چرا سازمان ملل به وجود آمد؟ سوده احمدیان راد

چرا سازمان ملل به وجود آمد؟

سوده احمدیان راد

سازمان ملل متحد، در سال 1945 و در پی جنگ جهانی دوم، به منظور کمک به تثبیت روابط بین المللی و ایجاد صلح در قالب بنیانی استوارتر تأسیس شد. نام “ملل متحد United Nations ” نخستین بار در بیانیه سازمان ملل، در اول ژانویه 1942 و در خلال جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت.

در ابتدا کشورها، سازمان های بین المللی را تأسیس کردند تا درباره موضوعات خاص با هم همکاری کنند. بدین ترتیب، اتحادیه ارتباطات دوربرد به عنوان «اتحادیه بین المللی تلگرام» در سال 1865 و «اتحادیه جهانی پستی» در سال 1874 بنیان گذاشته شدند. اکنون هر دوی این اتحادیه ها، آژانس های تخصصی سازمان ملل هستند.

در سال 1899،  کنفرانس بین المللی صلح برای تعیین ابزارهایی جهت سامان بخشیدن به بحران ها به شکلی صلح آمیز، جلوگیری از جنگ و مدون کردن قوانین جنگ، برگزار شد. در پی اجلاس حل و فصل صلح آمیز مشاجرات بین المللی، دادگاه دایمی داوری تأسیس شد که کار خود را در سال 1902 آغاز کرد.

اتحادیه ملل، طلایه دار سازمان ملل متحد

“لیگ یا اتحادیه ملل League of Nations ” طلایه دار سازمان ملل بود. فکر ایجاد این سازمان در خلال جنگ اول جهانی تکوین یافت. اتحادیه ملل در سال 1919 جهت ارتقای همکاری های بین المللی و دستیابی به صلح و امنیت تأسیس شد. سازمان بین امللی کار نیز به عنوان یک آژانس عضو لیگ به وجود آمد.

سرانجام این اتحادیه (لیگ) به دلیل این که نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری کند به فعالیت های خود خاتمه داد.

در سال 1945، نمایندگان 50 کشور در کنفرانس ملل متحد درباره سازمان بین الملل در سان فرانسیسکو ملاقات کردند تا منشور این سازمان را تدوین کنند. این منشور در 26 ژوئن 1945 به وسیله نمایندگان 50 کشور امضاء شد.

سازمان ملل به طور رسمی در اکتبر سال 1945 -زمانی که منشور آن به وسیله چین، فرانسه، اتحاد شوروی، بریتانیا، ایالات متحده و اکثر امضا کنندگان (از جمله ایران) مورد تأیید قرار گرفت- به وجود آمد. همه ساله در روز 24 اکتبر، روز” ملل متحد” جشن گرفته می شود.  اکنون 192 کشور عضو این سازمان هستند.

یکی از نگرانی های سازمان ملل متحد، حفظ صلح است. سازمان ملل امیداوار است که عملیات حفظ صلح به بازگشت صلح و برقراری آشتی در شرایطی که کشورها درگیر تعارضات و جنگ هستند کمک کند.

شورای امنیت ملل متحد “UN Security Council مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل را برعهده دارد. نیروهای حافظ صلح از سوی این هیئت به مناطق آشفته فرستاده می شوند تا به کاهش کشمکش ها و ایجاد شرایط آرام کمک کنند. از سال 1948 تاکنون، شمار گروه های اعزامی حافظ صلح ملل متحد 63 گروه بوده است. سازمان ملل امیدوار است که پلیس ملل متحد نیز در عملیات حفظ صلح نقشی اساسی ایفا  و محیطی ایمن تر ایجاد کند تا از جوامع محفاظت و از اعمال مجرمانه جلوگیری شود.

ملل متحد با شعار It’s your World به دنبال ملت هایی متحد و قوی تر برای دستیابی به جهانی بهتر است.

منبع مطلب، سایت سازمان ملل متحد www.UN.org است.

 

Updated: ژوئن 4, 2017 — 11:11 ب.ظ