تعریف حکومت و انواع و اجزای آن

تعریف حکومت و انواع و اجزای آن

حکومت عبارت است از گروهی از افراد که قدرت آن را دارند تا بر یک سرزمین مطابق قانون حکم برانند. این سرزمین می تواند یک کشور، یک ایالت یا استان در داخل یک کشور یا یک منطقه باشد.

حکومت ها قوانین، ضوابط و آیین نامه ها را درست می کنند، مالیات ها را جمع آوری می کنند و پول چاپ می کند.

– حکومت ها سیستم های قضایی ای دارند که اعمال یا فعالیت هایی که بر ضد قانون است را فهرست می کنند و مجازات های شکستن قانون را شرح می دهند.

– حکومت ها یک نیروی پلیس دارند تا اطمینان حاصل شود افراد از قوانین پیروی می کنند.

–  حکومت ها دیپلمات هایی دارند که با برگزاری جلساتی با حکومت های کشورهای دیگر ارتباط برقرار می کنند. دیپلمات ها تلاش می کنند تا مشکلات و یا اختلافات بین دو کشور را حل کنند که می تواند به کشورها کمک کند از جنگ اجتناب کنند، موافقتنامه های تجاری امضا کنند و تجارب و دانش فرهنگی و یا اجتماعی خود را با یکدیگر مبادله کنند.

– حکومت ها یک نیروی نظامی مانند ارتش دارند که از کشور در مقابل حمله کشورهای دیگر محافظت می کند و یا برای تهاجم به سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

رهبر حکومت و مشاوران او دولت نامیده می شوند.

انواع حکومت ها عبارتند از:
1-دموکراسی
2-سلطنت
3-آریستوکراسی
4-دیکتاتوری
5-الیگارشی

دموکراسی

رایج ترین نوع حکومت در جهان غرب {و شماری از کشورهای دیگر} دموکراسی نامیده می شود. در دموکراسی ها، همه مردم یک کشور می توانند در انتخابات، به نمایندگان و یا احزاب سیاسی ای که ترجیح شان می دهند رأی دهند. مردم در دموکراسی ها می توانند نمایندگانی که بر کرسی مجالس قانونگذاری مانند پارلمان یا کنگره تکیه می زنند را انتخاب کنند.

احزاب سیاسی سازمان هایی متشکل از افرادی با ایده های مشابه اند. آنها ایده هایی درباره این که چگونه یک کشور یا منطقه باید اداره شود دارند. احزاب سیاسی مختلف درباره این که چگونه حکومت باید مشکلات مختلف را رفع و رجوع کند ایده های متفاوتی دارند. دموکراسی، حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم است.

سلطنت

سلطنت حکومتی است که به وسیله یک پادشاه یا یک ملکه اداره می شود. پادشاه و ملکه موقعیت شان را از خانواده شان که خانواده سلطنتی نامیده می شود به ارث می برند. دو نوع سلطنت وجود دارد: سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه. در سلطنت مطلقه، حاکم هیچ محدودیتی برای خواسته ها و یا قدرت خود ندارد. در سلطنت مشروطه قدرت حاکم با سندی به نام قانون اساسی محدود می شود.

آریستوکراسی

آریستوکراسی حکومتی است که به وسیله «بهترین» افراد اداره می شود. فردی که در یک آریستوکراسی حکم می راند آریستوکرات است. آریستوکراسی با حکومت نجبا متفاوت است. حکومت نجبا به این معنی است که یک تبار خونی حکم می راند اما آریستوکراسی بدان معنی است که چند و یا تعداد زیادی تبار خونی حکم می رانند یا این که حاکمان به شیوه ای متفاوت انتخاب می شوند.

دیکتاتوری

در دیکتاتوری، حکومت به وسیله یک نفر که بر همه مردم یک کشور اعمال قدرت می کند اداره می شود. جمهوری روم دیکتاتورهایی را به وجود آورد تا در طول دوره جنگ آن را هدایت کنند. دیکتاتورهای روم (و مستبدهای یونانی) همیشه بد نبودند. دیکتاتورهای روم تنها قدرت را برای مدت زمان کوتاهی حفظ می کردند. در دوران جدید، جلوی حکومت یک دیکتاتور به وسیله هیچ قانونی، قانون اساسی ای یا دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی ای سد نمی شود. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از حکومت ها در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به وسیله دیکتاتورها اداره می شدند. ایدی امین، معمر قذافی و صدام حسین نمونه هایی از این دیکتاتورها بودند.

الیگارشی

الیگارشی حکومتی است که به وسیله گروه کوچکی از افراد قدرتمند اداره می شود. یک الیگارشی با یک دموکراسی واقعی تفاوت دارد زیرا به تعداد کمی از افراد این شانس داده می شود تا چیزها را تغییر دهند. یک الیگارشی نباید ارثی باشد یا از پدر به پسر منتقل شود. یک الیگارشی یک حاکم مشخص ندارد اما چند فرد قدرتمند دارد. به عنوان نمونه هایی از الیگارشی های سابق می توان از اتحاد سابق جماهیر شوروی سوسیالیستی و آپارتاید آفریقای جنوبی نام برد.

برخی از منتقدان «دموکراسی نمایندگی»، ایالات متحده را به عنوان الیگارشی در نظر می گیرند.این دیدگاه به وسیله آنارشیست ها مطرح می شود.

تئوری های حکومت

ساده ترین ایده حکومت این است که کسانی بر مردم و زمینی حکم می رانند. ممکن است آن چه که بر آن حکم می رانند به کوچکی یک جامعه با نوعی از هیئت مدیره باشد که مراقب اند چه بر آنهایی که در داخل این جامعه زندگی می کنند می رود یا می تواند کمی بزرگ تر مانند یک روستا باشد و یا حتی به بزرگی یک قاره باشد (مانند استرالیا و هند).

کسانی که بر سرزمینی حکم می رانند می توانند به دیگران هم اجازه دهند آن را مال خود کنند. مسیر این واگذاری را قانون شرح می دهد. بعضی از افراد فکر می کنند حق دارند زمینی را بدون اجازه دولت برای خود نگه دارند. این دیدگاه لیبرترینیسم نامیده می شود. برخی فکر می کنند می توانند با دیگران به صورت گروهی و بدون حکومت زندگی کنند (اگر با هم در شرایط صلح باشند). این دیدگاه آنارشیسم نامیده می شود.

تقریباً هر مکانی بر روی زمین به یک و تنها به یک حکومت متصل شده. مکان های بدون حکومت جاهایی هستند که در آنها مردم از سنت به جای قوانین دولت تبعیت می کنند. مناطق کوچک مرزی مورد مناقشه و قاره قطب جنوب که تقریباً هیچ کس در آنجا زندگی نمی کند از این دسته اند. برای هر مکان دیگری بر روی زمین یک حکومت وجود دارد که ادعا می کند کنترل فراگیر و عالیه را بر آن دارد. حکومت های روستاها، شهرستانها و سایر جوامع نیز تابع حکومت ایالت یا استان و سپس کشوری اند که در آن واقع شده اند.

حکومت های مدرن و دولت های ملی از پادشاهی ها و فئودالیسم آمده است. به عنوان مثال پایتخت یک کشور جایی است که در آن پادشاه دارایی های خود را نگه می داشته است. از همین، ایده جدید سرمایه در اقتصاد گرفته شده است. یک حکومت همان طور که بر یک سرزمین حکومت می کند به تنظیم تجارت آن نیز می پردازد.

دولت ها همچنین مردم را کنترل می کنند و درباره آن چه که اخلاق می پذیرد و یا مجازات می کند تصمیم گیری می کنند. در بسیاری از کشورها، قوانین سختگیرانه ای در این مورد وجود دارد.

مالیات آن چیزی است که در بسیاری از کشورها به حکومت پرداخت می شود. افرادی که می خرند، می فروشند واردات انجام می دهند، سرمایه گذاری می کنند، مالک خانه یا زمین اند و یا پولی به دست می آورند باید بخشی از آن را به حکومت بپردازند.

نظریات زیادی درباره این که چگونه حکومت را بهتر سازماندهی کنیم وجود دارد. اینها نظریه های مدنی نامیده می شوند. از آن جایی که حکومت ممکن است به دست افراد حریص بیفتد، بسیاری از افراد فکر می کنند که رهبران باید از طریق نوعی دموکراسی انتخاب شوند. به این ترتیب، اگر حکومت خوب عمل نکند می توان با انتخابات بعدی جایگزین آن را بر سر کار آورد. هنوز هم بسیاری از حکومت ها دموکراسی نیستند و در اشکالی از حکومت تنها تعداد کمی از افراد قدرت را در دست دارند.

نظریه های زیادی درباره این که چگونه می توان یک دولت را بهتر اداره کرد و مردم را از آسیب رساندن به یکدیگر بازداشت وجود دارد. این نظریه ها بخشی از سیاست اند. مهم نیست که یک دولت چگونه انتخاب شده است، به هر حال باید سیاست داشته باشد تا قدرت را حفظ کند.

علم را بالذت بیآموزید

منبع:

http://www.kidzsearch.com/wiki/Government

 

Updated: ژوئن 4, 2017 — 11:08 ب.ظ