اخبار فوری روز :فیصله نامه نشست شورای ایتلاف برای نجات افغانستان مداخله و اجراات غیر قانونی از طرف رئیس جمهور و مشارورانش کشور را به سوی هرج و مرج و پاشیدگی سوق داده است.

 

 

فیصله نامه نشست شورای ایتلاف برای نجات افغانستان

مداخله و اجراات غیر قانونی از طرف رئیس جمهور و مشارورانش کشور را به سوی هرج و مرج و پاشیدگی سوق داده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از جمهور، جنرال دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق برای آوردن اصلاحات در حکومت یک ایتلاف بزرگ را تشکیل داده اند.

این سه چهره سرشناس که هرکدام نماینده یک حزب بزرگ از سه قوم افغانستان می باشد، ایتلاف بزرگ را زیر نام «شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان» تشکیل می دهند.
این ایتلاف پس از آن صورت می گیرد که نا رضایتی ها از حکومت افغانستان به اوج خود رسیده است. این نا رضایتی ها با تظاهرات تبسم آغاز و با تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر تا اکنون ادامه دارد. اما اینبار نه مردم بلکه رهبران سه حزب بزرگ افغانستان دست به ایجاد یک ایتلاف بزرگ سیاسی زده اند.

که متن کامل فیصله نامه اجلاس شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان قرار ذیل است:
بسم الله الرحمٰن الرحيم
فيصله نامه اجلاس شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان
ان الله يأمركم ان تؤدو الامانات الى اهلها
— با توجه به شرايط دشوار سياسى امنيتى كشور وروند غير قانونى ايجاد شده در اجراءات حكومت وحدت ملى،
— با درك آسيب پذيرشدن شيرازه وحدت ملى و فاصله بين حكومت ومردم و جريان‌هاى سياسى،
— بمنظور جلو گيرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سياسى و اعاده اعتماد ملى قرار شد كه اجلاسى براى تبيين راهكار آينده ، از مسؤلين و جريان‌هاى مؤثر همسو داير و تصاميم مقتضى اتخاذ گردد.
در اين اجلاس كه به اشتراك هيأت رهبرى حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان، جمعيت اسلامى افغانستان و جنبش ملى اسلامى افغانستان تدوير يافت موارد آتى به تصوب رسيد.
(الف) براى مديريت بحران فعلى كشور و ارائه راهكار هاى بعدى شورايى متشكل از رهبران طراز اول جريان هاى ياد شده تحت نام (شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان) تشكيل ميگردد.
(ب) تعداد اعضاى شوراى عالى ايتلاف براى فعلاً (٣٠) نفر كه از هرجريان ده نفر و در آينده قابل توسعه مي‌باشد.
(ج) اتحاد و يا همكارى با ايتلافها و جريان‌هاى سياسى مؤثر ديگر كشور با مشورت و تفاهم شوراى عالى ايتلاف تصويب مي‌گردد.
(د) شوراى عالى ايتلاف براى پيشبرد امور مربوطه تعداد (٨) كميته و يك بورد سخنگويان و يك دفتر مركزى در كابل ايجاد مي‌نمايد.
كميته هاى هشتگانه
(١) كميته اجراءات سياسى و روابط بين المللى
(٢) كميته روابط با جريان‌هاى سياسى داخلى و امور استراتژيك
(٣) كميته امنيتى و مديريت بحران
(٤) كميته فرهنگى و امور رسانه ها
(٥) كميته مالى و ادارى
(٦) كميته حقوقى و امور زنان
(٧) كميته امور علماء و روحانيون
(٨) كميته امور جوانان و محصلين
در راس هريك از كميته هاى هشتگانه يكنفر از اعضاى شوراى عالى ايفاى وظيفه ميكند.
اعضاى بورد سخنگويان مواضع سياسى شوراى عالى را انعكاس مي‌دهند.
دفتر مركزى امور مربوط به شوراى عالى وكميته هاى هشتگانه و بورد سخنگويان را تنظيم و مديريت می‌كند.
اولويت‌هاى اساسى شوراى عالى ايتلاف
(١) باز گرداندن اعتماد ملى بين اطراف وجهت هاى سياسى داخل حكومت و جهت هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى كشور.
(٢) تلاش براى تقويه نيروهاى دفاعى كشور جهت مقابله مؤثر در برابر جريان‌هاى تروريستى وجنگ طلب.
(٣)حمايت مؤثر از پروسه صلح و ثبات در كشور.
(٤) با توجه به عدم تناسب طرح امنيتى و وضع الجيش اردو و نيروهاى امنيتى كشور وسرايت جنگها در طى يكسال اخير به مناطق شمال ، ارائه طرح جامع امنيتى و ادارى براى مناطق مركزى و مناطق شمال ، شرق ، جنوب و غرب كشور.
(٥)حمايت از تطبيق كامل مندرجات توافقنامه حكومت وحدت ملى، بين تيم تحول و تداوم و تيم اصلاحات و همگرايى.
(٦) تلاش براى اعاده صلاحيت هاى معاون اول رياست جمهورى و وزراء مطابق قانون اساسى و تشكيلات اساسى مصوبه پارلمان كشور و اجراء صلاحيت‌هاى رييس و معاونين رياست اجرائيه مطابق چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى.
(٧) تلاش براى غير متمركز سازى اجراءات بودجوى نظام در سطح وزارتخانه ها مطابق وعده هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه انكشافى ، صلاحيت‌هاى اجرائيوى به ولايات در روشنايى ماده ١٣٧ قانون اساسى كشور.
(٨) تلاش براى تطبيق انكشاف متوازن و تامين مشاركت ملى در امر گزينش كادرهاى امنيتى ودفاعى وامور ملكى.
(٩) يكى ازنقايص جدّى نظام سلب شدن اعتماد مردم از پروسه انتخابات است كه در حكومت وحدت ملى نيز اين نقيصه رفع نگرديد و در گزينش كميشنران و دار الانشاء انتخابات و نيز كميسيون اصلاحات ادارى با جهت هاى داخل حكومت ، بطور خاص وداخل نظام بطور عام مشورت هاى كافى صورت نگرفته و ابهامات جدٌى وجود دارد ، شوراى ايتلاف ضمن تأكيد بر برگزاری به موقع انتخابات رياست جمهورى ، ولسى جرگه شوراهاى ولايتى و ولسوالى و شهرداري‌ها، در جهت اصلاح تعيينات نهاد هاى فوق الذكر طرحهاى خويش را ارائه مينمايد.
(١٠) حمايت از اعلاميه رهبرى جمعيت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩٦.
(١١) با توجه به ناكامى ارگان‌هاى امنيتى و دفاعى در امر تأمين امنيت سراسرى و مهار گروه هاى تروريستى ، كوشش بعمل ميايد كه تغييرات اساسى در اين ارگانها رونما گردد.
(١٢)تامين حقوق سياسى و شهروندى وآزادی‌هاى مدنى مردم و آزادى بيان و انديشه و آزادى اجتماعات مدنى در روشنى قانون اساسى كشور.
مطالبات شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان
مطالبات ازجامعه جهانى
(١) با توجه به اين كه افراطيت و تفكر تكفيرى دشمن انسانيت است ، از جامعه جهانى ميخواهيم كه در برابر تروريزم بين المللى و افراطيون مواضع شان را توحيد كنند وهرگونه تقسيم تروريزم به خوب و بد در راستاى منافع كوتاه مدت و يا دراز مدت كشورهاى بخصوص، اوضاع را بدتر نموده وغير قابل كنترل مي‌سازد.
(٢) سياست سنتى و تاريخى افغانستان ، استقلال و بى طرفى كامل در منازعات بين المللى و منطقه اى و همكارى و دوستى با همه كشور هاى جهان براساس منافع متقابل بوده ، بناءً از جانب امريكا ومتحدين شان و روسيه ومتفقين شان ميخواهيم كه با رعايت اين اصل و احترام گذاشتن به استقلال وبى طرفى افغانستان ، بخاطر امنيت جهانى و مهار تروريزم بين المللى بامردم افغانستان همكارى نمايند.
مطالبات از حكومت وحدت ملى واداره رياست جمهورى
(١) قانون شكنى، اقدامات فرا‌ قانونى، اعمال سليقه‌هاى شخصى از سوى رييس جمهور، مداخله و اجراءات غيرقانونى از جانب مشاورين رياست جمهورى در وزارت‌ها و نهادهاى قانونى و مداخله در صلاحيت وزراء و روئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج و پاشيدگى سوق داده، فلهذا از رييس جمهور محمد اشرف غنى ميخواهيم كه تمامى اقدامات فرا قانونى خويش را متوقف نموده و به قانون اساسى كشور و صلاحيت‌هاى قانونى وزراء ورئساى مستقل احترام بگذارد.
(٢)مبناى مشروعيت حكومت وحدت ملى انتخابات و راى مردم و چهار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى بوده، لذا از رييس جمهور غنى ميخواهيم كه هردو پايه مشروعيت نظام را حفظ و مشاركت تيم اصلاحات و صلاحيت معاون اول رياست جمهورى را در روشنايى قانون اساسى وصلاحيت معاونين رياست اجرائيه را در چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى تسجيل نموده واحترام بگذارد.
(٣) تامين امنيت سر تاسرى پايه همه برنامه‌هاى انكشافى وانتخابات‌هاى آينده هست ولى متاسفانه نه تنها امنيت در جنوب وشرق وغرب تامين نشد كه طى يكسال اخير جنگ تمام عيار در ولايات شمال و شمال شرق از فارياب تا بدخشان گسترش يافت ، فلهذا از رييس جمهور ميطلبيم كه به طرح هاى اعضاى شوراى امنيت ملى گوش داده و آن را عملى نمايد، تنها با چند نفر معين ، مورد اعتماد نهاد رياست جمهورى و بيخبر از اوضاع سياسى امنيتى ، كشور اداره نمي‌شود.
(٤) انتخابات حق مشترك همه طرف‌هاى سياسى ومشاركت در ساختار اداره ملكى حق همه مردم است و در تعیين كميسیون‌هاى انتخابات و اصلاحات ادارى با همه طرف‌ها مشورت نشده فلهذا از رييس جمهور ميخواهيم كه بايد در تعيينات آن تجديد نظر صورت گيرد در غير آن اعتماد مردم به دونهاد ياد شده اعاده نخواهد شد.
(٥)ناكامى مسؤلان دفاعى وامنيتى در مهار ناامني‌ها در سراسر كشور برهمه ملت واضح است ، فلهذا از آقاى رييس جمهور اشرف غنى ميخواهيم كه تغييرات بنيادى را در مديريت نيروهاى دفاعى وامنيتى بميان بياورد.
(٦)رسيدگى درست و كافى به خانواده هاى شهداء و قربانيان جنگ اعم از ملكى و نظامى رعايت عدالت وشفافيت در بررسى دوسيه زندانيان.
(۷) بررسى عادلانه شفاف و بيطرفانه حادثه ولسوالى غرماج، سوء قصد عليه جان معاون اول رياست جمهورى كه درجريان آن ٥٤ نفر شهيد و ٩٢ نفر ديگر زخمى گرديد ، توسط يك هيأت با صلاحيت حقيقت ياب بايد صورت گيرد.
(۸) از حكومت و رييس جمهور ميخواهيم كه عاملين بر خورد خشونت آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢جوزاى ١٣٩٦ و پلان انتحارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزديار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را شناسايى و به پنجه قانون بسپارند و نيز بررسى بيطرفانه محاصره غير قانونيى اقامتگاه معاون اول رياست جمهورى دركابل.
(۹) از حكومت ورييس جمهور ميخواهيم كه عاملين برخورد خشونت آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢ جوزاى ١٣٩٦ وپلان انتخارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزديار وحوادث بعدى آن و حادثه مسجد جامع الزهراء را شناسايى و به پنجه قانون بسپارند
خواست از مردم خوب وهميشه در صحنه وجريان‌هاى سياسى
(١) با توجه به آنچه كه فوقاً تذكر رفت براى نجات كشور ازبحران كنونى واعاده ثبات واعتماد ملى، شوراى عالى ايتلاف به عنوان زبان سياسى مردم خويش پا به صحنه گذاشته از شما مردم عزيز ميخواهيم كه يك پارچه ومتحد از شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان پشتيبانى نموده ما را درجهت تحقق اهداف ياد شده كمك نماييد.
(٢) از ايتلاف‌ها، احزاب سياسى، جريانها و جهت‌هاى سياسى كشور متمنى هستيم كه با ما در جهت نجات كشور از بحران‌هاى امنيتى، سياسى و اعتماد ملى همسو گرديده و در جهت غنامندى طرح‌ها همكارى نمايند.
شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان

 

نماینده ویژه آمریکا در افغانستان استعفا داد

نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان بدون آنکه جایگزینی برای وی معرفی شود، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش اسپوتنیک ، “لورل میلر” نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان بدون آنکه جایگزینی برای وی معرفی شود، از سمت خود کناره‌ گیری کرده است.
استعفای وی در شرایطی صورت گرفته است که واشنگتن برای اعزام هزاران نظامی دیگر به افغانستان آماده می‌شود.
پایگاه تحلیلی «پولتیکو» دیروز گزارش کرد که دیپلمات ها گمان می‌کنند که دفتر این نماینده ویژه آمریکا روز جمعه در حال تعطیل شدن بوده است و مسئولیت این دفتر به دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه آمریکا محول می‌شود.
اواخر امروز «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هنوز تصمیمی درباره آینده این دفتر اتخاذ نشده است.
تیلرسون تصریح کرد که قصد دارد تعداد نمایندگان ویژه وزارت خارجه را کاهش دهند زیرا بودجه این وزارتخانه با کاهش 30 درصدی مواجه است.

 

جانشین بداقبال البغدادی اهل خلیج فارس است

پس از معدوم شدن ابوبکر البغدادی رهبر سازمان تروریستی داعش، یک شبه نظامی از منطقه خلیج فارس رهبری این سازمان را به عهده می گیرد.

به گزارش اسپوتنیک، امروز جمعه کانال السومریه نوشت که یکی از فرماندهان نظامیان شیعه عراق معروف به حشد الشعبی، که برای نبرد با داعش بوجود آمده اند تاکید کرده که جانشین البغدادی احتمالا از منطقه خلیج فارس خواهد بود.

منابع جاسوسی گزارش داده اند که جانشین البغدادی در صورت کشته شدن یا اسیر شدن وی، اهل یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. وی تاکید کرد که با سرنگونی داعش در عراق، درگیری به سمت شبه جزیره عربی کشیده خواهد شد. جبار المعموری یکی از مسئولین نیروهای حامی دولت عراق که در مبارزات با داعش نیز شرکت داشته است به این موضوع اشاره کرد.

به گفته الماموری، صدها تن از طرفداران البغدادی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس که در صفوف داعش در سوریه و عراق می جنگیدند، پس از بازگشت به وطن خود اقدام به تشکیل هسته ای پنهان تروریستی کرده اند که عمدتا به دستور سران داعش صورت گرفته است.

روز پنج شنبه رسانه های ایران تصاویری را از احتمال قوی کشته شدن البغدادی منتشر کردند. اواسط ماه ژوئن وزارت دفاع فدراسیون روسیه خبرداد که اواخر ماه مه در سوریه با انجام عملیات هوایی روسیه، رهبر داعش و 300 تن از شبه نظامیان به هلاکت رسیدند.

 

تابلو ورود زن محجبه ممنوع در یک تفرجگاه ساحلی فرانسه عکس

شهرداری شهر کوچک لورت در جنوب غربی لیون در شرق فرانسه بتازگی یک تفرجگاه ساحلی در کناره رودخانه این شهر احداث کرده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت عصر ایران ، علاوه بر ممنوعیت ورود سگ و یا عدم امکان ورود با سیگار و نوشابه های الکلی، زنان محجبه هم از ورود به این مکان عمومی محروم شده اند.
در تابلویی که موارد ممنوعه بر روی آن درج شده، تصویر زن محجبه با یک خط قرمز مشخص شده است.
پیش تر هم شهردار لورت خواسته بود تا مراسم عید فطر مسلمانان در «سکوت» برگزار شود البته ژرار تاردی تاکنون به تصمیم مسئولان این تفرجگاه عمومی واکنش نشان نداده است.
طبق مقررات این پلاژ، بانوان فقط می توانند با مایوهای یک و یا دو تکه از فضای ساحلی رود استفاده کنند و متخلفین از این بند، اخراج خواهند شد.
اشتراک گذاری این تابلوی موارد ممنوعه در فضای مجازی تاکنون مخاطبان بسیاری داشته و واکنش های متفاوتی را بر انگیخته است.

 


تروریستانی که ده ها بار نابود گردیدند

البغدادی بار ها و بار ها کشته شد اما دوباره از بین مردگان برخاست . رسانه های جهانی بطور فعال ازین موضوع استفاده نمودند .

اسپوتنیک لیست پنج تن از اعضای سازمان های افراطی را که رسانه ها تقریبا همه روزه خبر کشته شدن شانرا نشر مینمود ، آماده نموده است.
1: ابوبکر البغدادی
مرگ البغدادی رهبر داعش بار ها گزارش داده شد ، اما بعدا معلوم شد که او زنده است. روشن است که در سال 2015 وی بطور جدی مجروح گردیده بود اما بعدا دوباره صحت یافت. او آخرین پیام خود را در اواخر نوامبر 2016 منتشر نمود. درین پیام او حامیان خود را به ادامه مبارزه دعوت مینمود.
در آغاز جون امسال تلویزیون دولتی سوریه از مرگ البغدادی خبر داد. در گزارش گفته شد که البغدادی امکان دارد که در اثر ضربات هوایی به قتل رسیده باشد.
بتاریخ 16 جون 2017 وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که رهبر داعش — البغدادی امکان دارد که در اثر ضربات هوایی نیرو های روسیه به قتل رسیده باشد.
بتاریخ 29 جون دستیار رهبر ایران — علی شیرازی در مصاحبه با آژانس ایرنا مرگ البغدادی را تایید نموده و همچنین در سایت تلویزیون دولتی ایران تصویر تایید مرگ البغدادی منتشر گردید.اصلیت این تصاویر در حال حاضر بررسی میگردد.
2: اسامه بن لادن
پس از حوادث 11 سپتمبر 2011 نام اسامه بن لادن در سراسر شناخته شد.او مدت طولانی پنهان شده بود. گزارشات از مرگ او بار ها در رسانه های مختلف منتشر گردید. بن لادن توسط نیرو های بحری آمریکایی در سال 2011 به قتل رسید.جسد او بصورت محرمانه از روی عرشه کشتی جنگی آمریکا در بحر پرتاب شد.
3: رهبر طالبان ملاعمر
درگذشت رهبر جنبش طالبان ملا محمد عمر بار اول در سال 2007 اعلام گردید ،اما طالبان بسرعت این خبر را رد نمودند. در جنوری 2010 دگروال امیر سلطان طرار افسر اطلاعاتی سابق پاکستان ” مشهور به پدر خوانده طالبان ” گفت که عمر زنده است و به خاطر صلح در افغانستان آماده بریدن روابطش با القاعده میباشد. در سال 2011 سازمان سیا اعلام کرد که ملا عمراز حمله قلبی به کمک عاملان سازمان اطلاعاتی پاکستان ، جان سالم بدر برد. 29 جولای 2015 رسانه های بریتانیا ، پاکستان و آمریکا از مرگ ملا عمر خبر دادند.در گزارشات گفته میشد که ملا عمر گویا دو سال پیش در اثر بیماری توبرکلوز درگذشته است.
4: شامیل بسایف
تروریست چچن شامیل بسایف در خاک روسیه یک سلسله حملات تروریستی را سازماندهی نموده بود. در سال 1991بسایف هواپیمای مسافر بری از ترکیه را ربود. مهاجمان تسلیم و به چیچنیا فرستاده شدند.
او همچنین شماری گروگانگیری ها در بیمارستان شهر بودینوف ، که در آن« 147 نفر به قتل رسید ، درسال 2002 در یک تئاتر در مسکو ” 129قربانی “بمب گذاری در نزدیکی کاخ دولتی در گروزنی ” 72 قربانی ” سلسله بمب گذاری ها در مترو های مسکو در 2004 ، گروگانگیری در یک مکتب در بسلان در سال 2004 ” 330 قربانی ” را سازماندهی نموده بود.
گزارشات در مورد مرگ بسایف بار ها منتشر گردید. خبر مرگ او بار ها در سالهای 1995 ، 2000 و 2005 اعلام شد. به گزارش سازمان فدرالی امنیت روسیه ، بسایف در دهم جولای 2006 کشته شد.

5:مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران
رجوی در سال 1991 یک جنگ پارتیزانی برای سرنگونی “رژیم آخوندی” و استقرار یک رژیم سوسیالیستی اسلامی در ایران را رهبری میکرد. در سال 1982 او از ایران فرار کرد و پس از سال 2003 هیچ خبری از او نشد. رسانه ها گاه گاهی اخبار تایید ناشده در مورد او را نشر مینمودند. در سال 2016 رسانه ها خبر مرگ او را ناشی از بیماری ایدس به نشر سپردند. این خبر نیز تا امروز تایید نگردید.
انتقاد آلمان از نقش مخرب عربستان

سارا واگن کنخت رهبر حزب چپگرا در آلمان گفت عربستان از گروه های اسلامگرای افراطی و گروه های تروریستی خونریز در سوریه حمایت می کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس حزب چپگرای آلمان افزود ، عربستان نقش بسیار زیان آوری در همه این پرونده بازی می کند. این کشور فقط یک طرف در جنگ سوریه نیست بلکه ثابت شده است که از گروه های اسلامگرای افراطی و گروه های تروریستی خونریز در سوریه حمایت می کند و از آنها پشتیبانی مالی کرده و به آنها سلاح می رساند.
وی از حضورآلمان در ائتلاف بین المللی علیه داعش نیز انتقاد کرد و آن را واقعی ندانست و گفت: این یک فریبکاری است که بگوییم ما علیه تروریسم می جنگیم؛ درحالی که همزمان از حامیان تروریسم به طور علنی حمایت می کنیم و به آنها سلاح صادر می کنیم.

 

 

 

 

عطا محمد نور با دوستم  در ترکیه ملاقات نمود

عطا محمد نور والی بلخ شب گذشته در ترکیه با جنرال عبدالرشید ملاقات نمود .

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری افق ، در این دیدارکه باتور دوستم پسر جنرال دوستم نیز حضور داشت شب گذشته در انقره پایتخت ترکیه صورت گرفته است.
پیش از این باتور دوستم در بلخ با عطا محمد نور دیدار کرده بود.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه نیز در روزهای گذشته به ترکیه رفت و با جنرال دوستم ملاقات کرد.
تاکنون جزئیات بیشتر از صحبت‌ها میان جنرال دوستم و عطا محمد نور در دست نیست اما نزدیکان جنرال دوستم این نشست را رضایت بخش خواهنده‌اند.
منابع نزدیک به این چهره‌ها می‌گویند که این نشست‌ها بخشی ازتلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف سیاسی جدید است.
جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به دنبال قضیه اتهام احمد ایشجی از حکومت به انزوا کشانده شد و در این واخر به ترکیه رفته و از رییس جمهور غنی انتقاد دارد.
همچنان به دنبال کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان جنبش رستاخیز و جمع آوری خیمه‌های تحصن آنها سران جمعیت اسلامی از جمله صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور موضع انتقادی شدید را نسبت به حکومت گرفته اند.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه نیز در روزها از ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت که تلاش دارد تیم اصلاحات و همگرایی را از حکومت حذف کند و با جنرال دوستم در ترکیه دیدار نمود.

 

واکنش مناسب و شایسته مسکو به دسیسه های آمریکا در سوریه

سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بیان داشت که مسکو به طور مناسب و شایسته به تحریکات احتمالی از جانب آمریکا در ارتباط با ارتش دولتی سوریه واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش اسپوتنیک، لاوروف گفت: « ما به آن اوضاع واقعی که ممکن است اتفاق بیافتد واکنش مناسب و شایسته نشان خواهیم داد.»
وزیر امورخارجه خاطر نشان نمود که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی درباره حمله شیمیایی احتمالی از جانب دولت دمشق اطلاع داده است.
لاوروف افزود:« من به او یادآوری کردم که تا به این لحظه هنوز اتهامات کاملا بی اساسی که چهارم آوریل در زمان بمباران خان شیخون توسط ارتش سوریه اتفاق افتاد و به نظر از بمب های شیمیایی استفاده شده بود، بررسی نشده است.»
وی خاطر نشان نمود که افراطیون می توانند از بیانیه های آمریکا درباره آمادگی احتمالی برای حمله شیمیایی توسط ارتش دولتی سوریه برای تحریکات و دسیسه های خود به کار گیرند.

 

تمسخر ترامپ و اقدامات جنجالی وی در نمایشگاه بین المللی کاریکاتور در تهران

روز12 تیرماه (3 ژوئیه)در تهران نمایشگاهو مسابقه بین المللی کارتونوکاریکاتور با عنوان «ترامپیسم» افتتاح می شود.

دونالد ترامپ،رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، موضوع اصلی مسابقه در میان هنرمندان از سراسر دنیا شد و قرار است که کاریکاتوریست های ماهر از 75 کشور جهاندر این نمایشگاه کاریکاتورهای تأمل‌برانگیز در تمسخر ترامپ و اقدامات جنجالی‌ ویرا به نمایشبگذارند.
کاریکاتوریست ها ایرانی و خارجیدر 6 بخش اصلی با عنوان “ترامپ و نژاد پرستی” (ایران هراسی و اسلام ستیزی)، “ترامپ و مهاجرین”، “ترامپ و دیوارکشی”، “ترامپ و مخالفت با رسانه ها”، “ترامپ و تحقیر زنان” و”ترامپ و توییتر” رقابت خواهند کرد.
بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس با همکاری حوزه هنری و سازمان زیباسازی شهرداری تهران از دست اندرکاران برگزاری این مسابقه بین المللیهستند.
شایان ذکر است که ایران در سالهای گذشتهنیز نمایشگاه بین المللی کاریکاتور و کارتون در موردداعش و هولوکاست برگزار نموده بود.

نمایشگاه بین المللی کاریکاتور در تهران – اندونزی

به گفته سازمان دهنگان این نمایشگاه، امسال تعداد بی سابقه ای از هنرمندان از سراسر جهان در این نمایشگاه کاریکاتور شرکت دارند. 558 کاریکاتوریست در این مسابقه آثار خود را ارائه نمودند. 1614 اثر توسط هئیت داوران انتخاب شد.
مارینا الشعلان خبرنگار اسپوتنیک ایران با سید مسعود شجاعی طباطبایی، کاریکاتوریست ایرانی و مدیر خانه کاریکاتور ایران و هماهنگ کننده این نمایشگاه به گفت و گو نشست تا از توضیح مفصل تری در باره اینمسابقه کاریکاتور و کارتون دریافت کند.
فایل صوتی گفت و گوبه شما تقدیم می شود.

 

نمایش قدرت بحری روسیه و امریکا در قطب شمال

قوای بحری روسیه مجهز با تسلیحات عصری می شود تا کاملاً دست ناتو را از قطب شمالی کوتاه کند

به تاریخ یک جون قوای بحری نیروهای شمالی روسیه سالگرد خود را تجلیل می نماید.

درست 84 سال قبل قوای بحر شمالی روسیه تاسیس شد که جوانترین قوای میهنی روسیه میباشد. با وصف که قوأ جوان است، اما از جمله قوی ترین قوا در منطقه شمال بشمار میرود. در شرایط مسابقات تسلیحاتی، مبارزه بر منابع قطب شمال و نفوذ ناتو در این منطقه، قوای بحری شمالی روسیه- یکی از نیروهای کلیدی تامین ثبات و دفاع از منافع اقتصادی روسیه در منطقه میباشد. وزارت دفاع روسیه قصد دارد در سالهای نزدیک این نیروی دفاعی خود را بازسازی نماید.

طبق پلان، قوای بحری شمالی روسیه از سال 2011 تا کنون مجهز با 3 کشتی تحت البحری-دو کشتی اتمی و یک کشتی دیزلی، و همچنان کشتی اکتشافی شده است و قرار است تا اخیر 2017 مجهز با کشتی چند منظوره، کشتی بزرگ کوماندوی بحری گردد. قرار است تا سال 2020 مجهز با کشتی های مدرن جدید گردد که کشتی های اساسی و مهم آن- کشتی ثقیل و جدید طیاره بردار و همچنان کشتی راکت بردار میباشد.

 

 

 

کشف تروجان جدید در تلگرام برای جاسوسی از کاربران ایرانی

یک شرکت امنیتی، تروجان ( جاسوس افزار) اندرویدی جدیدی کشف کرده است که با کمک برنامه تلگرام از کاربران ایرانی جاسوسی می کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، این جاسوس افزار یک برنامه نفوذی که به سیستم عامل کاربران رایانه یا تلفن های هوشمند دسترسی پیدا می کند و در حالی که به نظر می‌ رسد یک کار مناسب انجام می دهد در حال جمع‌آوری اطلاعات رایانه و تحت نظر قرار دادن اعمال کاربر هنگام کار با رایانه و اینترنت است.
محققان شرکت امنیتی’دکتر وب’ (Dr.Web)، تروجان اندرویدی جدیدی را کشف کرده‌اند که با استفاده از تلگرام، از ایرانیان جاسوسی می‌کند.
این بدافزار با نام‌های جذابی مانند اینستا پلاس یا پروفایل چکر، کاربران را تشویق می کند که برنامه را نصب کنند.
این تروجان به نام ‘Android.Spy.377.origin ‘ درواقع یک ابزار مدیریت از راه دور (RAT) است که با نام برنامه‌های مختلف، کاربران ایرانی را هدف قرار می دهد.
این سیستم پس از نصب، به کاربر پیشنهاد می‌کند که محبوبیتش را بین کاربران تلگرام بررسی کند و به همین خاطر از کاربر، مشخصات ورود به تلگرام را می خواهد.
پس از اینکه قربانی، اطلاعاتش را در اختیار برنامه گذاشت، تروجان نیز بظاهر تعداد بازدیدکنندگان از پروفایل شخص را به او نشان می‌دهد اما درواقع هیچگونه کاری انجام نمی‌دهد بلکه تنها یک عدد تصادفی را به کاربر نشان می‌دهد و اندکی بعد برنامه میانبُر خود را از صفحه برنامه‌ پاک می‌کند تا اعمال خرابکارانه اش از دید کاربر پنهان بماند.
پس از اجرای هر دستور خرابکارانه، بدافزار، نتیجه کار را به ربات تلگرامی گزارش می‌دهد. همچنین تروجان بطور متناوب پیام‌های کوتاه ارسالی و دریافتی و مکان کاربر را به ربات تلگرامی گزارش می‌دهد.

 

اسرائیل مواضع ارتش سوریه را نشانه گرفته است

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه به توپخانه های ارتش سوریه در منطقه صمدانیه شرقی حمله کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس،شبکه خبری المیادین اعلام کرد که اسرائیل به توپخانه ارتش سوریه در منطقه «صمدانیه» شرقی در ریف قنیطره حمله کرده است.
ارتش اسرائیل دقایقی قبل‌ از حمله مدعی شده بود خمپاره شلیک شده از سوریه، در شمال فلسطین فرود آمده، اما خسارتی وارد نکرده است.


10 
کشته در حمله جنگنده های عربستان به یمن

یک منزل مسکونی در شهر ذباب در یمن، آماج حملات جنگنده های عربستانی شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، پایگاه المسیره یمن شلیک جنگنده بمب افکن های عربستان به یک منزل مسکونی در شهرستان ذباب تعز و کشته شدن 10 نفر را مورد تایید قرار داده است.

عربستان از آغاز عید فطر حملات هوایی خود را به مناطق مختلف یمن افزایش داده است.
شایان ذکر است، وزارت حقوق بشر یمن، اقدامات عربستان سعودی و ائتلاف عربی در بمباران مناطق مسکونی و تاسیسات شهر صرواح در یمن در روز عید فطر را محکوم نمود.

عربستان همراه با چند کشور دیگر، با هدف بازگرداندن “عبدربه منصور هادی” رئیس جمهوری مستعفی یمن، بارها منازل مسکونی و پایگاه های این کشور را مورد حملات خود قرار داده اند.
جنگ دو ساله فوق، با بیش از 122 هزار کشته در یمن و تعداد بسیاری آسیب دیده همراه بوده است.

 

نام عربستان سعودی تغییر میکند

پیشنهاد نماینده کویتی برای تغییر نام عربستان سعودی.

به گزارش اسپوتنیک به نقل ازخبرگزاري آريا — حکام آل سعود از زمان سيطره بر سرزمين حجاز، در اقدامي بي سابقه، نام جدّ خود را بر مهمترين کشور اسلامي و سرزمين حرمين شريفين اطلاق کردند و آن را پادشاهي سعودي ناميدند.
يک نماينده کويتي پيشنهاد کرد، نام رسمي کشور عربستان سعودي تغيير کند.
روزنامه الوطن چاپ کويت نوشت وليد الطبطبائي نماينده پارلمان کويت پيشنهاد کرد نام عربستان از “پادشاهي عربي سعودي” به کشور حرمين شريفين تغيير يابد.

الطبطبائي در صفحه شخصي خود در تويتر اين پيشنهاد را مطرح کرد و نوشت: چقدر مناسب است که نام رسمي عربستان، “کشور حرمين شريفين” شود.

اگرافغانستان یک کشور مستقل است ودارای پارلمان منتخب می باشد . پس حل وفصل مسائل کلان ملی بویژه امنیت ، آزادی ومصونیت ملی ، باید درخانه ملت صورت پذیرد.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو امروز چهار شنبه در یک نشست خبری حاضر شده و قبل از نشست وزرای دفاع کشور های عضو ، از ماموریت این سازمان در افغانستان گفت: در نشست فردا در مورد آینده‌ی ماموریت ناتو در افغانستان و افزایش شمار نیروها در این کشور تصمیم می‌گیریم.

دبیر کل ناتو به ادامه کمک مالی این سازمان به نیروهای نظامی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی تاکید و اضافه کرد که نیروهای افغانستان توانایی شان را ثابت کرده‌اند.
وی گفت:«وضعیت در افغانستان بسیار دشوار است، اما نیروهای نظامی افغانستان ثابت کرده‌اند که توانایی دارند.»

وی در ادامه گفت که ناتو به دنبال آموزش نیروهای ویژه نیروهای امنیتی افغانستان است که تجربه بسیار حرفه‌ای دارند و از خود شجاعت و فداکاری نشان داده‌اند.
استولتنبرگ گفت که رییس جمهور اشرف غنی اخیرأ یک مکانیزم جدید صلح بنام “پروسه کابل” را آغاز کرده است، اما این پروسه باید توسط افغان‌ها رهبری شود.

دبیر کل ناتو یک بار دیگر بر حمایت این سازمان از حکومت وحدت ملی تاکید کرد.
وی همچنان در مورد هزینه‌های دفاعی گفت که میزان مصارف در سال روان به شمول آمریکا، ۴.۳ درصد افزایش خواهد یافت.

آقای استولتنبرگ در ادامه تاکید کرد که هدف ماموریت حمایت قاطع این است که مطمین شود افغانستان هرگز به یک پناهگاه امن برای تروریست‌ها تبدیل نمی‌شود.
وی همچنان با اشاره به جنگ افغانستان گفت که ناتو تصمیمی در مورد برگشت به ماموریت جنگی در افغانستان ندارد.
وی افزود:«ما حضور خود را حفظ خواهیم کرد و فردا آینده مأموریت ما در افغانستان را مورد بحث قرار خواهیم داد.

اختلافات ناتو و آمریکا تا تلاش پنتاگون برای نهایی کردن استراتژی کاخ سفید در قبال افغانستان

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی برای نهایی کردن استراتژی آمریکا در قبال افغاستان به این کشور سفر کرده که روابط ناتو و آمریکا در افغانستان در سایه اختلافات و سردرگمی قرار دارد.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، پنتاگون در حالی با فرستادن ژنرال «جوزف دنفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کابل برای نهایی کردن استراتژی نظامی آمریکا در قبال افغانستان تلاش دارد که با وجود گذشتن 6 ماه از روی کار آمدن دونالد ترامپ، کاخ سفید هنوز نتوانسته است رویکرد جدید دولت آمریکا در قبال افغانستان را اعلام کند.

هفته گذشته ژنرال «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا که برای ارائه گزارش به کمیته نیروهای مسلح در مورد «سیاست سالانه دفاعی» در سنای آمریکا حاضر شده بود به دلیل عدم اتخاذ استراتژی مشخص در قبال افغانستان مورد انتقاد «جان مکین» و سایر سناتوران آمریکایی قرار گرفت.

پس از آنکه طرح جنگی مک‌ماستر مورد تایید کاخ سفید قرار نگرفت، پنتاگون تلاش دارد تا استراتژی نظامی جدید آمریکا در قبال افغانستان را طراحی کند که به همین دلیل ژنرال دنفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا را به کابل فرستاده است تا بررسی کند که بن‌بست جاری امنیتی در مبارزه با طالبان را با چه میزان افزایش نیرو می‌توان در هم شکست.

در پی انتقادات سناتورهای آمریکایی هفته گذشته وزیر دفاع آمریکا در سنای این کشور اعلام کرد که تا اواسط ماه جولای رویکرد جدید آمریکا که استراتژی نظامی این کشور در قبال افغانستان را نیز شامل خواهد شد، اعلام می‌کند.

اما کارشناسان معتقد هستند که بن‌بست امنیتی در افغانستان تنها با اعزام نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان و در پیش گرفتن رویکرد نظامی درهم نخواهد شکست زیرا اختلافات سیاسی مقامات افغان و فساد اداری نیز از عوامل انکارناپذیر این وضعیت محسوب می‌شود.

«دامین هارفات» مسئول دفتر ارتباطات رسانه‌ای فرماندهی مرکزی آمریکا در افغانستان به «رادیوآزادی» گفت: «هدف سفر اینست که ژنرال دنفورد با رهبران حکومت افغانستان و فرماندهان ناتو و آمریکایی دیدار کند و در مورد ماموریت حمایت قاطع نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان گفت‌وگو کند.»

به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی تاخیر شش ماهه کاخ سفید در اعلام رویکرد جدید آمریکا در قبال افغانستان که استراتژی نظامی نیز بخش عمده‌ای از آن است، عدم تفاهم بین آمریکا و کشورهای اروپایی بر سر آینده ماموریت حمایت قاطع و نقش نیروهای ناتو در افغانستان است.

در حالی که کاخ سفید چند ماه قبل اعلام کرده بود که ترامپ پس از نشست سران ناتو رویکرد نهایی آمریکا در قبال افغانستان را اعلام خواهد کرد، عدم تفاهم ترامپ با سران کشورهای سازمان ناتو و به ویژه آلمان سبب شد تا کاخ سفید نتواند رویکرد خود در قبال افغانستان را مشخص کند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم دلیل سردرگمی کاخ سفید در افغانستان را عدم آگاهی ترامپ از مسائل جاری در افغانستان می‌دانند که اعطای صلاحیت و سپردن کار به ژنرال ماتیس وزیر دفاع آمریکا برای مشخص کردن رویکرد آمریکا در قبال افغانستان نیز به همین دلیل صورت گرفته است.

ترامپ در حالی از ژنرال ماتیس خواسته تا رویکرد جدید آمریکا در قبال افغانستان را مشخص کند که بحران جاری در افغانستان تنها از طریق نظامی قابل حل نیست و نیاز به دیپلماسی فعال واشنگتن و تفاهم با کشورهای منطقه را نیز دارد به همین دلیل به نظر می‌رسد که ژنرال ماتیس نتواند از پس آن برآید.

کارشناسان معتقد هستند که به دلیل حساسیت کشورهای منطقه‌ای به ویژه روسیه از فعالیت و گسترش مرموز داعش در افغانستان وضعیت امنیتی افغانستان پیچیده‌تر از آن است که با اعزام سربازان بیشتر و تشدید جنگ بهبود یابد.

گرچه ژنرال ماتیس اعلام کرد که رویکرد منطقه‌ای را در قبال افغانستان اتخاذ خواهد کرد اما سپردن رسیدگی به بحران در افغانستان به یک ژنرال نظامی  نشان می‌دهد که ترامپ تمایلی به همکاری با کشورهای منطقه برای حل سیاسی بحران جاری در افغانستان ندارد باید منتظر ماند که آیا با سفر رئیس ستاد مشترک آمریکا به افغانستان رویکرد آمریکا و یا حداقل استراتژی نظامی این کشور در قبال افغانستان مشخص خواهد شد و یا تلاش‌های وزیر دفاع آمریکا مانند ژنرال «مک‌ماستر» مشاور امنیت ملی این کشور بی‌نتیجه خواهد ماند.

 

گزارش فاکس نیوز از سردرگمی راهبرد آمریکا در ‏افغانستان

تلویزیون فاکس نیوز آمریکا در ‏گزارشی پیرامون سردرگمی سیاست کاخ سفید درباره ‏افغانستان گفت جنگ افغانستان از لحاظ زمانی رکورد ‏جنگ ویتنام را شکسته است، ولی هنوز دولت های ‏آمریکا در جستجوی راه حلی برای بی ثباتی در آن ‏کشورهستند.‏

به گزارش ایرنا فاکس نیوز در گزارش دوشنبه شب ‏خود دولت باراک اوباما را مقصر افزایش بی ثباتی در ‏افغانستان دانست و گفت: دولت ترامپ مشکلات دولت ‏های قبلی آمریکا را به ارث برده است و اکنون در حال ‏بررسی ارسال نیروهای بیشتری به خاک افغانستان ‏است.‏
این تلویزیون نزدیک به محافل نظامی و امنیتی آمریکا ‏درباره راهبرد دولت ترامپ در افغانستان گفت: راهبرد ‏تازه در افغانستان، شبیه جنگ جاری در عراق و سوریه ‏علیه نیروهای داعش خواهد بود. نیروهای آمریکایی، با ‏نیروهای محلی و با پوشش عملیات هوایی وارد عمل ‏خواهند شد.‏
فاکس نیوز اذعان کرد: این طرح تازه خطراتی خواهد ‏داشت. بطور مثال اخیرا یک سرباز افغان، سه سرباز ‏آمریکایی را به قتل رساند. این کار بطور مرتب در حال ‏تکرار شدن است.‏
این تلویزیون وابسته به جمهوریخواهان اضافه کرد: پس ‏از سال ها جنگ در افغانستان، ابهام های زیادی درباره ‏راهبرد نظامی در آن کشور وجود دارد. مثلا با ‏نیروهای افغانی که سلاح خود را به سوی نیروهای ‏آمریکایی نشانه می روند، چه باید کرد؟
از سال 2001 تاکنون بیش از 2 هزار و 300 سرباز ‏آمریکایی در افغانستان کشته شده و 17 هزار سرباز ‏دیگر در آن کشور زخمی شده اند.‏
به تازگی وزیر دفاع آمریکا در سخنانی صریح اعتراف ‏کرده است که این کشور در جنگ با طالبان در ‏افغانستان پیروز نیست.‏
‏«جیم متیس» در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا با ‏بیان اینکه آمریکا در جنگ با طالبان پیروز نیست، ‏وعده داد که تا اواسط ماه جولای، راهبرد جدید جنگی ‏ایالات متحده را به کنگره معرفی خواهد کرد.‏
به گزارش رویترز، به احتمال زیاد راهبرد جدید جنگی ‏آمریکا شامل افزایش هزاران سرباز دیگر به نیروهای ‏آمریکایی در افغانستان خواهد بود.‏
متیس با اذعان به اینکه طالبان درحال پیشرفت است، ‏افزود: ما هم اکنون در افغانستان پیروز نیستیم و در ‏اسرع وقت این مساله را حل خواهیم کرد.‏
وی در پاسخ به اظهارات «جان مک کین» سناتور ‏جمهوری خواه مبنی بر اینکه آمریکا با توجه به بدتر ‏شدن وضعیت افغانستان نیاز فوری به تغییر راهبرد و ‏افزایش منابع برای بازگرداندن اوضاع دارد، اعلام کرد ‏که دولت ترامپ این نیاز را فوری می داند.‏
برخی از مقام های دولتی آمریکا اعلام کرده اند که ‏افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان هیچ سودی ‏برای این کشور نداشته و ورق را برای آمریکا برنمی ‏گرداند.‏
به گزارش رویترز، براساس تخمین ارتش آمریکا، ‏دولت افغانستان تنها بر 59.7 درصد از خاک این ‏کشور کنترل دارد؛ این در حالی است که این آمار 11 ‏درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش ‏داشته است.‏
دولت ترامپ در حال بازبینی سیاست کشورش در ‏افغانستان است و پیش بینی ها حاکی از تصمیم به ‏ارسال 3 تا 5 هزار نیروی آمریکایی و ائتلاف به ‏افغانستان است.‏

 

افغانستان ،مواد مخدر، منابع معدنی و تداوم بحران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ايران  ، در حالی که بحران و خشونتهای خونین در افغانستان شدت یافته است جان مک کین سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا اعلام کرد بعد از شانزده سال  واشنگتن  همچنان در جنگ افغانستان با بن بست روبرو است و هیچ راهبردی برای پایان دادن به آن ندارد .نوام چامسکی نویسنده و تحلیلگر امریکایی نیزدر گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد جنگ آمریکا با گروه تروریستی داعش از جمله در افغانستان برای مردم جهان باور پذیر نیست چون نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد آمریکا خود بزرگترین تهدید صلح جهانی است .این بدان معنا است که آمریکا بحران مدیریت شده را در افغانستان و سراسر جهان دنبال می کند .

زمینه نظری

کارشناسان امور نظامی و امنیتی اذعان دارند که جنگ در افغانستان دیگر مانند گذشته صرفا جنبه ایدئولوژی و مذهبی ندارد بلکه اقتصاد و تجارت جنگ در ابعاد مختلف قاعده جنگ و درگیری در این کشور را تعیین می کند.این بدان معنا است که ادامه جنگ با هر بهانه ای همچون  شعارهای به اصطلاح اسلامی ،مقابله با اشغالگران ،تلاش برای تغییر دولت ،مقابله با تروریسم و همچنین گروههای تروریستی وارداتی ،صرفا پوششی برای جنگ تجاری در افغانستان هستند.

در اینجا سوالات مختلفی مطرح است که ابعاد چنین جنگی را در افغانستان بیشتر روشن می کند.جنگ تجاری در افغانستان چیست ؟چه گروههای از آن سود می برند؟آیا جنگ در افغانستان برسر جغرافیای تجاری است ؟ نقش اشغالگران در این جنگ تجاری چیست؟

دست اندازی به منابع عظیم معدنی

بسیاری از محافل سیاسی در افغانستان معتقدند حمله ارتش سرخ شوروی به افغانستان در اواخر دهه 70 و اشغال این کشور نگاه ها را متوجه معادن و منابع زیر زمینی افغانستان کرد .در واقع اتحاد جماهیر شوروی برای دست اندازی به منابع عظیم معدنی افغانستان به این کشور حمله و آنرا اشغال کرد .از ان زمان تاکنون جنگ تجاری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه ابعاد تازه ای به خود گرفته است .

جنگ تجاری در افغانستان به خاطر منابع معدنی ،انرژی ، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور است .گزارشهای منتشر شده از سوی منابع دولتی افغانستان نشان می هد که این کشور دارای با ارزش ترین معادن جهان است که افغانستان  را بالقوه  به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است .

معادن آهن حاجی گ گ در ولایت بامیان ، معدن مس عینک و کرومیت در ولایت لوگر ، معدن سرب برنجیل غوربند در ولایت پروان ، معدن ذغال سنگ در دره صوف ولایت سمنگان ، معادن اورانیوم در ولایت بغلان ، معادن طلا ،لاجورد و اورانیوم در ولایت بدخشان ، معادن لیتیوم در ولایت نورستان از جمله معادن باارزش افغانستان  هستند که بخشی از آنها استخراج و بخش زیادی هنوز دست خورده باقی مانده است .

وزارت دفاع آمریکا ارزش  معادن افغانستان را بالغ بر یک تریلیون دلار تخمین زده است اما مقامات وزارت معدن افغانستان با برآورد ارزش معادن فقط سی درصد خاک افغانستان، آنرا بالغ بر سه تریلیون دلار اعلام کرده اند .

در کنار این رقم سرسام آور تولید و قاچاق مواد مخدر نیز به مهمترین عامل وسوسه کشورها و گروههای تروریستی برای تسط بر جغرافیای دارای معادن و زمینهای کشاورزی تبدیل شده است.

گروههایی که از این وضعیت سود می برند عبارتند از:

1-اشغالگران که از قدرت تاثیر گذاری بیشتری برخوردارند.

2-افراد ذینفوذی که با بهره گیری از نفوذ دولتی و استفاده از قدرت محلی اقدام به استخراج غیر قانونی معادن می کنند.

3- گروههای شبه نظامی و تروریستی که استخراج معادن حدود سی درصد از منابع مالی آنها را تامین می کند.البته این گروهها از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر هم  بخش زیادی از هزینه های مالی خود را تامین می کنند.

4-شرکای اقتصادی دولت افغانستان مانند چین که براساس توافقنامه اقدام به استخراج معدن مس عینک می کند .

“زلمی استانکزی ” استاد دانشگاه بغلان  در ارزیابی از ادامه جنگ افغانستان می گوید: “بعد از 16 سال از اشغال افغانستان از سوی آمریکا و سپس ناتو ،کاملا مشخص شده است که یکی از دلایل اصلی  حضور آمریکا و ناتو در افغانستان دست یابی به منابع ارزشمند زیرزمینی و معادن دست نخورده این کشور است.گروههای شبه نظامی و تروریستی نیز برای رسیدن به مقصود اقتصادی تلاش می کنند”

روزنامه “آرمان ملی ” چاپ افغانستان هم در شماره اخیر خود نوشت، مردم شهرستان آچین معتقدند افراد مسلح با استفاده از عنوان داعش و ایجاد ناامنی به استخراج معادن شهرستانهای آچین ،کوت ،ده بالا ،خوگیانی و شیرزاد این ولایت می پردازند.براساس این گزارش بیش از یکصد ماشین حفاری روزانه در حال استخراج معادن در مناطق تحت تصرف طالبان و داعش در ولایت ننگرهار هستند که پس از انتقال به پاکستان در شهر لاهور با نشان این کشور به چین و سایر کشورهای عربی صادر میشود.

ابراهیم جعفری از اعضای جامعه مدنی و شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان ،اعلام کرد :”روزانه هزاران تن مواد معدنی از قبیل زغال سنگ ،کرومات ،انواع سنگهای قیمتی،سرب ،فلوراید،مرمر و سایر مواد معدنی به صورت غیر قانونی استخراج میشوند.

هلمند ، بکر و باارزش !

یکی از ولایتهایی که طی 16 سال گذشته مورد توجه انگلیس و آمریکا قرار داشته ولایت هلمند است .

این ولایت علاوه براینکه مرکز تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان است  دارای منابع معدنی بکر و بسیار با ارزش است .عبیدا… بارکزی نماینده پارلمان افغانستان دلیل رقابت امریکا و انگلیس برای حضور نظامی در ولایت هلمند را وجود معادن اورانیوم و تولید مواد مخدر اعلام و تاکید کرد جنگ و بی ثباتی در هلمند علاوه بر ابعاد نظامی ابعاد اقتصادی هم دارد که شامل تجارت مواد مخدر ،استخراج اورانیوم و قاچاق سنگهای قیمتی است .به همین دلیل مشخصا نیروهای خارجی ،شبه نظامیان و گروههای تروریستی به همراه زورگویان محلی برای تسلط بر این منابع رقابت خونینی دارند. علاوه بر معادن ،بیش از سه دهه است که افغانستان رتبه اول تولید مواد مخدر جهان بخصوص تریاک را در اختیار دارد .در واقع این کشور از “هلال طلایی” ، با تولید بیشترین میزان تریاک جهان فراتر از میانمار ،بزرگترین تولید کننده تریاک در قطب “مثلث طلایی”  و مکزیک و کلمبیا از قاره آمریکا قرار دارد .هر چند در زمان حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان اواخر دهه نود میلادی تا حدی از کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در این کشور کاسته شد اما از سال 2001 زمان اشغال افغانستان از سوی آمریکا ،کشت خشخاش و تولید مواد مخدر به طور سرسام آوری افزایش یافت .به گونه ای که بنا به اعلام محافل مستقل تولید مواد مخدر در افغانستان تا قبل از سال 2001 که بالغ بر 185 تن بود بیش از 40 برابر افزایش یافته و به حدود 8500 تن رسیده است .به گزارش سازمان ملل از زمان اشغال افغانستان از سوی آمریکا زمینهای زیر کشت خشخاش با 60 درصد افزایش به حدود 250 هزار هکتار افزایش یافته است .

نیروهای خارجی ، قاچاقچی مواد مخدر

محافل داخلی ،منطقه ای و بین المللی نقش آمریکا در این خصوص را تایید و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را عامل قاچاق و توزیع مواد مخدراین کشور  در بازارهای جهانی می دانند .به اذعان این محافل ،سازمان جاسوسی آمریکا “سیا “،شرکت های امنیتی خصوصی بخصوص “بلک واتر”  که به ( آکادمی ) تغییر نام داد و عوامل مربوط به ارتش و وزارت دفاع آمریکا در تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نقش تعیین کننده ای دارند.هر چند نقش انگلیس را نیز در این مورد نباید نادیده گرفت .

پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ کانادا در گزارش اخیر خود درآمد سالانه آمریکا از محل قاچاق مواد مخدر افغانستان را بالغ بر پنجاه میلیارد دلار اعلام کرد .این در حالی است که حامد کرزای رئیس جمهوری قبلی افغانستان این میزان را 60 تا 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود .کمیسیون تحقیقات سنای آمریکا نیز اعلام کرد سالانه بین 500 تا 1000 میلیارد دلار پول آلوده دربانکهای جهان  تطهیر میشوند که نیمی از آنها در بانکهای آمریکایی انجام میشود .

روزنامه هافینگتن پست به نقل از نماینده سابق جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا نقش سازمان “سیا ” در قاچاق مواد مخدر افغانستان را عمیق و بسیار تعیین کننده دانست . گلوبال ریسرچ نیز اعلام کرد که این سازمان هزینه های خود در افغانستان را از طریق عواید حاصل از هرویین افغانستان تامین می کند .آلفرد مک کوی “تاریخدان آمریکایی و کارشناس دخالت “سیا ” در قاچاق مواد مخدر در تمام صحنه های جنگ آمریکا در 50 سال گذشته براین اعتقاد است “اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان پروژه ای است که با دقت تمام از سوی سازمان “سیا” و به کمک سیاست خارجی آمریکا طراحی می گردد ”

“دیوید گیبسون ” خبر نگار آمریکایی هم به نقل از منابع اطلاعاتی این کشور در فاکس نیوز فاش کرد که” سازمان “سیا” پیوسته در قاچاق مواد مخدر از افغانستان دست داشته و در این کشور نیز مانند ویتنام به کار مورد علاقه اش ادامه می دهد.”

شرکت های امنیتی خصوصی متعددی نیز در افغانستان فعالیت می کنند که به گفته حامد کرزای رئیس جمهوری قبلی افغانستان در بسیاری از جرم و جنایات و قاچاق مواد مخدر در این کشور دست دارند .به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین شرکت امنیتی خصوصی “بلک واتر”  (آکادمی ) علاوه بر عایدی که از طریق مواد مخدر افغانستان به دست می آورد بالغ بر یک چهارم هزینه هایی را که آمریکا ادعا می کند برای  مقابله با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده به دست آورده است .

اخیرا مطبوعات آلمان هم فاش کردند “اکولوگ “یکی از آژانسهای شرکتهای خصوصی مسئول تدارکات پایگاههای ناتو در افغانستان که به داشتن ارتباط با مافیای آلبانیایی مظنون است در قاچاق هروئین افغانستان به کزوو و آلمان دست داشته است .

به گزارش خبرگزاری افغان ،کشت خشخاش در کنار پایگاههای بزرگ نظامی خارجی بخصوص آمریکا در افغانستان  سوال برانگیز است و نشان می دهد که ادامه فعالیت این مزارع زیر سایه این پایگاهها صورت می گیرد . پایگاههایی که هیچ نهاد ملی و  دولتی افغانستان به آنها دسترسی ندارند .

از اینرو این سوال  اساسی در محافل مختلف  افغانستان مطرح است که 8500 تن مواد مخدر تولید شده در این کشور چگونه از افغانستان خارج و وارد بازارهای بین المللی می شود.این محافل براین اعتقادند که طالبان و سایر مافیای مواد مخدر به تنهایی قادر به ترانزیت این حجم عظیم از مواد مخدر  افغانستان نیستند و پایگاههای هوایی آمریکا و ناتو نقش مهمی را در این خصوص دارند.”انریکو پیووستا” خبرنگار ایتالیایی در گزارشی که اخیرا منتشر کرد نوشت :

“وجود هروئین افغانستان در هواپیماهای حامل سربازان انگلیسی و کانادایی که از آن کشور باز می گردند بر سوء ظن پیرامون منافع اقتصادی واقعی که در پس جنگ افغانستان پنهان است صحنه می گذارد.درواقع ،قاچاق نظامی هروئین از هلمند و قندهار به پایگاه هوایی ” برایز نورتون ” در آکسفورد شایر ” به احتمال قوی صرفا نوک کوه یخ را به نمایش می گذارد .” خبرگزاری روسیه نیز در گزارشی اعلام کرد هروئین افغانستان به وسیله هواپیماهای باری نظامی آمریکا به طور مستقیم از افغانستان به پایگاههای “گاسنی ” در قرقیزستان و “اینجرلیک ” در ترکیه منتقل میشوند.

در همین حال روزنامه گاردین چاپ انگلیس هم در یک افشارگری بزرگ اعلام کرد ارتش آمریکا مواد مخدر را در تابوت های کشته شدگان جایگزین اجساد کرده و این تابوتها را از هروئین پر می کنند.

به گفته سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه حتی اگر نیروهای آمریکا و ناتو مستقر در افغانستان به صورت مستقیم در تجارت مواد مخدر این کشور دخالت نداشته باشند شواهد واقعی وجود دارد که نشان می دهد نیروهای آمریکایی و ناتو قاچاق مواد مخدر را در مبادی ورودی و خروجی و همچنین فرودگاههای افغانستان نادیده می گیرند.

در مورد اهداف  آمریکا از دخالت در تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان محافل بین المللی به دو نکته مهم اشاره می کنند که  این کشور را به پایگاه مهمی برای ارتش آمریکا تبدیل کرده است .

سالبوچی نویسنده و تحلیلگر آرژانتینی  در این بار می گوید :” هدف آمریکا از توافق امنیتی با دولت افغانستان و افزایش مجدد نیروهای نظامیش در این کشور ،حفظ بازار مواد مخدر است و این همان برنامه و راهبرد انگلیس درقرن نوزدهم با چین بود .از اینرو ادعا و شعار  مقابله با تروریسم آمریکا بهانه و دروغی بیش نیست تا در میان افکار عمومی حضور نظامی خود را توجیه کند .”

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم با اشاره به اینکه 90 درصد هروئین جهان را افغانستان تامین می کند گفت” آمریکا و ناتو از سربازان خود برای محافظت از کشت تولید و قاچاق هرویین از افغانستان به بازارهای جهانی استفاده می کنند.”

“پیتر دیل اسکات ” دیپلمات سابق کانادا و استاد دانشگاه کالفرنیا نیز ضمن اشاره به وضعیت عمیقا نگران کننده استفاده از مواد مخدر در راهبرد نظامی -سیاسی آمریکا ،و گزارشهای رسمی به ویژه پیرامون ارتباطهای موچود میان وضعیت مالی آمریکا و تطهیر پول های الوده حاصل از مواد مخدر اعلام کرد ” آمریکا به بهانه مقابله با مخالفان خود از آسیای جنوب شرقی و سپس افغانستان و آمریکای لاتین ،یک ماشین جنگی واقعی پدید آورده که به شکل کم و بیش غیر رسمی و پنهان ،سرویسهای اطلاعاتی محافل تجاری ،مالی ونیزمافیا را حول آن گرد هم آورده است “.

جمع بندی

به هر حال آمریکا قصد متوقف کردن تولید مواد مخدر در افغانستان را ندارد چرا که از این طریق هزینه های حضور نظامی خود را در افغانستان تامین می کند.

واقعیتهای جنگ افغانستان همواره از افکار عمومی این کشور پنهان بوده  و این درحالی است که مردم مظلوم افغانستان در دهه های اخیر همواره قربانی  مافیای منابع معدنی و مواد مخدر و تلاش اشغالگران برای تسلط بر جغرافیای این منابع شده اند./

 

«تبادل اطلاعات امنیتی کابل و اسلام‌آباد»؛ تلاش چین برای نجات پاکستان از فشارهای جامعه جهانی

در پی تلاش‌ وزیرخارجه چین برای میانجیگری بین اسلام‌آباد و کابل، افغانستان و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک از تبادل اطلاعات امنیتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از سفر اخیر وزیر خارجه چین به افغانستان و اسلام‌آباد به منظور رایزنی برای ایجاد تفاهم و همکاری بین پاکستان و افغانستان، این کشورها با انتشار بیانیه‌ای مشترک از توافق بر سر تبادل اطلاعات امنیتی خبر داده‌اند.

براساس این بیانیه، آغاز گفت‌وگوها در سطح وزرای خارجه بین سه کشور به منظور بهبود روابط افغانستان و پاکستان بخش دیگری از این توافق اعلام شده است.

«وانگ‌یی» وزیرخارجه چین درباره سفر اخیرش به کابل و اسلام‌آباد اعلام کرد: «بر اساس راهنمایی رهبری چین این سفر صورت گرفته است و اظهارات مقامات افغان و پاکستانی بررسی شده تا در حد ممکن چین به بهبود این وضعیت کمک کند.»

از سویی هم «سرتاج عزیز» مشاور نخست‌وزیر پاکستان در امور بین‌الملل از تلاش مشترک برای در پیش گرفتن راهکاری برای حل تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد خبر داده است.

مشاور نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد: این توافق به دست آمده تا سازوکاری مشترک برای حل بحران جاری بین افغانستان و پاکستان در دست گرفته شود و در مواقع اضطراری و حساس دو کشور بتوانند با اقدام به موقع به تفاهم دست یابند.

از سویی دیگر، «حامدکرزی» رئیس‌جمهور سابق افغانستان در واکنش به این توافق اعلام کرد اگر چین خواستار تامین صلح و ثبات در افغانستان است باید در این مورد با قدرت‌های بزرگ جهانی گفت‌وگوهای فراگیری را در برنامه داشته باشد.

وی درباره تلاش‌های اخیر چین گفت: «چین به دلیل تحقق پروژه بزرگ اقتصادی یک راه یک کمربند خواستار برقراری صلح در افغانستان است زیرا افغانستان بخش انکارناپذیری از این پروژه محسوب می‌شود».

این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقد هستند که تلاش‌های چین به منظور برقراری ثبات در افغانستان نه بلکه برای نجات پاکستان از فشارهای جامعه جهانی و به ویژه آمریکا صورت می‌گیرد.

«نصرت الله حقپال» کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که به دلیل توجه آمریکا به نقش پاکستان در بحران کنونی افغانستان، قرار است نقش این کشور در بحران جاری افغانستان در استراتژی جدید آمریکا مورد توجه قرار گیرد.

وی تلاش‌های چین برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان را شگرد همیشگی اسلام‌آباد برای اتلاف زمان عنوان کرده است.

 

 

 

افشای قتل پرنسس دیانا خانم چارلز ولیعهد پادشاه انگلیستان

پنج تیر 96 – سارا زهیری – ان آی تی وی نیوز

http://nitv.news/featured/اعتراف-مامور-سابق-ام-آی-5-در-بستر-مرگ-پرن/

http://nitv.news/featured/اعتراف-مامور-سابق-ام-آی-5-در-بستر-مرگ-پرن/

مامور سابق ام آی 5 در بستر مرگ: من پرنسس دیانا را به قتل رساندم 

مامور 80 ساله ی سابق ام آی 5 در حالی اعترافات میخکوب کننده ای را منتشر کرد که به گفته دکترها تنها چند هفته تا مرگ فاصله دارد.

هاپکینز که به عنوان مهندس مکانیک و کارشناس جنگی آموزش دیده است گفت: کارش ترور کردن افرادی بوده است که  “تهدیدی برای امنیت ملی ” محسوب می شده اند. طبق اعتراف هاپکینز وی 23 قتل برای سازمان جاسوسی انگلستان در خلال سالهای 1973 -1999 انجام داده است که شامل پرنسس دیانا نیز می شود.

وی در ضمینه کشتار غیر متعارف که شامل سموم و مواد شیمیایی ست نیز تعلیم دیده است. هاپکینز اعتراف می کند که پرنسس دیانا تنها زنی ست که او  کشته است.

جنگ های ابرقدرت ها چگونه آغاز می شوند؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله “فارین پالیسی” چاپ ایالات متحده این جنگ ها با غریو توپ ها شروع نشده بلکه با مداخله واشینگتن در روابط میان سوریه، قطر، ایران و روسیه آغاز می شوند.

 

 

 

 

 

این نشریه ادامه داد: ماه گذشته آمریکا برای اولین بار پس از آغاز جنگ در سوریه در 2011 چهار بار نیرو های دولتی سوریه و متحدین آنرا مورد حمله مستقیم قرار داد. حالا این مساله نه به سوریه بلکه به روسیه بستگی دارد که به آمریکا تهدید کرد در جواب به سرنگونی  هواپیما های دولتی سوریه جنگنده های آمریکایی را ساقط خواهد کرد.

آیا آمریکا و روسیه در خاور نزدیک در سرحد جنگ قرار گرفته و چطور می توان از بروز آن جلوگیری کرد؟

“امیل سیمسون” کارشناس سیاسی در جواب به این سوال در این نشریه چنین می نویسد: اوصاع سیاسی در خاور نزدیک نواسان و غیر منظم است  و برای تحلیل اوضاع پس از “بهار عربی” 2011 باید طرف های بزرگ درگیر را به چند گروه تقسیم کرد که از آن زمان تا کنون تشکیل شده اند.

گروه اول پادشاهی های سنی عربستان، امارات و بحرین و کشور های لائیک عربی مصر، الجزایر، تونس و خاور لیبی هستند.

گروه دوم یعنی ترکیه، قطر، طرفداران اخوان المسلمین و بخش غربی لیبی است.

گروه سوم عبارت است از ایران همراه با متحدین شیعه اش از جمله عراق، رژیم اسد در سوریه و حزب الله در لبنان.

چهارم — ساختار های متفاوت تروریستی جهادیون سنی شامل داعش و القاعده ممنوع شده در روسیه و گروهک های دیگر تروریستی است.

پنجم اسرائیل است که عضو هیچ کدام از گروه های نامبرده نیست ولی از همه نزدیکتر به گروه اول است.

سه انگیزه کلیدی مشخص شده اند که نقش آمریکا و روسیه در حوادث جاری را توضیح می دهند که مطابق آن ها دو قدرت دارند بسوی جنگ حرکت می کنند.

انگیزه اول — تضاد میان ثبات و رعایت حقوق بشراست. آمریکا و متحدینش ابتدا با الهام گرفتن از تعویض رژیم در لیبی سعی کردند همین کار را در سوریه بوسیله قیام کنندگان انجام دهند ولی قیام ها به سرعت جنبه اسلامگرایی به خود گرفت.

انگیزه دوم — بستن معامله هسته ای با ایران در 2015 از طرف دولت اوباما است که ترامپ مجبور شد آنرا قبول کند. این معامله بهرترین راه کار جلوگیری از دریافت سلاح هسته ای بدون اعلان جنگ به ایران بود. روسیه وقتی ایران تحریم شده بود به تحریمات پیوست ولی هنگامی که برداشته شد وارد مناسبات گرمتر با ایران گرید و در نوامبر 2016 در عقد قرارداد اوپک با عربستان و ایران نقش مهمی ایفا کرد.

ولی ترامپ نسبت به ایران موضع سخت تری اشغال کرد و برای این کار چند علت داشت: تهران پس از عقد این قرارداد آزمایش های موشکی انجام داد و از رزمندگان شیعه در عراق، سوریه، یمن و لبنان حمایت کرد.این باور پیش آمده که متحدین آمریکایی از قبیل عربستان، امارات و اسرائیل اکنون به پشتیبانی بیشتر آمریکا احتیاج دارند، هر چند که بسیاری اسرائیلی ها از توافق با ایران جانبداری کردند.

انگیزه سوم —  آن نقشی است که گروه های اسلامگرا سنی های رادیکال با استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی کسب کردند. بدون این نمی توان سرعت تشکیل و پیشروی داعش را توضیح داد. داعش با استفاده از این مزیت و نقاط ضعف کشور های شکننده توانسته است در نواحی سنی نشین غرب عراق و شمال سوریه و جنوب یمن قدرت دردست خود بگیرند.

اگر سه انگیزه با هم جمع شود می شود به ماهیت رویارویی کنونی  آمریکا و روسیه در سوریه پی برد.

مساله کلیدی این است که آمریکا هنوز این کار را مشخص نکرده که پس از آزاد سازی نواحی زیر اشغال داعش چه کسانی آنها را اداره خواهند کرد. به عبارت دیگر آمریکا دارای استراتژی نظامی است ولی دارای استراتژی سیاسی نیست و با مرور زمان وقتی آمریکا نواحی بیشتری آزاد کند این امر روشنتر می شود.

“امیل سیمسون” نوشت: دولت ترامپ اعلام کرد که نمی خواهد که در راس نواحی آزاد شده سوریه و عراق نیروهای حمایت شده ایران باشند. همچنین دیدار ترامپ از ریاض و برخورد سخت وی به گروه های شیعه در سوریه موجب آن شد که عربستان، امارات، بحرین و مصر قطر را با اتهام به حمایت از ایران محاصره کنند. در نتیجه در برابر آمریکا دو مساله از هم جدا — نابودی داعش و مقابله با ایران مطرح شد و نبود ارتباط  بین آنها فقط موجب افزایش ناآرامی در منطقه گردید. واشینگتن نمی داند که الآن در منطقه چکار کند. حالا دوباره می پرسیم که آیا بین دو ابرقدرت در خاور نزیدگ جنگ در خواهد گرفت؟ عجالتا آمریکا استراتژی سیاسی مثبت را در مبارزه با نیروهای شیعه به طرفداری روسیه را طرحریزی نکرده و اگر روسیه یک جنگنده آمریکایی را بزند یا آمریکا یک هواپیمای روسی  را سرنگون کند بازهم فکر نمی کنم که واشینگتن مایل به راه اندازی درگیری مسلحانه باشند. ولی کمتر زمانی است که اختلافات جنگی مطابق سناریو های معقولانه سیر کنند و زورگویی موجب افزایش احساسات متقابل شده و می تواند از کنترل خارج شده و سبب پیامد های غیر قابل پیشبینی شود. بعلاوه حملات شدید آمریکا به گروه های شیعه قرارداد هسته ای با ایران را به خطر تلاشی کامل انداخته و به دنبال آن ممکن است مساله جنگ ایران و آمریکا دوباره در دستور روز قرار گیرد. ایران به احتمال قوی با افزایش تاثیرگذاری بر عراق جواب خواهد داد و یا دستنشانده خود را در آن کشور روی کار خواهد آورد که طلب خواهد کرد آمریکا یگان های خود را از عراق خارج کند.

نشریه “فارین پالیسی” در پایان نوشت: دولت ترامپ برای اجتناب ورزیدن از این تیرگی ها باید برای خاور نزدیک دستور روز سیاسی مثبت را فرمولبندی کند. چنان برنامه ای که وظایف منفی در مبارزه با داعش و ایران را متحد و تکمیل کند. در حال حاضر نکته کلیدی این دستور روز  باید طرح موضع صریحی در مورد آینده کرد های ساکن عراق و سوریه باشد.

 

در حمله طالبان افغان =    پشتون  مسمی به داعش  در جوزجان 15 غیر نظامی جان باختند

مقام‌های محلی ولایت جوزجان در شمال افغانستان اعلام کرده‌اند که حمله گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) به مقر فرماندهی ولسوالی درزاب این ولایت باعث شد که ۱۵زخمی در حال انتقال به شفاخانه که غیر نظامی بودند، جان خود را از دست دهند.

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان به بی‌بی‌سی گفت که این افراد در ظرف یک هفته در حمله نیروهای داعش زخمی شده بودند و با ادامه درگیری مردم قادر به انتقال زخمی‌های خود به شفاخانه حوزه‌ای جوزجان نشده بودند.

آقای غفوری افزود که بعد از ختم درگیری زمانی که می‌خواستند آنان را به شفاخانه جوزجان منتقل کنند ۱۵ نفر در مسیر راه جان باختند.

او گفت که نیروهای داعش در ولسوالی درزآب، شفاخانه این ولسوالی را قرارگاه خود ساخته بودند و از آنجا بر فرماندهی نیروهای پلیس تیراندازی می‌کردند.

او گفت افراد وابسته به گروه داعش پس از تصرف شفاخانه مرکزی ولسوالی درزآب، همه تجهیزات پزشکی و داروهای موجود آن‌را غارت کرده‌اند.

 

پلیس فاریاب : طالبان  =   پشتون 3  برادررا که قبلا مأمور پلیس بودند ، تیرباران کردند

منابع محلی ولایت فاریاب در شمال افغانستان می‌گویند نیروهای شورشی مخالف دولت 3 برادر را که قبلا در صفوف نیروهای پلیس کار می‌کردند، پس از دستگیری تیرباران کرده‌اند.

کریم یوریش، سخنگوی پلیس ولایت فاریاب به بی‌بی‌سی گفت که این 3 برادر در مسیر راه ولسوالی “پشتون کود” – شهر میمنه، مرکز این ولایت، به دست نیروهای شورشی افتادند.

او اضافه کرد که این حادثه صبح امروز دوشنبه پنجم سرطان/تیر اتفاق افتاده‌ است.

گروه طالبان تاکنون درباره این خبر واکنش نشان نداده است.
سیلی سنگین امیر قطر بر ائتلاف سعودی بر علیه ایران

در اکثر مناسبت ها مخصوصا مناسبت های اسلامی امیر قطر و رئیس جمهوری ایران دائما با هم تماس دارند اما تماس اینبار شیخ تمیم با دکتر روحانی معناهای بسیار زیادی داشت که کوچکترین آن را می توان شکست مفتضحانه ائتلاف ریاض بر علیه ایران تلقی کرد.

ائتلافی که عربستان سعودی و ایالات متحده و اسرائیل چه امید ها نبود که بر آن نبسته بودند مانند ائتلاف های سابقی که تلاش شده بود بر علیه ایران ایجاد شود اما از بدو تولد نوزادی ناقص الخلقه به دنیا آمد.
علیرغم اینکه عربستان سعودی کل توان مالی خود را در میان گذاشت و ایالات متحده و اسرائیل کل لابی گری و توان سیاسی خود را در میان گذاشتند اما پس از شام آخر همه رهبران کشورهایی که در ریاض گرد هم آمده بودند به کشورهای خود بازگشتند تا سیاست های خاص خود را دنبال کنند.
در حالی که عربستان و ایالات متحده تلاش داشتند در این اجلاس ایران را به عنوان دشمن واحد همه کشورهای اسلامی به جای اسرائیل معرفی کنند اکثریت مطلق کشورهای اسلامی، البته آنهایی را که می توان به عنوان کشور معرفی کرد، بدون استثنا به ملک سلمان و محمد بن سلمان و پرزیدنت ترامپ پوزخند زدند.

همانند سابق، عربستان سعودی بلا فاصله گول پوزخند رهبران کشورهای اسلامی را خورد و متصور بود که می تواند با فشار بر علیه قطر ضعیف کشی کند تا بقیه حساب کار دستشان بیایند.
به همراه برخی کشورهای همسو قطر را به اتهام حمایت از تروریسم محاصره کردند و توقع داشتند بقیه با آنها همراهی کنند اما اتفاقی که پیش آمد این بود که بسیاری از کشورهایی که ریاض روی آنها حساب باز کرده بود با قطر همسو شدند و حتی برخی از کشورها مانند ترکیه و پاکستان برنامه ریزی کردند تا نیرو به قطر بفرستند مبادا عربستان و همپیمانانش به سرشان بزنند و به فکر ماجراجویی نظامی در قطر بیافتند.
ایران هم برای اینکه قطر را در شرایط بحرانی قرار ندهد کنار ایستاد ولی هر آنچه امکان داشت را در اختیار قطر قرار داد و به این کشور همسایه کمک کرد در قبال قلدری برادر بزرگترش بایستد.
شرایط بگونه ای شد که هر گونه ماجراجویی نظامی عربستان سعودی در قبال قطر به ماجراجویی عراق در کویت تشبیه شد و سعودی ها در نهایت متوجه شدند که اینبار خیلی به خاکی زده اند.
آنها به همراه متحدینشان شرایطی را از کانال کویت برای مصالحه با قطر ارائه دادند که باور داشتند قطر احتمالا برخی از این شرایط مانند قطع رابطه با ایران و بستن پایگاه ترکیه را می پذیرد و در مورد بقیه هم چانه می زند اما واکنش امیر قطر بسیار غیر منتظره بود.

در حالی که رئیس جمهوری مصر کشور قطر، که بیش از چهارصد وپنجاه هزار خانواده مصری در آن اشتغال دارند را از تبریک عید فطر مستثنا کرد، امیر کویت دیگر همپیمان عربستان در منطقه پیغام تبریک بسیار قابل تأملی برای امیر قطر فرستاد و امیر قطر هم با علنی کردن محتوای تماس خود با رئیس جمهوری ایران که مبنایش افزایش سطح روابط و همکاری و دوستی بود به طرح عربستان سعودی — مصر — بحرین و امارات واکنش نشان داد و عملا گفت که این پیشنهاد را پاره می کند و به دریا می ریزد.
واکنش مقامات ترکیه نیز بسیار قابل تأمل بود و آنها ضمن واکنش تند به پیشنهاد چهار کشور تحریم کننده قطر نوعی تهدید هم برای آنها ارسال کردند.
ساده ترین کارشناس هم می توانست تحلیل کند که پیشنهاد چهار کشور با چه پاسخی مواجه خواهد شد، در واقع این پیشنهاد ها هیچ کدام به تروریسم و اتهامی که بر علیه قطر مطرح بود مرتبط نبود و همه نشان تلاش چهار کشور برای تحمیل اراده خود بر قطر داشت رفتاری که حتی کشورهای بازنده یک جنگ نظامی و در حال اشغال هم حاضر به پذیرفتن آن نخواهند بود چه برسد به قطر که شرایط برتر این مناقشه را در اختیار دارد.
به نظر می رسد وقت آن رسیده که سران چهارکشور همه مشاوران خود را اخراج کنند و به فکر باشند مشاوران دیگری را برای خود انتخاب کنند، مشاورانی که واقع بین وبا سواد باشند.

 

اسرائیل طرح نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه را لغو کرد

تصمیم دولت اسرائیل برای لغو طرح مربوط به اجازه نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه با اعتراض و انتقادهای شدیدی مواجه شده است.

دولت بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه ۲۵ ژوئن (چهارم تیر) رای به لغو این طرح داد، طرحی که گروه‌های مختلف جامعه به خصوص زنان برای آن بیش از دو دهه تلاش کرده بودند.

دیوار ندبه مقدس‌ترین نیایشگاه یهودیان است که همگان می‌توانند در آن عبادت کنند اما در حال حاضر زنان و مردان باید جدا از هم نیایش کنند.

اداره امور این دیوار به عهده یکی از سنتی‌ترین مراجع مذهبی اسرائیل است که عبادت زنان و مردان را در کنار هم ممنوع می‌داند و فقط بخش کوچکی از دیوار را به زنان اختصاص داده است.

این تصمیم خشم زنانی را برانگیخته که در بیست و هفت سال گذشته برای حق عبادت در کنار مردان تلاش کرده‌اند و هر ماه به عنوان اعتراض در مقابل دیوار تجمع کرده و گاهی کارشان به درگیری با پلیس یا بازداشت کشیده بود.

این فعالان همچنین خواهان لغو ممنوعیت دعا خواندن زنان با صدای بلند، ممنوعیت قرائت تورات و همچنین اجبار به پوشیدن شال سنتی به نام تالیت هستند.

 

 

هشدار اسرائیل درباره ‘استقرار نظامی ایران در سوریه

اسرائیل بارها ابراز نگرانی کرده که سوریه در حال تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی ایران است و این که ایران و حزب الله لبنان بتوانند در بلندی های جولان جبهه تازه ای علیه اسرائیل باز کنند

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره “تلاش‌های ایران برای استقرار نظامی در سوریه” ابراز نگرانی عمیق کرده است. او همچنین هشدار داد که اسرائیل آنچه کوشش‌ ایران برای تجهیز گروه حزب‌الله لبنان با تسلیحات پیشرفته می‌داند را به دقت زیر نظر دارد.

آقای نتانیاهو یکشنبه چهارم تیر (۲۵ ژوئن) در ابتدای نشست هفتگی کابینه خود در بیت المقدس گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران در نزدیکی جولان، واقع در شمال اسرائیل، حضور نظامی داشته باشد.

نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد هر اقدامی که لازم باشد برای جلوگیری از رسیدن تسلیحات پیشرفته به حزب الله از طریق سوریه و حضور نظامی ایران در جولان انجام خواهد داد.

او همچنین گفت: “سیاست ما واضح است. ما هیچ گونه خمپاره، موشک و آتشی از خاک سوریه را تحمل نمی‌کنیم. ما به هر حمله‌ای که به خاک و علیه شهروندانمان بشود پاسخ می‌دهیم.”

ساعاتی پس از این هشدار، اسرائیل یک بار دیگر برخی مواضع ارتش سوریه را در جولان هدف قرار داد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که این حمله در واکنش به شلیک خمپاره‌هایی از خاک سوریه به بلندی‌های جولان تحت کنترل اسرائیل انجام شده است.

اسرائیل گفت که خمپاره‌ها روز یکشنبه به ناحیه‌ای عاری از سکنه در شمال جولان اصابت کرد و زخمی یا کشته برجای نگذاشت.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای سوری را مسوول می داند و در واکنش، “دو موضع توپخانه و یک خودروی مهمات حکومت سوریه” را هدف قرار داده است.

این در حالیست که ارتش سوریه می گوید اسرائیل در حمایت از “گروه‌های تروریستی” به مواضع نظامی این کشور حمله کرده است.

 

آمریکا شرایط تعیین‌شده برای قطر را بسیار دشوار دانست

عربستان و متحدانش مرزهای خود را به روی قطر بسته اند

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، شروطی که عربستان سعودی و متحدانش برای قطر تعیین کرده‌اند را “بسیار دشوار” خوانده و خواهان کاهش موضع گیری‌های لفظی بین طرفین شده است.

رکس تیلرسون یکشنبه چهارم تیر (۲۵ ژوئن) در واشنگتن گفت: “هرچند برای قطر بسیار دشوار خواهد بود که برخی عناصر (شروط) را برآورده کند، عرصه‌های مهمی وجود دارد که می‌تواند مبنای گفتگوی جاری برای برطرف‌سازی (بحران) باشد.”

وزیر امور خارجه آمریکا از مقامات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، بحرین و قطر خواست که “کنار هم بنشینند و به گفتگو ادامه بدهند.”

او با تاکید بر اینکه واشنگتن و متحدانش معتقدند که هدف اصلی مبارزه با تروریسم و افراطی گیری در منطقه است، افزود: “کاهش موضع گیری‌ها به کاهش تنش کمک خواهد کرد.”

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین شروط ۱۳ گانه‌ای را برای عادی سازی روابط با قطر اعلام کردند که بسته شدن شبکه تلویزیونی الجزیره، کاهش روابط با ایران و بسته شدن پایگاه نظامی ترکیه در این کشور، از جمله آنهاست.

 

حداقل صد و پنجاه نفر در انفجار مهیب تانکر سوخت در پاکستان کشته شدند

به گفته مقامات محلی پاکستان انفجار یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی احمدآباد شرقی حداقل صد و پنجاه کشته و دهها نفر مجروح به جا گذاشته است.

بنا بر گزارش‌ها این تانکر بیست و پنج هزار لیتر سوخت را از کراچی به لاهور حمل می کرد که در سر یک پیچ تند لاستیکش ترکید و واژگون شد.

احمدآباد شرقی در منطقه بهاولپور استان پنجاب پاکستان قرار دارد.

بر اثر تصادف، تانکر شکاف برداشت و سوخت از آن سرازیر شد. مردم روستاهای اطراف که خود را به صحنه تصادف رسانده بودند شروع به جمع آوری سوخت در ظرف‌های مختلف کردند و حتی به دوستان و آشنایان تلفن می‌زدند که برای سوخت مجانی خود را به آنجا برسانند.

اما آتش سیگار یک رهگذر ناگهان باعث انفجاری مهیب شد و به گفته سخنگوی امدادرسانی “یک حادثه کوچک بدل به انفجاری عظیم شد.”

پلیس راهنمایی سعی کرده بود مردم را از صحنه تصادف دور نگه دارد اما قادر به کنترل جمعیت نشده بود.

گزارش‌ها حاکی است که جمعیت زیادی که در بین آنها زنان و کودکان هم بودند در اطراف تانکر جمع شده و سوخت جمع می کردند که ناگهان آتش عظیمی همه آنها را خود بلعید.

به گزارش خبرگزاری دولتی پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور سفر خود را به لندن نیمه تمام گذاشته و به پاکستان برگشته است.

سرلشگر آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان در توئیتر خبر داد که برای انتقال مجروحان به بیمارستان از هلی‌کوپتر استفاده شده است.

این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان افزایش پیدا کند. همچنین گزارش شده برخی اجساد چنان سوخته‌اند که فقط ممکن است از روی DNA هویت آنها شناسایی شود.

نیروهای امدادرسان برای یافتن بیمارستان یا تخت‌های تخصصی سوختگی با دشوار روبرو هستند.

بیمارستان احمد پور شرقی بخش سوختگی ندارد بنابراین آسیب دیدگان را به بیمارستانی در پنجاه کیلومتری یا شهرهای دورتر منتقل کرده‌اند.

 

۱۰ مأمور پلیس افغانستان و ۴ عضو طالبان  در نزدیکی سد سلما کشته شدند

مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند که بر اثر درگیری نیروهای پلیس و گروه طالبان در نزدیکی سد سلما در این ولایت ۱۰ مأمور پلیس کشته شدند و یک نفر مجروح شده است.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات همچنین به بی‌بی‌سی گفت که این ماموران پلیس مسئولیت تأمین امنیت مناطق اطراف بند سلما را به عهده داشتند.

به گفته سخنگوی والی هرات، در این درگیری که دیشب رخ داد، ۴ شورشی کشته شدند و یک نفر از آنها زخمی شده است.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی، نخست وزیر هند، سد سلما را بعد از ۴۰ سال فراز و نشیب در ساخت آن، یک سال پیش در یک مراسم ویژه افتتاح کردند.

سد سلما یک نیروگاه تولید برق با ظرفیت تولید ۴۲ مگاوات ساعت دارد که از سه بخش ۱۴ مگاواتی تشکیل شده که هر کدام از آنها در قسمت پایین سد ساخته شده‌اند.

سخنگوی والی هرات گفت که نیروهای پلیس امنیت این منطقه را تأمین کرده‌اند و بررسی چگونگی وقوع این حمله آغاز شده است.

 

رئیس سیا: خطر ایران برای منافع آمریکا درازمدت‌تر از داعش است

مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ام.اس.ان.بی.سی که در هفت سال گذشته نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه “فاجعه‌بار” بوده و خطر این کشور برای منافع آمریکا درازمدت‌تر از داعش است.

در این گفتگو از رئیس سیا سوال شد آیا “افراط‌گرایی شیعه که مرکز فرماندهی‌اش تهران است و در منطقه حزب‌‌الله نشین در لبنان و جاهای دیگر شعبه دارد” به تعهداتش در توافق با پرزیدنت اوباما (برجام) عمل کرده است؟

آقای پومپئو پاسخ داد: “قضاوت در این باره را به دیگران واگذار می‌کنم. آنچه می‌توانم با قطعیت کامل بگویم این است که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در دنیا است.”

او گفت نفوذ ایران در کل منطقه در هفت سال گذشته “فاجعه‌بار” بوده است: “ما امروز می‌بینیم که ایران نفوذ وسیعی دارد، مثل نفوذی که روی دولت بغداد دارند، تقویت حزب الله لبنان، کارشان در کنار حوثی ها در یمن، عراقی‌های شیعه که در طول مرز با سوریه اکنون مشغول جنگ هستند و همینطور نیروهای شیعه که در سوریه درگیر هستند؛ ایران در تمام خاورمیانه همه جا هست.”

هیو هیوییت، مجری ام.اس.ان.بی.سی از آقای پومپئو پرسید داعش خطر بزرگتری برای آمریکا است یا ایران. رییس سیا پاسخ داد: “ایران یک کشور قوی دارای ثروث و منابع و دولت سازمان یافته و ساختاری تثبیت شده است و کنترل کامل هم در دست خودشان است.”

او گفت که به همین دلیل “ایران تهدید درازمدت‌تری برای آمریکا است اما داعش هم خطر بزرگی برای آمریکا است.”

از رئیس سیا درباره ارتباط عربستان با عاملان یازده سپتامبر سوال شد و او پاسخ داد که قصد ندارد وارد جزئیات شود، اما “سعودی‌ها یک تصمیم اساسی گرفتند که دیگر وارد چنین فعالیت‌هایی نشوند که در دهه‌های قبلی آن همه مشکل ایجاد کرد. ما ملزم هستیم که مطمئن باشیم آنها به تعهدشان پایبند می‌مانند و فکر می‌کنم آنها فهمیده‌اند که دیگر به نفع عربستان نیست که از آن نوع تروریسم حمایت کند و پرزیدنت ترامپ هم این موضوع را کاملا برایشان روشن کرده که اولین شرط روابط خوب دو کشور این است که از این کشور از تروریسم پشتیبانی نشود.”

ایمیل‌های ای‌میل‌های هک شده هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا نشان می‌داد که او معتقد است “عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری در دنیا در سی سال گذشته افراطی‌ترین نوع ایدئولوژی را صادر کرده است.”

این ایمیل‌ها که ویکی لیکس منتشر کرد نشان می‌داد که به نظر او “قطر و عربستان سعودی حمایت مالی و لجستیک برای داعش و دیگر گروهای رادیکال سنی در منطقه فراهم می کنند.”

ژنرال جاناتان شو، معاون ستاد مشترک بریتانیا هم در مصاحبه‌ای همین نظر را تکرار کرده بود.

فعالیت‌های مشکل‌ساز عربستان

رییس سازمان سیا گفت که عربستان تصمیم گرفته دیگر وارد فعالیت‌هایی نشود که در دهه‌های قبل مشکل ایجاد می‌کرد اما به این اشاره نکرد که این فعالیت‌ها چه بود و از چه زمانی قطع شده است.

جان برنان، رئیس پیشین سازمان سیا تاکید کرده بود که دولت عربستان سعودی و مقام‌های رسمی آن کشور، نقشی در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نداشته‌اند.

سال گذشته پس از کشمکش حقوقی طولانی‌مدت خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر، سرانجام دولت باراک اباما ۲۸ صفحه‌ محرمانه از یک گزارش بلند کنگره آمریکا را منتشر کرد که به گفته آقای برنان نشان می‌داد مقامات عربستان در یازده سپتامبر نقشی نداشته‌اند.

اما این گزارش ۲۸ صفحه‌ای از یک گزارش ۵۷۶ صفحه‌ای هم با سانسور منتشر شده بود و خانواده‌های قربانیان که از انتشار این چند صفحه ناقص قانع نشده‌اند گفته‌اند که همچنان به پیگری حقوقی خود ادامه خواهند.

ترزا می اولین نخست وزیر بریتانیا بود که سال پیش در نشست دو روزه شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرد

برجام و واردات اسلحه

پس از توفق ایران و قدرتهای جهانی که به برجام معروف شد ایران خود را به عنوان وزنه‌ای سنگین‌تر در منطقه خاورمیانه و بخصوص خلیج فارس معرفی کرد اما هنوز لغو رسمی تحریم‌ها شروع نشده بود که روابط ایران و عربستان با اعدام روحانی شیعه شیخ نمر در عربستان و حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران قطع و  بشدت تیره شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که حتی پیش از به قدرت رسیدن به صراحت با برجام مخالف بود در اولین سفر خارجی خود به ریاض رفت و آنجا بروشنی اعلام کرد که هدفش مهار ایران است. او در این سفر یک قرارداد ۱۱۰۰ میلیارد دلاری نظامی با عربستان امضا کرد.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هم که متحد آقای ترامپ به شمار می‌رود تقریبا هفت ماه پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرد و گفت: “کشورهای این منطقه همین حالا هم بزرگترین سرمایه‌گذار ما و بزرگترین بازار ما بعد از اروپا هستند.”

هم آمریکا و هم بریتانیا قرادادهای نظامی بزرگی با کشورهای منطقه خلیج فارس بسته‌اند و به گزارش موسسه  بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم که سال گذشته منتشر شد در ده سال گذشته صادرات اسلحه به خاورمیانه ۸۶ درصد افزایش یافته که ۲۹ درصد صادرات اسلحه در دنیا است.

این گزارش نشان می دهد که عربستان و امارات متحده عربی به ترتیب دومین و سومین وارد کنندگان بزرگ اسلحه در دنیا هستند و در پنج سال گذشته هر چه بیشتر به خرید اسلحه از آمریکا و اروپا روی آورده‌اند. در این مدت قطر هم واردات اسلحه خود را ۲۴۵ درصد افزایش داده در حالی که ایران فقط ۱.۲ درصد از واردات اسلحه منطقه را به خود اختصاص داده است.

 

 

Updated: جولای 1, 2017 — 1:43 ق.ظ