پیشینه به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی

همانگونه که میدانیم ایرانیان در همه سده ها  در بسیاری از دانش ها پیشتاز و نوآور بوده اند ، در ایران باستان نیروی ارتشی  از ارزش بسیار بالایی برخوردار بوده و فرماندهان و رهبران پرآوازه و به نام فراوانی در ایران زاده شده و می زیسته اند.

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/06/پیشینه-به-کارگیری-جنگ-افزارهای-شیمیایی-.pdf

Updated: ژوئن 19, 2017 — 12:17 ق.ظ