تاریخ دوباره تکرار می شود ؟

جنایت خاندان آل یحی

(نادرخان ، ظاهرخان ، داود خان )

الحاق ننگین ایالت پشاور به هند برتانوی

                      ( 1832 میلادی)

هدف از  طرح نکات زیر تلاش برای فراهم ساختن زمینه های درک واقعبینانه ازرویداد های تاریخی کشور ماست . در حال حاضردلبستگی مردم ما در مورد طرح و بازشناختی آن مسائل و واقعیت های تاریخی ایست که پیوسته از طرف حاکمان ستمگستروابسته به استعمار  ـ  بی شرمانه  تحریف شده واین داشته های تاریخی وارونه ، درتقویه و تحکیم  پایه های قدرت و حاکمیت خود شان خائینانه بکار گرفته میشده است وهنوزهم ازین پالیسی خجلت آور استبدادی درینجا وآنجا دفاع صورت میگیرد .

 

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/06/تاریخ-دوباره-تکرار-می-شود-؟.pdf

Updated: ژوئن 23, 2017 — 5:04 ب.ظ