نامه یک مادر به حکمتیار !

نامه یک مادر به حکمتیار !

شوهرم اگر زنده می بود، امروز او به سن شما می بود، او از مردمان خوب و تحصیل کرده ی پکتیا بود، که یک دنیا آرزو با خود داشت که به زندگی مشترک ما معنا می بخشید و من را هردم در هر لحظه ی زندگی امیدوار می ساخت.

بی‌بی شایسته به آقای حکمتیار: آقای حکمتیار سلام، نام من بی بی شایسته است و از پشتون های پکتیا هستم.

فعلا در چنداول کابل با یگانه فرزندم جمال الدین زندگی می کنم، شاید بپرسی که چرا به فارسی نامه نوشتم، حقیقت این است که من با زبان پشتو گاه گاهی با پسرم در خانه حرف می زنم اما از اینکه من و پسرم در منطقۀ مردم هزاره { چنداول} ۲۰ سال است که زندگی میکنیم، از خیر سر این مردم, هم من با سواد شدم و هم پسرم با بچه های درس خوان این مردم فاکولته را تمام کرده است. من با زبان فارسی با سواد شدم و به همین دلیل فارسی نامه نوشتم و می دانم که شما نیز سواد فارسی دارید.

شاید بخواهی بیشتر از زندگی من و پسرم بدانی، اما آقای حکمتیار، تاریخ زندگی من پر از درد است که موهای سرم را در جوانی سفید و کمرم در ایام مرگ شوهرم شکست.

شوهرم اگر زنده می بود، امروز او به سن شما می بود، او از مردمان خوب و تحصیل کرده ی پکتیا بود، که یک دنیا آرزو با خود داشت که به زندگی مشترک ما معنا می بخشید و من را هردم در هر لحظه ی زندگی امیدوار می ساخت.

زمانیکه مجددی حکومت تشکیل داد،(شوهرم) با من عروسی کرد او برای زندگیش یک عالم نقشه و پلان داشت.

ما بعد از ۱ سال زندگی شیرین صاحب یک پسر بنام جمال الدین شدیم، یادم می آید که با تولد پسرم، همسر خدا جوی من نماز شب می خوان و از شوق و شادی مستانه گریه می کرد.

او یک فرشته بشکل انسان بود و یک بنده ی راستین و واقعی خدا.

یادم می آید در سحرگاه که برای نماز صبح ایستاده بود و داشت عبادتش را تمام میکرد که راکت شما آقای گلبیدین در خانۀ ما کفید و شوهرم را در جا شهید و پاهای پسرم را برید و خانه ی پر از صفای من را به آتش کشید.

کاش من هم می مردم که تا به امروز آن صحنه را با خود حمل نمی کردم .

من با عکسهای شوهرم و با یک طفل معلول در برهوت نا امیدی و با یک عالم مصیبت تنها ماندم. هر روز در گنداب مصیبت ها غرق می شدم اما خود را نباختم و با تمام آن مشکلات مبارزه و برای تربیه فرزندم کالا شوی کرده و جمالالدینم را با سواد ساختم که این مایه ی غرور من است.

از آن زمان ۲۵ سال میگذرد و جمالدین من امروز ۲۵ ساله است و خودم یک مادر تنها بیوه ۶۵ ساله می باشم.

از زمانیکه آمدن شما به کابل زمزمه می شود همه ی مردم غمگین و خصوصا پسرم خیلی ناراحت است، من به زبان مادرانه به جمالم گفتم که حکمتیار توبه کرده و می خواهد تمام آن کشتار و ویرانی هایش را جبران کند اما پسرم که بار یتیمی و معلولیت را یک عمر با خود کشیده است هر گز قصد بخشیدن شما را ندارد.

پسرم که برای بار دوم در میدان دهمزنگ از انفجار انتحار زخمی شده است، و شاید باز هم تعجب کنی که پکتیاوال را چه کار به میدان دهمزنگ؟

اما نسل با سواد و نسل نوین این سرزمین شک و تردید ها را دیگر به امید تبدیل کرده اند و با هرکسی که از حق بگویند، او را همه ی جوانان دوست دارند، اری من و پسرم تا زنده ایم در کنار مردم صلح دوست هزاره خواهیم ماند و از عدالت که انسانیت را ضمانت میکند، با خون مان حفاظت خواهیم کرد.

پسرم با وجودیکه پای نداشت اما تا میدان دهمزنگ برای فریاد کشیدن خزید و در آنجا در کنار ۸۶ شهید، او نیز خون داد و برای دنیا فهماند که عدالت و برادری ضرورت همه ی مردم افغانستان است.

آقای حکمتیار!

وقتیکه در کابل آمدی و در بین ساختمانهای شیشه ی کابل قدم زدی، آنگاه خواهی فهمید که تعصب و تنفر دیگر در افغانستان آنتن نمی دهد و مردم پشتون و غیر پشتون هم‌سرنوشت اند.

شما و همه ی جنگ پروران در طی ده سال کابل را ویرانه کردید اما بیا بنگر که صاحب قلمان هزاره، تاجیک ازبیک و پشتون، بار دیگر به کابل روح دمیده اند و اینک کابل خانۀ ۵ میلیون انسان آزاده و آزادی خواه هست.

آقای حکمتیار !

حرفهای شما را شنیدیم و سوگند تان را هم دیدیم که پای توافق نامه ی صلح امضا کردید، این امضا با آن امضای که در مکه کردید، بسیار فرق دارد، آن امضا در ملک بیگانه با میان جیگری بیگانگان شد و آن وقت مردم شما در دنیای تاریک زندگی میکردند و از جنگ های پشت پرده بی خبر بودند، اما من امضای شما را با موبایل خودم دیدم و در پای فلم شما کامنت و لایک کردم، پس باور کنید که این میثاق شوخی نیست و با خود و مردم وطنت بعد ازین رو راست باشید.

پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک و درکل همه اقوام و اقلیت های کشور سخت تشنه ی صلح و واقعا متنفر از جنگ و انتحار اند.

حرفهای شما درست مثل چهره شما بود.

چهره ی شما خسته، فرسوده و پر از گردو غبار جنگ بود و صدای شما نیز گرفته و آهسته بود اما حرفهای شما که رنگ سبز داشت و بوی صلح می داد، خوشم آمدو من به سهم خودم اگر به پای سوگندت باشی و بمانید، از گناه شما می گذرم.

ولی جمال فرزند من منتظر عمل شماست.

گرچه همه ی ما می دانیم که شما نه لشکر دارید و نه دفتر، این یک مانور قبیله ی هست که اتمر طرح و غنی اجرا کرده است و با آمدن شما نه انتحار ریشه کن می شود و نه طالبان کم خواهد شد، با وجودیکه آن همه خالی بندی ها را ما می دانیم که جنگ اصلی سر خط دیورند است و اگر غنی صادق به صلح باشد خط رسمی دیورند را امضا و صلح پایدار را به افغانستان به وجود می آورد اما با تاسف که سران پشتون خط دیورند را منشا تجارت شان می دانند و با زنده نگهداشتن این معظله تا زنده اند مردم ما را به دور شان جمع و از پول و سرمایه شان در دو طرف مرز استفاده خواهند کرد.

با آن هم ،…. آقای حکمتیار!

آنچه در چهره و ظاهر شما بود مارا قبول و آنچه که به زبان آوردید و در ارتباط با صلح و برادری گفتید ما را قبول اما از درون شما، خودت و خدا می داند، صداقت شما مربوط به کار عملی شما در چند ماه و سال های آینده ثابت خواهد شد.

فقط بخاطر بسپارید که زمان، زمان راکت و لشکر کشی نیست، امروز سیاسیون درسراسر کشور در دل مردم حکومت میکنند، تفنگ را کنار گذاشته اند و قلم را بر داشته و در سایه ی نظام دموکراسی روز بروز بزرگتر و محبوب تر می شوند و به مردم ثابت کردند که به قانون اساسی و به حقوق حقه همه اتباع کشور و به اقلیت های هموطن احترام و از طریق نظام مردمی، خود شان را به ارگ رسانده اند و شاید یکی یکی به پادشاهی این شور آباد هم برسند.

بنابرین شما نیز تعصبات قومی، نژادی و سمتی را کنار بگذارید و بیانیه ی که چند سال پیش در عید سعید فطر بر خلاف مردم غیرتمند، با سواد و وطن دوست هزاره، در رسانه ها داده اید کمی به آن بیانیه فکر کنید.

اگر دروغ و جعلیست، بطور رسمی به مردم اطمینان دهید که آن گفته های شما نیست و اگر راست است، برای حرمت به سوگند صلح و برای اخلاص و عمل بیشتر، یک بیانیه دیگر که شخصیت شما را ترمیم کند، بنویسید و از همه ی مردم کشور به ویژه از قوم همیشه صالح هزاره پشتیبانی کنید.

همه را به یک دیده بنگرید و برابری و برادری را در وطن رسم کنید، به زنان که نصف جامعه ی ما را تشکیل می دهند حرمت بگذارید و از خانواده های شهدا و معلولین که توسط شما شهید و معلول شده اند، دلجوی کنید و خلاصه صداقت تان را در مقابل خدا، مردم و مملکت نشان دهید.

باور دارم خدای توبه پذیر، توبه ی شما را نیز قبول و مردم هم شما را معاف خواهند کرد.

بنابرین من که یک مادرم و به روی ذهن جوان جمالم کار می کنم و شما آقای حکمتیار روی صداقت و ایمان داریت کار کنید و در خزان زندگیت، نوید بهار را برای مردم لاله پرور ما بدهید.

…..وسلام

داستان از بی بی شایسته پکتیا وال…. نوشته از امیر میرزایی

خبرگزاری رشد

 

Updated: می 8, 2017 — 12:38 ق.ظ