمان برای حضور بلند مدت غربی‌ها برای پیاده‌سازی طرح‌های جدید در منطقه نام برد.

یکی از طرح‌هایی که همواره نگرانی برخی از کارشناسان را در پی داشته است کمک آمریکا به کوچ داعش از عراق و سوریه به زیستگاه جدیدی مانند افغانستان بوده است.

«زلمی خلیل‌زاد» سفیر سابق آمریکا در افغانستان و عراق چند ماه قبل گفته بود که شکست گروه داعش در عراق و سوریه قطعی است و عدم حاکمیت سراسری دولت در افغانستان باعث خواهد شد تا این گروه افغانستان را به عنوان مرکز بعدی خود انتخاب کنند.

کارشناسان معتقدند که آمریکا تلاش دارد تا با صدور تروریسم از مرزهای شمالی افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی روسیه و کشورهای همجوار آن را ناامن کند.

به گفته این کارشناسان درشت‌نمایی داعش و حمایت از این گروه تروریستی در افغانستان چراغ سبز به تکفیری‌ها در سوریه و عراق است تا افغانستان را به عنوان زیستگاه جدیدی در انتخاب کوچ خود قرار دهند.

 

استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان آماده است؛ ترامپ بزودی اعلام می‌کند

سخنگوی کاخ سفید گفت: استراتژی جدید آمریکا در افغانستان آماده شده است و بزودی پس از پایان روند بازنگری این استراتژی، ترامپ آن را اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از «طلوع نیوز»، «سارا هاکابی سندرز» سخنگوی کاخ سفید گفت که ترامپ قصد دارد تا استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان را اعلام کند، اما هنوز روند بازنگری استراتژی کنونی پایان نیافته است.

وی افزود: تاکنون زمان مشخصی برای اعلام این راهبرد مشخص نشده است.

این در حالی است که دونالد ترامپ به «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا اختیار بیشتری برای تعیین استراتژی آمریکا در افغانستان داده و تعیین سطح نیروها در افغانستان نیز به عهده ماتیس است.

از سوی دیگر نیز برخی از گزارش‎ها  از اعزام حدود 4000 نظامی ناتو در کنار 3000 نظامی آمریکایی خبر می‌دهند.

«هوگو لارنس» سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان، روز گذشته در اظهاراتی خبر از نهایی شدن استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان در آینده‌ای نزدیک داده بود.

لارنس اظهار کرد: ما استراتژی خود در منطقه را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. این بررسی تنها شامل افغانستان نیست، بلکه پاکستان و روابط پاکستان با هند و ایران نیز شامل این بازنگری است.

به گفته وی، هنگامی که بازنگری به پایان برسد، آمریکا  سیاست بسیار قوی که شامل حمایت واشنگتن و متحدان آن از افغانستان است را اعلام خواهد کرد.

با این حال، دوشنبه هفته جاری نیز «نیویورک تایمز» گزارش داد که دو نفر از مشاوران ارشد ترامپ دو تاجر  را استخدام کرده‌اند تا طرح‌های جایگزین برای افغانستان بویژه در زمینه افزایش نیرو را ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، «اریک دی پرینس» موسس شرکت «بلک واتر ورلد واید» که یک شرکت نظامی-امنیتی خصوصی  است و «استیو فینبرگ» مالک شرکت «داینا کورب» نیز نظراتی مبنی بر استفاده از سربازان اجیر در عوض استفاده از نظامیان آمریکایی در افغانستان را پیشنهاد داده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که پرینس و فینبرگ طرح‌های  خود برای جایگزینی طرح اعزام چند هزار نظامی بیشتر آمریکایی به افغانستان را به «استفن بنن» استراتژیست ارشد ترامپ و «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد ترامپ ارائه کرده‌اند.

 

تجدید استراتژی آمریکا در افغانستان به معنی مجازات پاکستان نیست/آمریکا شفاف‌سازی کند

کارشناس ارشد آمریکایی در اندیشکده ویلسون اعلام کرد که تجدید استراتژی آمریکا در افغانستان به معنی مجازات پاکستان توسط واشنگتن نیست اما سیاست مقامات آمریکایی به اندازه گذشته نرم باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مایکل کوگلمن» مسئول بخش آسیایی جنوبی در اندیشکده ویلسون به «صدای‌آمریکا» گفت که دونالد ترامپ در حالی تعیین سیاست افغانستان را به عهده پنتاگون گذاشته که وزارت دفاع آمریکا از عهده تعیین رویکرد دیپلماتیک ناتوان است و تنها در فکر افزایش میزان نیروهای خارجی در افغانستان است.

این کارشناس آمریکایی تاکید کرد که دولت ترامپ قبل از افزایش نیروهای نظامی خود در افغانستان باید سیاست واشنگتن در قبال این کشور را مشخص کند.

وی افزود: در هنگام تعیین استراتژی افغانستان مهم است تا دولت آمریکا در قبال پاکستان نیز  رویکرد شفافی اتخاذ کند.

کوگلمن اظهار داشت: «دونالد ترامپ نباید منتظر پاکستان برای سرکوب گروه‌های تروریستی بماند زیرا این کشور برخی از گروه‌ها را سرکوب و برخی را پرورش می‌دهد».

کارشناس آمریکایی گفت که  اگر آمریکا سیاست خود در قبال پاکستان را تغییر دهد حتی ممکن است که مراکز تروریستی در این کشور را خودش هدف قرار دهد. همچنان که قبل از این نیز دولت ترامپ یک فرمانده مهم شبکه حقانی را با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین کشته بود.

کوگلمن معتقد است که تجدید استراتژی در افغانستان حتما به معنی مجازات پاکستان توسط آمریکا نیست و یا اینکه آمریکا حتما باید موضع سختی را در قبال پاکستان اتخاذ کند اما تاکید می‌کند که سیاست آمریکا به اندازه گذشته نیز نرم باقی نخواهد ماند.

اخیرا «تدپو» نماینده ایالت تگزاس در کنگره آمریکا نیز گفته بود: «برخی از کشورها عنوان می‌کنند دوست ما هستند و در حالی که میلیاردها دلار از آمریکا کمک مالی دریافت می‌کنند از تروریست‌هایی حمایت می‌کنند که مشغول کشتن آمریکایی‌ها هستند».

اما مقامات پاکستانی همواره تاکید کرده‌اند که گروه‌های تروریستی در این کشور سرکوب شده‌اند تعدادی از این گروه‌ها به مناطقی در افغانستان نقل مکان داده‌اند.

 

ترامپ بجای تعیین تعداد نظامیان آمریکایی بر استراتژی در افغانستان تمرکز کند

استاد دانشگاه «جان هاپکینز» و کارشناس ارشد آمریکایی از «دونالد ترامپ» خواست تا به جای تمرکز بر تعداد نظامیان این کشور بر تعیین استراتژی تاثیرگذار در افغانستان تمرکز کند.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، «دانیل مارکی» استاد دانشگاه آمریکایی «جان‌هاپکینز» و کارشناس ارشد مسائل افغانستان و شبه قاره هند در واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ باید به جای تمرکز بر تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان درباره تعیین استراتژی جدید و موثر این کشور تلاش کند.

وی تصریح کرد که دولت ترامپ نیز مانند دولت‌های «جورج‌بوش» و «اوباما» برای حل مشکلات افغانستان به تعیین تعداد نظامیان آمریکایی در این کشور توجه می‌کند.

دانیل مارکی اظهار داشت که دولت ترامپ باید قبل از تعیین تعداد نظامیان آمریکایی در ابتدا استراتژی خود در قبال افغانستان را مشخص کند تا بر اساس آن تعداد نظامیان آمریکایی نیز شفاف شود.

وی پیش از این نیز در مطلبی درباره افغانستان، از دونالد ترامپ خواسته بود تا پاکستان را تحت فشار قرار دهد.

استاد دانشگاه جان هاپکینز دلیل تاخیر تعیین استراتژی آمریکا در قبال افغانستان را مشاوره و ارزیابی‌های دولت ترامپ برای تعیین رویکرد نهایی واشنگتن می‌داند.

این کارشناش ارشد آمریکایی معتقد است که دولت واشنگتن علاوه بر متوقف کردن بسته‌های کمکی خود به پاکستان و اعمال فشار بر این کشور سیاستگذاران پاکستانی را نیز متقاعد سازد تا سیاست پرورش تروریسم و حمایت از گروه‌های تروریستی شان را تغییر دهند.

اخیرا هیئت سنای آمریکا در دیدار با مقامات افغان برای آغاز طرح عملیات مشترک بین افغانستان و پاکستان به منظور سرکوب اهداف ارائه‌شده از سوی دو کشور پادرمیانی کرده‌اند.

با این حال، سرتاج عزیز مشاور امور بین‌الملل نخست‌وزیر پاکستان با رد حضور گروه‌های تروریستی در خاک این کشور، گفته که بر اثر عملیات موفقیت‌آمیز ارتش این کشور گروه‌های تروریستی در مناطقی از افغانستان پناه گرفته‌اند.

«جان مک کین» سناتور ارشد جمهوریخواه و رئیس هیئت اعزامی سنا به افغانستان نیز با انتقاد از عملکرد دولت ترامپ گفته بود که آمریکا در این کشور شکست خورده است و ترامپ تا کنون نتوانسته استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان را مشخص کند.

 

جناح‌های مختلف قومی متحد نشوند، حکومت وحدت ملی سقوط می‌کند

رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با اشاره به اوضاع این کشور گفت که اگر حکومت وحدت ملی جناح‌های مختلف قومی را متحد نکند، با خطر فلج شدن یا سقوط روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «رحمت الله نبیل» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در یاددداشتی در «رویترز» نوشت: در حالی که دولت آمریکا بررسی استراتژی نظامی جدید افغانستان را در دست دارد اما حضور 16 ساله نظامی این کشور نشان می‌دهد که واشنگتن نمی‌تواند برای حمایت از حکومت افغانستان و یا توقف گروه‌هایی چون طالبان تنها بر نظامیان خود تکیه کند.

وی تاکید کرد که واشنگتن باید در پی ایجاد راه‌حل‌های سیاسی باشد. آمریکا باید به دنبال چیزی فراتر از تلاش برای ایجاد همکاری‌های بیشتر حکومت کابل با قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای از جمله پاکستان، چین و هند باشد.

رویکرد جدید در مقابل پاکستان نیز بطور ویژه اهمیت بالایی دارد. ترامپ باید فشاری که واشنگتن در حال اعمال بر پاکستان است را افزایش دهد تا اسلام‌آباد گسترش پناهگاه‌های گروه‌های افراط‌گرایی چون «شبکه حقانی» را متوقف کند.

نبیل نوشته که شبکه حقانی به قدرت رسیدن خود را تا حد زیادی مدیون حمایت پاکستان است و دولت اسلام‌آباد از دیرباز از شبه‌نظامیان در افغانستان حمایت می‌کند تا خلا قدرت را در این کشور بوجود آورده و با استفاده از نیروهای نیابتی خود این خلا را پر کند.

افزایش عملیات سیاسی و نظامی شبکه حقانی در شهرهای جنوب شرقی، شمالی و غربی افغانستان و بویژه در کابل، طالبان را قادر می‌سازد تا مناطقی را تحت کنترل و یا درگیری داشته باشند که 30 درصد از جمعیت افغانستان در آن زندگی می‌کنند.

به گفته «پیتر برگن» یکی از کارشناسان امنیت ملی آمریکا این آمار، که نزدیک بر 10 میلیون نفر می‌شود، بیش از جمعیتی است که داعش در زمان اوج نفوذ و قدرت خود در سال 2014 در عراق و سوریه تحت کنترل خود داشت.

برای القاعده و گروه‌های انشعابی آن در افغانستان، این کشور پایگاهی است که شبه‌نظامیان می‌توانند نیروهای جدید جذب کرده، آنها را آموزش داده و حملات خود علیه غرب و بطور ویژه آمریکا را برنامه‌ریزی کنند.

این در حالی است که مداخله پاکستان در افغانستان نیز اصلا تازگی ندارد. این کشور در طول چند دهه تلاش کرده تا هر حکومتی که در افغانستان به قدرت می‌رسد با منافع اسلام‌آباد همسو باشد.

بر اساس نوشته رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، از زمان حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان پس از حملات یازده سپتامبر، پاکستان به صورت چراغ خاموش گروه‌های شبه‌نظامی را بار دیگر تاسیس کرد تا هم خروج نیروهای غربی را تسریع کند و هم افغانستان در زمان پسا ناتو را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار دهد.

این در حالی است که تصمیم جدید دولت ترامپ برای گسترش حضور نظامی آمریکا در منطقه، محاسبات پاکستان در افغانستان را تغییر می‌دهد.

وی تصریح کرد که «اشرف غنی» رئیس‌جمهور افغانستان این روزها همچنان با تنش‌های قومی حل‌نشده روبرو است و در کشوری متشکل از قومیت‌ها موجب تشویش اقوامی شده که شاهد به حاشیه رانده خود هستند.

بحران سیاسی موجود نیروی پلیس و ارتش افغانستان را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد، زیرا بسیاری معتقدند حکومت غنی به منافع قومی نسبت به منافع ملی اولویت می‌دهد.

در چنین شرایطی فرماندهان امنیتی ناراضی به طور روز افزون به طالبان ملحق شده و با آنان همکاری می‌کنند. اگر این مشکل حل نشود ممکن است خطر حملات خودی برای نیروهای امنیتی آمریکایی و افغان افزایش یابد.

به نوشته رحمت‌الله نبیل، از نگاه استراتژیک نیز همکاری ارتش و پلیس افغانستان با حقانی و طالبان، توانایی نیروهای افغان برای به عهده گرفتن تامین امنیت از ناتو را تضعیف می‌کند و مخالفت افغان‌ها با القاعده و متحدان این گروه را نیز کاهش می‌دهد.

در همین رابطه، «جان سپکو» بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی خبر داد که در 10 ماه نخست سال 2016 میلادی 7000 نیروی پلیس و نظامی افغان در درگیری‌ها کشته شدند.

یکی دیگر از عوامل پیچیده‌تر شدن بحران سیاسی در افغانستان گسترش جنگ‌های نیابتی در این کشور است.

در چند سال اخیر روسیه و کشورهای منطقه برای مقابله با داعش در حالی حضور خود در این کشور را گسترش دادند که در عین حال نیز چالش‌هایی را برای آمریکا و حکومت تحت حمایت این کشور ایجاد کردند.

رحمت‌الله نبیل در ادامه تصریح کرد که یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد سقوط حکومت مرکزی افغانستان است.

وی در این نوشته می‌افزاید: برای ایجاد سیاست تاثیرگذارتر واشنگتن باید بحران سیاسی حکومت غنی را حل کند.

در صورتی که حکومت افغانستان اقدامی برای اتحاد جناح‌های قومی انجام ندهد، حکومت وحدت ملی طوری فلج خواهد شد که بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون حمایت آمریکا سقوط خواهد کرد.

بنابراین دولت ترامپ باید در افغانستان نماینده‌ای را منصوب کند تا قوانین تقسیم مشروع قدرت بین حکومت کابل و قومیت‌ها را اعمال کند. این اقدام آمریکا به امنیت و ثبات در کشور و منطقه کمک خواهد کرد.

در همین حال نیز آمریکا باید با نسل جدید فرماندهان در ارتش و پلیس افغانستان همکاری کند تا از  نفوذ اعضای طالبان و حقانی جلوگیری شود. نظامیان جدید خارجی که به افغانستان اعزام می‌شوند نیز نیروهای افغان را تقویت می‌کنند تا مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان در افغانستان را باز پس گیرند.

مقابله با نفوذ مستلزم تجدید ساختار استراتژی منطقه‌ای است. آمریکا نیز باید از نزدیک با حکومت غنی همکاری کند تا اصلاحات امنیتی و سیاسی را ایجاد کرده و با حمایت طالبان از افراط‌گرایان نیز مقابله کند.

برای رسیدن به این هدف واشنگتن باید با رفتارهای دوگانه پاکستان در حمایت از گروه‌هایی مانند شبکه حقانی نیز  مقابله کند.

رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در ادامه این مطلب نوشته است که تقویت روابط با قدرت‌های جهانی، بویژه عربستان که روابط خوبی با پاکستان دارد نیز می‌تواند از گسترش پناهگاه افراط‌گرایان جلوگیری کند و راه حل سیاسی کارآمدتری بین کابل، اسلام‌آباد، حقانی و طالبان ایجاد کند.

این راه‌حل سیاسی نیز می‌تواند به کاهش بحران افغانستان و به ثبات در منطقه جنوب آسیا کمک کند.

 

بانوی پناهجوی افغانستانی پژوهشگر برتر دانشگاه کانادا

به گزارش خبرگزاری فارس، «نسرین حسینی» پناهجوی افغانستانی که شهروند کانادا است  در رقابت با 400 شرکت‌کننده از سراسر جهان بورسیه تحقیقی دانشگاه «گلف» کانادا را در رشته «تهدیدات بین‌المللی غذا» به دست آورد.

دانشگاه گلف کانادا در وبسایت رسمی خود نوشت: سالانه 50 هزار دلار برای تحقیقات این محقق جوان توسط دولت کانادا و دانشگاه گلف پرداخته می‌شود.

سال گذشته، بنیاد خانواده «آرلل» که یک بنیاد بزرگ خیریه است، مبلغ 20 میلیون دلار را به دانشگاه  گلف کانادا به منظور جذب محققان از سراسر جهان و اعطای بورس‌های تحقیقی پرداخت کرد که در این بین این بانوی افغانستانی توانست در رقابت با 400 دانشجو از سراسر جهان در رشته تهدیدهای بین المللی غذا مقام اول را کسب کند و به عنوان محقق برتر این دانشگاه برگزیده شد.

نسرین حسینی، متولد افغانستان است که با روی کار آمدن رژیم طالبان با خانواده خود به ایران مهاجر و  دوران مدرسه را در آن کشور به پایان رساند.

وی پس از شکست طالبان به افغانستان بازگشت و در سال 2010 از رشته «دامپزشکی» فارغ التحصیل شد.

حسینی پس از پایان دوره لیسانس، از طریق بورس تحصیلی به آمریکا و در کالج گرین «ریچ» در ایالت واشنگتن تحصیل کرد.

این دانشجوی افغانستانی پس از پایان دوره کالج به منظور کار به کانادا رفته و در آنجا برای انجام تحقیقات علمی در رشته تهدیدات بین‌المللی غذا به رقابت پرداخت و در بین 400 محقق توانست مقام اول را کسب کند و تحقیقات خود را در دانشگاه گلف آغاز کند

جنبش روشنایی و رستاخیز تغییر تظاهرات مشترک برگزار می کنند

امروز سران جنبش روشنایی و جنبش تغییر رستاخیز برای ادامه مبارزه مشترک و حضور جدی و موثر گفت و گو کردند.

به گزارش اسپوتنیک، محمد عارف رحمانی یکی از سران جنبش روشنایی امروز در صفحه فیس بوک خود نوشت: امروز پذیرای هیات گفتگو کننده جنبش رستاخیز تغییر بودیم. نمایندگان گفتگو کننده دو جنبش عدالت خواهی طی دو ساعت گفتگوی صریح و سازنده بر آغاز و ادامه مبارزه مشترک و حضور جدی و موثر هر دو جنبش در تظاهرات بزرگ دوم اسد تاکید نمودند.
رحمانی نوشت: مشروح این دیدار و توافقات به عمل آمده به زودی به اطلاع مردم عدالت خواه افغانستان خواهد رسید.

او در صفحه فیس بوک خود نوشت، تظاهرات بزرگ جنبش روشنایی از مصلی شهید مزاری به سمت دفتر هیات نمایندگی ملل متحد در کابل به تاریخ 2 اسد برگزار خواهد شد.

این در حالیست که سران جنبش روشنایی چند روز پیش در کنفرانس خبری که برگزار کردند، با نشر اعلامیه از تظاهرات بزرگ در روز 2 اسد به یاد 86 شهید این جنبش خبر داده بود.

 

اتحادیه اروپا خواهان ارتباط با روسیه است

فدریکا موگرینی اعلام کرد که اتحادیه اروپا خواهان برقراری تماس با روسیه است و قصد انجام این کار را دارد.

به گزارش اسپوتنیک، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد با روسیه تماس برقرار کند.

وی پس از مذاکره با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری اعلام کرد: «اتحادیه اروپا آماده است پل هایی را بسازد که ارتباط بین جوامع ما و روسیه را برقرار کند».

وی در ادامه افزود: «ما در خصوص بیشتر کردن ارتباطات در سطوح مختلف به توافق رسیده ایم.»

 

افشا شدن نقش عربستان درحملات 11 سپتامبر

سفیر قطر در واشنگتن نقش اتباع و دیپلمات‌هـای عربستان را در حادثه 11 سپتامبر افشا کرد.

به گزارش اسپوتنیک ، شیخ مشعل بن حمد آل ثانی سفیر قطر در واشنگتن در حاشیه دیدار با سناتور جان کورنین در گفتگو با فارن پالیسی گفت: اتباع و دیپلمات‌هـای عربستان در حادثه 11 سپتامبر نقش مستقیم ـ داشته اند من از همه خبرنگاران درخواست میکنم ـ از سازمان سیا بخواهند که فهرست شهروندان سعودی را که در 5 سال گذشته با گذرنامه سیاسی عربستان وارد امریکا شده و هویت تروریستی آنها برای سازمان سیا قطعی شده، افشاء نماید.
شیخ مشعل در ادامه افشاء گری‌هـای خود در مورد نقش سفارت عربستان سعودی در حادثه تروریستی 11 سپتامبر افزود: عربستان تفکر افراطی را در بین کشور‌هـای عربی رهبری میکند و با تروریست خواندن قطر و گروه‌هـای اسلامی دیگر، سعی دارد نقش وهابیت و دالرهای سعودی را در تروریزم ـ کم اهمیت جلوه دهد.
سفیر قطر در واشنگتن افزود: ریاض با تروریست خواندن قطر سعی دارد افکار عمومی امریکا را منحرف و جاستا را کمرنگ کند.« قانون جاستا، تحت عنوان اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم»مصوبه کنگره امریکا به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 حق قانونی میدهد که از دولت سعودی غرامت دریافت کنند.
به نظر میرسد یکی از پیامدهای تنش در روابط دوحه- ریاض افشاگری دو طرف از نقش یکدیگر در ترویج تروریزم تکفیری وحملات تروریستی در سراسر جهان از جمله حملات تروریستی 11 سپتامبر است و حالا یک مقام رسمی قطر برای اولین بار نقش سعودی‌هـا را در این حمـات افشا میکند هر چند مقام‌هـای امریکایی در حال حاضر با دالرهای نفتی که از عربستان مصرف میکند این پرونده را مسکوت نگه داشته اند اما بعید به نظر میرسد این پرونده در زمان مناسب به جریان نیفتد. چرا که علی رغم سرپوش دولت امریکا بر این پرونده، مقام‌هـای امریکایی به خوبی میدانند که در زمان حاضر مهمترین تهدید علیه غرب ناشی از تروریزم افراط گرایی تکفیری است که از آموزه‌هـای فرقه جعلی وهابیت در مدارس سعودی در سراسر جهان تولید میشود و هیچ اشتراکی میان ارزش‌هـای مورد نظر آنان با تکفیری‌هـا وجود ندارد.
شاید غرب تصور میکند با اجرای برنامه 2030 توسط محمدبن سلمان میتواند جامعه افراط گرای عربستان را متحول سازد اما غافل است که بدون پایان دادن به فرقه جعلی وهابیت که مورد تائید هیچ یک از مذاهب اسلامـ هم نیست و بستن مدارس آموزش این آیین در سراسر جهان، تغییر این جامعه غیر ممکن است و شاید پرونده دست داشتن احتمالی عربستان در 11 سپتامبر برای چنین روزهایی نگه داشته شده است.

 

از نخستین انسان تبار در سیبری

باستان شناسان، هویت انسان منقرض شده در 100 هزار سال پیش در غار دنیسووا در سیبری را کشف شد.

به گزارش اسپوتنیک، گروهی از دانشمندان از روسیه، آلمان، کانادا و ایتالیا با تحقیق بر روی دندان  یافته شده در سال 1984 در غار دنیسووا در سیبری جنوبی، هویت او را مشخص کردند. این دندان متعلق به یک دختربچه کوچک بوده است.

این دختر جوان حدود 20 هزار سال پیش از زمانی که قبلا” در حفاری ها مشخص شده بود، زندگی می کرده است.

این انسان شناسان، نتیجه تحقیقات خود را در مجله علمی “ساینس ادونس” به چاپ رسانده اند.

انسان‌تبار دنیسووا نام گروهی از انسان‌تباران منقرض شده است که، باقی‌ماندهٔ بدن و دندان دو نفر از آنها در غار دنیسووا در کوه های آلتای در سیبری کشف شده بودند.

در این غار تنها چند بند از انگشت کوچک و چند دندان از این انسان تبارها یافت شده بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل قطعات دی ان ای این دختر نشان می دهد که این انسان تبار بسیار شباهت به نئاندرتال ها دارد که حدود 500 هزار سال پیش از آنها جدا شده بودند. با این حال، اجداد آنها در حدود 700،000 سال پیش از انسان های خردمند جدا شدند.

باقی مانده های کشف شده از این انسان تبارها در سال 1984، در لایه های مختلف زمین از چینه 60 و 227 هزار سال پیش قرار داشته اند. سن کوچکترین لایه به 30-50 هزار سال پیش می رسد.

آنالیز دی ان ای استخراج شده از دندان (دنیسووا 2) نشان می دهد که او یک کودک بوده است. این کودک 20-38 هزار سال بزرگتر از (دنیسووا 8) می باشد. پیش از این دنیسووا 8 به عنوان قدیمی ترین انسان تبار شناخته شده بر کره زمین بوده است. عمر دنیسووا 8 در حدود 100 هزار سال پیش تخمین زده شده بود.

 

تبریک جالب ظریف به عراقی ها

جواد ظریف، به گونه ای متفاوت آزادسازی موصل را به عراقی ها تبریک گفت.

به گزارش اسپوتنیک، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توئیتر خود آزادسازی موصل را به زبان عربی به دولت و ملت عراق تبریک گفت.

ترجمه متن توئیتر ظریف بدین گونه است: ” آزادی موصل را به ملت و دولت عراق تبریک می گویم. وقتی عراقی ها دست به دست هم بدهند، نتایج و دستاوردهای آنان، فراتر از حد تصور می شود.

پیش از این، العبادي نخست وزیر عراق در تاریخ 9 جولای خبر از آزادسازی کامل شهر موصل از دست نیروهای تروریستی عراق داده بود.


مشاور نظامی روسیه در حما کشته شد

وزارت دفاع روسیه: مشاور نظامی روسیه در اثر اصابت گلوله شبه نظامیان در حما کشته شد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وزارت دفاع روسیه، نیکلای آفاناسوف مشاور نظامی روسیه در سوریه در اثر اصابت گلوله از سوی شبه نظامیان در حما کشته شد.

در پیام وزارت دفاع روسیه آمده است: «در نتیجه شلیک ناگهانی شبه نظامیان به نیروهای نظامی دولتی سوریه در استان حما نیکلای آفاناسوف مشاور نظامی روس کشته شد».

وزارت دفاع اعلام کرد که آفاناسوف در بین مشاوران نظامی روسیه خدمت می کرده و به آموزش اعضای گروهان نیروهای زمینی سوریه مشغول بوده است.

به کاپیتان نیکلای آفاناسوف نشان دولتی جاودانگی اعطا خواهد شد.

 

روسیه هراسی به کنگره آمریکا سرایت کرده است

سرگی لاوروف در باره توقیف اموال دیپلماتیک روسیه در آمریکا تعریف کرد.

به گزارش اسپوتنیک سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان  دیدار غیر رسمی وزرای کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در«مائورباخ» اتریش به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در این کنفراس مطبوعاتی بحران در زمینه امنیت اروپایی موضوع مهم مذاکرات خواهد بود. در جریان کنفرانس مطبوعاتی، سرگی لاوروف در باره  وضعیتی که در خصوص توقیف اموال دیپلماتیک روسیه در آمریکا بروز کرده است اظهار نظر نمود و گفت: این وضعیت ناخوشایندی است که نمی توان از آمریکا که خود را کشوری دمکراتیک می داند انتظار داشت. آمریکایی ها حتی نمی خواهند به این موضوع رسیدگی کنند و آن را معلق گذاشته اند. واقعا خجالت آور است. ما درک می کنیم که روسی هراسی به کنگره آمریکا نیز سرایت کرده است. ما می دانیم که تصمیم اخراج دیپلمات های روسیه و توقیف اموال دولتی روسیه توسط دولت اوباما اتخاذ شد. دولت آنزمان اوباما می خواست به این ترتیب تا حداکثر روابط روسیه و آمریکا را به تشنج بکشاند و دولت ترامپ را به تله بیاندازد. ما منتها سعی خود را خواهیم کرد تا این مسأله به شکل عادلانه ای حل و فصل شود.

 

عربستان، بزرگترین مشتری اسلحه انگلیسی است

دومین صادرکننده سلاح و جنگنده به ریاض، بریتانیا است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العالم، آل سعود، بزرگترین مشتری انگلیس در زمینه نظامی است و مبلغ قراردادهای نظامی دو کشور از زمان آغاز حملات ائتلاف سعودي به یمن در سال 2015 به مبلغ 3.3 میلیارد پوند (حدود 4 میلیارد دلار) رسیده است.

یک مؤسسه انگلیس مخالف فروش تسلیحات، فراخوانی تحت عنوان “مخالفت با فروش سلاح” را برای توقف صدور سلاح به عربستان اعلام کرده است.

از جمله مهم ترین تسلیحات انگلیسی فروخته شده به عربستان از زمان آغاز جنگ علیه یمن در مارس 2015، جنگنده ها، بالگردها و پهپادهایی به قیمت 2.2 میلیار پوند و مهمات و موشک ها و بمب هایی به مبلغ 1.1 میلیارد پوند و خودروهای زرهی و تانک هایی به قیمت 430 میلیون پوند بوده است.

این موسسه انگلیسی مخالف فروش سلاح به یمن می گوید، بیش از 80 شرکت انگلیسی، مجوز صدور سلاح به عربستان را دریافت کرده اند. یکی از شرکت های مذکور، BAE است که انواع مختلف سلاح و در صدر آنها جنگنده های تایفون و تورنادو را تولید می کند.

یادآور می شود یک دادگاه انگلیسی دیروز دوشنبه 10 ژوئیه، فروش سلاح بریتانیا به عربستان را قانونی اعلام کرد و باعث سرخوردگی فعالان مخالف جنگ در یمن شد.

 

اشرف غنی از طالبان حمایت می ‌کند

مشاور بین‌الملل نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که اشرف غنی از طالبان حمایت می ‌کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، سرتاج عزیز مشاور بین ‌الملل نخست وزیر پاکستان گفت طالبان توان جنگ طولانی در افغانستان را دارد، زیرا در یک و نیم دهه گذشته 140 هزار سرباز خارجی نتوانستند این گروه را در افغانستان شکست دهند.
وی افزود: طالبان در حال حاضر به دلیل حضور محدود نیروهای خارجی در افغانستان بیش از پیش تقویت شده است و توان ادامه جنگ برای مدت زمان طولانی را دارد.
سرتاج عزیز به تلویزیون دولتی پاکستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده است.
مشاور نخست وزیر پاکستان تاکید کرد اشرف غنی در حالی پاکستان را به پناه دادن به طالبان متهم می‌کند که این گروه بر 40 درصد از خاک افغانستان تسلط دارد.
وی بزرگترین عامل ناامنی در افغانستان را اختلافات داخلی و سیاست داخلی این کشور دانست و تنها راه برقراری امنیت در این کشور را مذاکره عنوان کرد.
سرتاج عزیز اتهام تفکیک قائل شدن ارتش پاکستان در مبارزه با تروریسم خوب و بد را رد کرد و گفت که عملیات «ضرب‌عضب» ارتش این کشور موفقیت آمیز صورت گرفته که باعث شده تا طالبان نیز شکست سنگینی را متحمل شوند.
مشاور بین‌الملل نخست وزیر پاکستان در حالی این اظهارات را عنوان کرده است که اخیرا اشرف غنی با پادرمیانی هیئت سنای آمریکا با طرح عملیات مشترک که از سوی پاکستان ارائه شده بود موافقت کرده و دوبار با نخست وزیر پاکستان در حاشیه نشست‌های بین‌المللی دیدار داشته است.

بر اساس این طرح نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و با دریافت اطلاعات از نهادهای پاکستانی، گروه‌ها و اهدافی را هدف قرار می‌دهند و متقابلا نیز ارتش پاکستان بر اساس خواسته افغانستان نیز مکلف است که اهدافی را نابود کند.

هفته گذشته وزارت خارجه پاکستان نیز منکر حضور مخالفان مسلح دولت کابل و گروه‌های تروریستی به ویژه شبکه حقانی در خاک این کشور شد.
«نفیس زکریا» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تصریح کرده بود که به دلیل عملیات موفقیت آمیز نیروهای ارتش این کشور مخالفان مسلح و گروه‌های تروریستی از خاک این کشور فرار کرده و در مناطقی از خاک افغانستان حضور دارند

 

تغییر نظام در ایران شرط برقراری رابطه ایران وآمریکا

وزیر دفاع آمریکا مدعی شد که شرط برقراری رابطه مداوم و مثبت ایران و آمریکا مبتنی بر تغییر نظام در ایران است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، جیمز متیس در ادعاهایی جدید گفت: بهبود روابط میان ایران و آمریکا بسیار دشوار خواهد بود و هرگونه تغییر موضع برابر ایران بسیار دشوار است چراکه این کشور دموکراسی واقعی ندارد.
او در ادامه گفت: وقتی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا را برعهده داشته، ایران با بزرگ‌ترین مشکل‌ها روبه‌رو شده است.
وزیر دفاع آمریکا افزود: همه مقامات خاورمیانه از تل‌آویو تا مصر به من گفتند که ایران یک مشکل بزرگ است.
او همچنین ایران را بزرگ‌ترین عامل برهم‌زننده ثبات در منطقه دانست.
پیش‌تر نیز رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به تبعیت از سیاست‌های ایالات متحده علیه ایران، خواستار تغییر نظام در ایران شده بود.


آزادسازی موصل گامی مثبت در مبارزه با داعش

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آزاد سازی موصل را از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور و مردم آمریکا به حیدر العبادی نخست وزیر و مردم عراق تبریک گفت.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از “ای بی سی نیوز، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آزاد سازی موصل را لحظه ای کلیدی در راه مبارزه با داعش دانست که بر موفقیت نیروهای بین المللی در حمایت از ارتش عراق را تاکید می کند.
به گفته وی، آمریکا به همراه ائتلاف جهانی به همکاری با سازمان ملل برای تثبیت اوضاع در موصل ادامه خواهد داد.
ر این نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بعد از ظهر دوشنبه با اعلام رسمی آزادی سازی موصل آن را عید بزرگ مردم این کشور دانست و گفت: ملت عراق با وحدت ملی بر داعش پیروز شد.


اردوغان مخالف برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد؛ همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان عراق نباید برگزار شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العالم، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه روز دوشنبه ضمن تاکید بر اهمیت روزافزون یکپارچه ماندن عراق در همسایگی ترکیه، گفت: همه پرسی استقلال منطقه کردستان عراق نباید برگزار شود.
خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر اعلام کرد که اردوغان در کنفرانسی در استانبول گفت:”اهمیت تمامیت ارضی عراق روز به روز بیشتر می‌شود.. آنها باید از برداشتن گام های یکجانبه، مانند برگزاری همه پرسی استقلال، خودداری کنند.”
مقام های اقلیم کردستان عراق اعلام کرده اند همه پرسی استقلال این منطقه روز 25 سپتامبر آینده برگزار می شود. مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: تشکیل یک کشور مستقل کُرد راه برگشت ندارد.


سفارت روسیه از سفر معاون وزیرامورخارجه روسیه خبر داد

سرگی ریابکوف مذاکراتی در تهران به انجام خواهد رساند.

به گزارش اسپوتنیک، سرگی ریابکوف معاون وزیر امورخارجه  روز سه شنبه 11 ماه ژوئیه  در تهران مذاکراتی با عباس عراقچی معاون وزیرامورخارجه ایران به انجام خواهد رساند. موضوع اصلی مذاکرات، اجرای تعهدات برجام خواهد بود.

ایران و گروه «1+5» میانجیگران بین المللی در ماه ژوئیه سال 2015 توانستند به توافق تاریخی در خصوص حل و فصل مسأله هسته ای ایران برسند. مذاکرات طولانی با امضای برجام به پایان رسید که اجرای تعهدات آن، باعث لغو کامل تحریم های اقتصادی و مالی از ایران خواهد شد که از طرف شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شدند. با وجوداین، تحریم های آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران، حقوق بشر و ظن به اینکه تهران حامی مالی تروریسم است به قوت خود باقی می ماند.

 

انگلیسادامه فروش سلاح به عربستان قانونی است

به اساس اعلام دادگاه عالی انگلیس، تداوم فروش سلاح به عربستان از سوی دولت این کشور مغایرت با قوانین ندارد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز؛ دادگاه عالی انگلیس پس از بررسی اسناد محرمانه اعلام کرد ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی از سوی دولت، قوانین را نقض نمی‌کند.
بر اساس شکایت کمپین مبارزه با تجارت اسلحه، جت‌های جنگنده و بمب‌های فروخته‌شده به عربستان از سوی دولت انگلیس، در جنگ یمن جان مردم این کشور را می‌گیرند. این گروه، از اقدام دولت انگلیس در تداوم صدور مجوز فروش اسلحه به عربستان انتقاد کرده است. بنا بر اعلام این کمپین، از سال 2015 بیش از 10 هزار نفر در یمن بر اثر تجاوز عربستان سعودی و متحدانش جان خود را از دست داده اند.
اما دادگاه عالی انگلیس امروز به نفع دولت این کشور رأی داد و از بررسی قضایی شکایت این کمپین خودداری کرد. بنا بر اعلام این دادگاه، اقدام دولت انگلیس غیر منطقی و غیر قانونی نبوده است.

 

هواپیماهای ناتو در آسمان بالتیک با هواپیمای مسافربری بطور خطرناکی  نزدیک شد

هواپیمای جاسوسی خارجی در آسمان منطقه بالتیک در نزدیکی کالینینگراد به یک به هواپیمای مسافربری که از هلسینکی به مونیخ پرواز می کرد، به طور خطرناک نزدیک شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از انترفاکس، یک منبع گفته است که عمله هواپیمای مسافز بری А-321، که از هلسنگی به جانب مونیخ بالای دریایی بالتیک در 100 کیلو متری کالینینگراد در پرواز بود، از نزدیک شدن هواپیمای جنگی به فاصله بسیار نزدیک 150 مترخبر داده است. از برکت تلاش به هنگام عمله از تصادم هواپیما ها جلوگیری شد.
هواپیما خارجی جت دارایی چهار موتور راکتیف و مجهز به وسایل جاسوسی الکترونیک و دستگاه عکاس برداری از فضا بود.
به گفته این منبع نظر به کد ، این هواپیما به یکی از کشورهای عضو ناتو تعلق داشته است.

 

نخست ‌وزیر عراق : موصل آزاد شد

فرماندهان نظامی در بدو ورود به استقبال حیدر عبادی رفتند

حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که موصل به طور کامل از تصرف نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش خارج شده است.

او که برای جشن پیروزی وارد موصل شده بازپس‌گیری شهر را به نظامیان و مردم عراق تبریک گفت.

نبرد موصل برای بیرون راندن داعش ۹ ماه پیش آغاز شد. در چند روز گذشته نیروهای دولتی عراق در حال پاکسازی آخرین هسته‌های مقاومت نیروهای داعش در موصل بودند.

فقط بخش کوچکی از شهر موصل در کنار رود دجله در تصرف داعش باقی مانده بود.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یکی از اولین رهبران جهان بود که روز یکشنبه پیروزی نیروی های عراقی در موصل را تبریک گفت. او از سربازان حاضر در این نبرد از جمله نیروهای فرانسوی ائتلاف ضدداعش ستایش کرد.

مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا هم به آقای عبادی تبریک گفته است.

او در اشاره به داعش گفت: “بریتانیا نقشی ممتاز در ائتلافی داشت که به حذف این کیش مرگ از موصل کمک کرد.”

این تصویر که امروز گرفته شده نشان می‌دهد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا محل پناه گرفتن نیروهای داعش را بمباران کرده‌اند

ارتش عراق با همراهی نیروهای کرد و شبه نظامیان سنی و شیعه، نیروهای داعش را در مناطقی محدود و کوچک محاصره کرده بودند.

با وجود آن که دیروز شنبه ۸ ژوییه (۱۷ تیر) اعلام شد که موصل در عرض چند ساعت به طور کامل آزاد می‌شود، اما آن بخش کوچک از شهر قدیم موصل همچنان شاهد مقاومت نیروهای داعش بود.

به گفته دولت عراق، ۳۰ نفر از نیروهای داعش که قصد داشتند از طریق رودخانه دجله فرار کنند، در تازه‌ترین درگیری‌های امروز کشته شدند.

با اعلام “پیروزی” در موصل گروه “نجات کودکان” در مورد آثار روانی جنگ بر کودکانی که “خاطرات خشونت های شدید را حمل می کنند، یا عزیزانشان در برابر چشم آنها کشته شده اند” هشدار داد.

آنا لوکسین مدیر این گروه در عراق گفت: “برای اینکه کودکان و خانواده هایشان بتوانند این حوادث هولناک را هضم کنند و زندگی خود را از نو بسازند، نیازمند حمایت روانی خواهند بود.”

“اما در حال حاضر جهان تقریبا هیچ کمکی در زمینه بهداشت روانی ارائه نمی کند.”

آنچه در موصل شاهدش بودیم

نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی‌سی در عراق

وقتى پاییز گذشته در اولین روز آغاز عملیات موصل همراه نیروهاى واکنش سریع بودیم، هیچکدام از فرماندهان تصور نمى‌کردند جنگ اینقدر به طول بیانجامد. جنگى با حضور صدها هزار غیرنظامى مانده در شهر و چند هزار نیروى داعش که سه سال براى ساختن خط دفاعیشان فرصت داشتند.

نیروهاى عراقى با افرادی مواجه بودند که مرگ را در راه حفظ “خلافتشان” به شدت مقدس مى‌دانستند. عبدالوهاب سعدى یکى از فرماندهان نیروهاى ضد تروریسم به من گفت که در این جنگ تقریبا ٤٠ درصد سربازانشان را از دست دادند.

در غرب شهر وضع پیچیده‌تر از سمت دیگر رودخانه دجله بود. منطقه قدیمى موصل با کوچه‌هاى تنگ به خودى خود تاکتیک و برنامه‌اى کاملا متفاوت لازم داشت. در واقع جنگ موصل شبیه هیچ جنگى نیست که در سه سال گذشته علیه داعش در جریان بوده و من شاهدش بودم. به دلیل حضور غیرنظامیان امکان بمباران هوایی گسترده وجود نداشت و هر متر پیشروی روزها زمان می‌برد.

جنگ براى ساکنان موصل هزینه سهمگینى داشت. در غرب شهر خبرهای بی‌شمار می‌رسید از غیرنظامیانی که زیر آوار بمباران‌هاى ائتلاف مانده بودند. تیم‌هاى جستجو هنوز هم در حال نجات آنها هستند البته اگر زنده مانده باشند. با همه اینها پیروزى در موصل موفقیت بزرگى براى نیروهاى عراقى به شمار مى‌رود. پرچم عراق بالاخره بعد از سه سال در همه جای شهر برافراشته شده است.

 

ترامپ: وقت همکاری سازنده تر با روسیه فرا رسیده

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که وقت همکاری “سازنده تر” با روسیه فرارسیده است.

او روز یکشنبه در یک رشته توئیت، جزئیاتی از مذاکره خود با ولادیمیر پوتین در جریان اجلاس سران کشورهای گروه بیست منتشر کرد.

آقای ترامپ همچنین حضور آمریکا را در این اجلاس “موفق” توصیف کرد و گفت که موضع خود را در باره قراردادهای تجاری “بد” روشن کرده است.

آقای ترامپ در یک توئیت نوشت: “من دو بار با اصرار از پرزیدنت پوتین در مورد دخالت در انتخابات‌مان سوال کردم. او بشدت تکذیب کرد.”

اما موضع گیری آقای ترامپ با اظهارات بعضی از مقام های ارشد دولت او در تضاد است.

رئیس جمهور آمریکا گفت که در مورد تشکیل یک “واحد غیر قابل نفوذ امنیت اینترنتی” با آقای پوتین به توافق رسیده تا مسائلی مثل “هک در زمان انتخابات و چیزهای منفی دیگر” پیش نیاید.

این توئیت با انتقاد برخی جمهوریخواهان از جمله مارکو روبیو مواجه شد که آین ایده را به سخره گرفت و گفت این کار مثل این است که آمریکا بخواهد در مورد سلاح‌های شیمایی با بشار اسد رییس جمهور سوریه همکاری کند.

سناتور لیندزی گراهام هم به شبکه “ام اس ان بی سی” گفت: “این احمقانه ترین ایده ای نیست که تاکنون شنیده ام اما به احمقانه ترین ایده خیلی نزدیک است.”

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هم گفت آمریکا “نمی تواند به روسیه اعتماد کند” و “به روسیه اعتماد هم نخواهد کرد.”

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ همچنان مانعی بر سر راه بهبود روابط با روسیه است.

هم اکنون یک دادستان ویژه در مورد احتمال تبانی افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی آقای ترامپ با تلاش های روسیه برای نفوذ در انتخابات به نفع او تحقیق می کند.

 

بیش از صد ها هزار معترض به سیاست‌های اردوغان در استانبول تظاهرات کردند

بیش از صد ها هزار نفر امروز (یکشنبه ۹ ژوئیه/۱۸ تیر) در استانبول در اعتراض به سیاست‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه راه‌ پیمایی کردند.

کمال قلیچ داراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و یکی از رهبران اصلی مخالف که برای تظاهرکنندگان صحبت کرد بشدت از دستگیری و بازداشت‌های گسترده پس از کودتای نافرجام انتقاد کرد و گفت ملت ترکیه در یک دیکتاتوری زندگی می‌کنند.

برای این تظاهرات ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی اعتراض‌آمیز ۴۵۰ کیلومتری که از حدود سه هفته پیش آغاز شد، وارد استانبول شده‌ بودند. این راه‌پیمایی “راهپیمایی عدالت” نام گرفت از آنکارا آغاز شد و جمعیت عظیمی در این مدت به آن پیوستند.

کمال قلیچ داراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه سازماندهی این راهپیمایی را برعهده دارد

کمال قلیچ داراوغلو، این راهپیمایی را در ۱۵ ژوئن (۲۵ تیر) و پس از آن آغاز کرد که انیس باربراوغلو، نماینده این حزب در مجلس و از روزنامه‌نگاران سابق به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

اتهام او انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده در یک روزنامه بود.

این راهپیمایی با تجمع در بیرون زندانی که انیس باربراوغلو در آن است و در حومه استانبول قرار دارد، پایان یافت.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی همچنین به دستگیری‌ها و اخراج های گسترده در ترکیه معترض بودند.

دولت ترکیه در پی کودتای نافرجام در این کشور، صدها نفر از کارکنان بخش‌های مختلف دولتی را از کار برکنار و بازداشت کرد.

خبرنگار بی بی سی در ترکیه گفته آن چه که تقریبا یک ماه پیش در اعتراض به زندانی کردن یکی از نمایندگان مخالف دولت از آنکارا آغاز شد، حال به نمایشی بی‌سابقه از نافرمانی علیه دولت تبدیل شده است اما سوال این است که آیا مخالفان می‌توانند آن را به یک جنبش اعتراضی تبدیل کنند یا این که این حرکت بتدریج از نفس خواهد افتاد.

آقای اردوغان راهپیمایان را به حمایت از “تروریست‌ها” متهم کرده است.

 

Updated: جولای 15, 2017 — 11:35 ق.ظ